Prefectura Dolj: Guvernul a aprobat sumele pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații

colegiul prefectural Prefectura Dolj: Guvernul a aprobat sumele pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații poze

Prefectul Nicolae Sorin Răducan a subliniat în cadrul Colegiul prefectural importanţa alocării de către Guvernul României a sumelor necesare lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase (inundaţii).

„În acest an începând cu luna martie şi continuând în lunile aprilie, mai, iulie pe teritoriul judeţului Dolj au avut loc mai multe fenomene hidrometeorologice periculoase care au constat în depăşiri ale debitelor şi ale cotelor de atenţie şi de inundaţie pe cursurile de apă interioare, ploi însemnate cantitativ, scurgeri de pe versanţi.

Manifestarea repetată a acestor fenomene hidrometeorologice periculoase a produs pagube în gospodăriile populaţiei şi infrastructura locală.

Instituţia Prefectului Judeţul Dolj, împreună cu Consiliul Judeţean Dolj au iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de 3220 mii lei în vederea efectuării unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost transmis împreună cu documentaţia aferentă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a fost aprobat în şedinţa de Guvern din 17 septembrie 2014.

Sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin HG nr. 805/17.09.2014 sunt destinate lucrărilor de refacere a 8 drumuri judeţene şi a infrastructurii din 15 comune afectate de inundaţii (Sopot 145 miilei, Vârvoru de Jos 240 miilei, Carpen 1646 miilei, Gherceşti 104 miilei, Braloştiţa 60 miilei, Cernăteşti 34 miilei, Pleniţa 85 miilei, Fărcaş 101 miilei, Coţofenii din Dos 33miilei, Murgaşi 210miilei, Terpeziţa 38 miilei, Predeşti 50miilei, Scaieşti 29miilei, Bulzeşti 42miilei, Robăneşti 7miilei, Consiliul Judeţean 396miilei)”.

 

Prefectul Nicolae Sorin Răducan a solicitat conducerii A.B.A. Jiu urgentarea şi monitorizarea lucrărilor începute,reprezentând regularizarea pârâului Teslui şi refacerea liniei de apărare pe sectorul Mischii-Teslui, judeţul Dolj, lucrări ce au fost finanţate (6.000 mii lei) de către Guvernul României prin  MinisterulMediului şi Schimbărilor Climatice”.

 

Biroul de presă

INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢULUI DOLJ