Prefectura Dolj: GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC – PRIVAT

GUVERNARE INCLUZIVĂ PRIN PARTENERIATUL PUBLIC – PRIVAT

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj în colaborare cu Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, anunţă lansarea proiectului „Guvernare Incluzivă”,  ce va avea loc, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj, în data de 12 august 2015, ora 11:00.

Proiectul „Guvernare Incluzivă”, ce se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016, vizeazăiniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente, menite să contribuie la reducerea riscului de excludere şi de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din judeţele Buzău, Călăraşi, Cluj, Dolj şi Mureş, prin colaborarea dintre autorităţi publice şi societatea civilă.

La eveniment vor participa coordonatorii locali ai instituţiilor/autorităţilor publice, parteneri în acest proiect: Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, Primăria Municipiului Craiova, precum şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi reprezentanţi ai Comisiei judeţene de incluziune socială.

Proiectul se implementează cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonareaAsociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii/ autorităţi publice  locale.