Prefectura Dolj: Cursuri de formare a inspectorilor sociali la AJPIS Dolj

formare inspectori sociali Prefectura Dolj: Cursuri de formare a inspectorilor sociali la AJPIS Dolj poze

Prefectul judeţului Dolj, Marius Cristinel Deca a fost prezent la deschiderea cursului de formare a inspectorilor sociali la nivel regional. Deoarece această instruire se realizează la nivel naţional, instruirea inspectorilor sociali s-a împărţit pe patru regiuni.
Responsabil cu organizarea acestui curs la Craiova a fost Marius Simcelescu-Directorul executiv al AJPIS Dolj. La eveniment au mai fost prezenţi: Adrian Toader- Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială, Lăcrămioara Corcheş-Directorul General DGAS, Cristian Spirescu-consilier al ministerului muncii, Mihaela Grecu-Directorul DPAS, Alexandra Georgescu-Directorul DIS, ANPIS, şi inspectori sociali din Dolj, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Olt, Vâlcea.

formare inspectori sociali1 Prefectura Dolj: Cursuri de formare a inspectorilor sociali la AJPIS Dolj poze

Adrian Toader- Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială:

“Modernizarea sistemului de asistenţă socială din România prin îmbunătăţirea echităţii şi eficienţei administrative, reducerea erorilor şi fraudei. Proiectul vizează principalele programe guvernamentale pentru gospodăriile cu venituri reduse, persoane cu dizabilităţi şi familii cu copii. Rolul ANPIS în supravegherea sistemului de asistenţă socială cuprinde şi o funcţie de îmbunătăţire a sistemului prin instruirea asistenţilor sociali din primării până la sfârşitul anului. La nivel naţional există un număr de 7 milioane de beneficiari, iar ca dosare suspendate, în acest moment sunt 84 mii .

Adrian Toader+Prefect Prefectura Dolj: Cursuri de formare a inspectorilor sociali la AJPIS Dolj poze

Prefectul judeţului Dolj, Marius Cristinel Deca a concluzionat:

“Dacă la nivel naţional sunt peste 84 de mii de dosare înseamnă că la nivelul judeţului Dolj situaţia se prezintă astfel:
Din datele existente la nivelul judeţului Dolj rezultă că, în semestrul I al anului şcolar 2012-2013, numărul total al copiilor din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei care au înregistrat absenţe este următorul:
La un număr de 630 de familii beneficiare ai căror copii au înregistrat între 10-19 de absenţe nemotivate, s-a dispus de către AJPIS Dol j, diminuarea cu 20% a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.02.2013 .
Diminuarea cu 50% a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei, pentru o perioadă de 3 luni, la un număr de 14 de familii beneficiare ai căror copii au înregistrat 20 de absenţe nemotivate începând cu data de 01.02.2013 .

Suspendarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru o perioadă de 6 luni, la un număr de 688 de familii beneficiare ai căror copii au înregistrat peste 20 de absenţe nemotivate, începând cu data de 01.02.2013 .

Din cele expuse înţeleg că statutul inspectorului social va căpăta un caracter special, statut prin care se vor modifica rolul şi atribuţiile sale în sensul extinderii acestora în domeniul investigării sociale. Pentru instrumentarea sesizărilor şi autosesizărilor pentru reperarea fraudelor, erorilor şi corupţiei, precum şi căile de comunicare şi raportare pentru personal şi public’’.
.

 

 

Biroul de presă, 22.03.2013