Prefectul Elena Costea în şedinţă de instruire pentru alegeri cu primarii

costea prefect 003 Prefectul Elena Costea în şedinţă de instruire pentru alegeri cu primarii poze

Prefectul judeţului Dolj, Elena Costea, a convocat astăzi, 21 septembrie 2012, în sala de video-conferinţe a Palatului Administrativ, primarii şi secretarii primăriilor din judeţ în vederea instruirii acestora cu privire la desfăşurarea în bune conditii a alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012.
Alături de Prefectul judeţului, Elena Costea, a participat la întâlnire reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente, Camelia Răduică, dar şi Marian Mirea – Şef Serviciul Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj, care le-a comunicat primarilor actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a procesului de votare din data de 9 decembrie 2012.
Votarea va începe la ora 7.00 şi se va încheia la ora 21.00, când secţia de votare se închide.
Conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a Ordonanţei de Urgentă nr. 46/2012:
 Dreptul de vot se exercită pe baza actului de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate);
 NU SE UTILIZEAZĂ CĂRŢILE DE ALEGĂTOR!
 Au drept de vot toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă;
 Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea la Camera Deputaţilor şi la un singur vot pentru alegerea la Senat;
 Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori, iar norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori;
 Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării;
 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia la care îşi desfăsoară activitatea, după înscrierea lor în lista electorală suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află secţia de votare respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi colegiu uninominal, iar candidaţii pot vota la oricare dintre secţiile de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează.
Prefectul judeţului Dolj, Elena Costea, le-a amintit primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale principalele activităti pe care le vor desfăşura în perioada imediat următoare până la data scrutinului conform programului calendaristic stabilit de Guvernul României. În acest sens primarii sunt obligaţi să îndeplinească următoarele sarcini:
 Reactualizarea listelor electorale permanente;
 Delimitarea, prin dispoziţie, a secţiilor de votare;
 Emiterea dispoziţiei primarului privind locurile speciale pentru afiţajul electoral;
 Amenajarea secţiilor de votare;
 Asigurarea mijloacelor auto pentru transportul buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votarii;
 Asigurarea locului de depozitare, în condiţii de securitate, a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării la sediul primăriei, până la predarea acestora către preşedinţii secţiilor de votare;
 Asigurarea mijloacelor auto pentru transportul documentelor încheiate de birourile electorale ale secţiilor de votare privind rezultatele votării în vederea predării către Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţean.

 
Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj-Biroul de Presă