PNL Craiova: Caricaturile PSD și scumpirea gigacaloriei

 

 

Având în vedere recentele relatări apărute în spațiul media cu privire la declarațiile defăimătoare la adresa oltenilor ale caricaturistului Ștefan Popa Popa’s, PNL Craiova ia atitudine și susține retragerea titlului de cetățean de onoare primit de către acesta în anul 2005, întrucât o astfel de atitudine demonstrează că deși aparține geografic regiunii, acesta nu o prețuiește cum se cuvine și nici nu îi face cinste.

Astfel, observăm în Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova, la CAPITOLUL IV: SANCȚIUNI – următoarele:

Art. 14 Desfășurarea unor activități cu caracter ostil localității și locuitorilor acesteia, precum și condamnarea printr-o hotărâre judecătorescă definitivă și irevocabilă atrage după sine RETRAGEREA titlului de “Cetățean de Onoare” și pierderea drepturilor cuprinse în Capitolul II al prezentului regulament”.

Considerăm că există temeiul legal pentru această retragere și o susținem, dar dacă majoritatea PSD vrea într-adevăr să demonstreze bună-credință față de craioveni și rigurozitate față de acest regulament, îi invităm să susțină inițiativa ce va fi depusă de către consilierii PNL – anume retragerea titlului în cazul cetățeanului Năstase Adrian, condamnat definitiv.

De asemenea, solicităm verificarea tuturor celorlalți cetățeni de onoare de la conferirea titlului și până în prezent, pentru a verifica dacă mai există vreo situație de încălcare a regulamentului.

În caz contrar, vom considera propunerea PSD o simplă scamatorie de imagine, menită să distragă atenția de la scumpirea gigacaloriei în mijlocul perioadei de concedii (pentru a trece neobservată).

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local figurează un proiect privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, din al cărui referat de aprobare reproducem următorul pasaj:

Din cele arătate mai sus rezultă un tarif final, pentru energia termică distribuită prin punctele termice, de 110,31 + 159,92 = 270,23 lei/Gcal, exclusiv TVA, sau 321,57 lei/Gcal, faţă de cel actual de 292,67 lei/Gcal.” – practic o creștere cu 10% a cheltuielilor cu încălzirea pentru craioveni – un proiect trecut la “diverse” și mascat sub tam-tamul retragerii unui titlu de cetățean de onoare. În fapt, acesta este subiectul principal de pe ordinea de zi!

Consilierii locali PNL Craiova nu sunt de acord cu această majorare și se vor opune categoric acestei decizii! Dezaprobăm total politica demagogică și bazată pe mascarea unor măsuri nepopulare prin punerea pe tapet a altora – cu impact mai puțin semnificativ la modul practic, dar cu false accente de “patriotism local”.

 

                  Grupul de consilieri PNL Craiova