PNL cere Guvernului Ponta să corecteze rectificarea bugetară pentru a fi una constituțională

 

Guvernul condus de Victor Ponta a reușit ”performanța” de a promova o rectificare bugetară care ridică mari semne de întrebare în privința constituționalității, reușind astfel, din nou, să-și dea măsura incompetenței.

În ordonanța simplă privind rectificarea bugetară, publicată abia ieri în Monitorul Oficial, am constatat introducerea unor derogări de la rigorile stabilite de Legea finanțelor publice, precum și de la alte acte normative.

Motivul acestei derogări, care introduce o excepție tocmai de la interdicția prevăzută în Legea finanțelor publice, este acela că PSD dorește să realoce fonduri de investiții către cheltuieli care pot fi ușor redirecționate pe criterii politice. Este vorba de investiții în mașini, mobilier sau dotări în loc de investiții în proiecte majore, care sunt astfel abandonate.

În mod concret, Guvernul Ponta încalcă Constituția prin faptul că această derogare se face de la o lege organică, printr-un act normativ cu caracter ordinar, cum este cazul ordonanței simple. Mai mult, legea fundamentală interzice Guvernului prin articolul 115 să emită ordonanţe în domenii care fac obiectul legilor organice.

Atragem atenția Guvernului asupra faptului că orice derogare de la o lege organică, așa cum este Legea finanțelor publice, nu poate fi realizată decât printr-o lege de nivel cel puţin egal cu cel al reglementării de bază. Acest lucru este prevăzut atât de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cât și de jurisprudența Curții Constituționale.

Un astfel de precedent, care înseamnă atât încălcarea Constituției, cât și a unui principiu fundamental de drept, duce în cele din urmă la posibilitatea ca Guvernul să poată modifica legea fundamentală prin ordonanțe, ori cel puțin să introducă derogări și exceptări de la rigorile Constituției. Acest lucru nu poate fi în niciun caz acceptat.

În consecință, PNL solicită Guvernului Ponta să se întrunească de urgență într-o nouă ședință, premierul să-și întrerupă vacanța în străinătate, și să corecteze rectificarea bugetară astfel încât aceasta să fie una constituțională. Actuala guvernare, prin derogări, nu va face decât să pericliteze șansele României pentru dezvoltare și o viață mai bună.

 

Informații suplimentare:

Ordonanța 20 din 28 iulie 2015: art. 91, alin. 1: ”Prin derogare de la art.44 alin. (4) din Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare” și „Obiective/proiecte de investiții noi” la poziția „Alte cheltuieli de investiții”, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate”

Legea nr.500/2002 (organică) Art 44, alin 4: ”Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia Alte cheltuieli de investiţii, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau din fonduri externe rambursabile”.

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, Art. 63: ”Pentru instituirea unei norme derogatorii se va folosi formula „prin derogare de la…”, urmată de menţionarea reglementării de la care se derogă. Derogarea se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin egal cu cel al reglementării de bază”.

Constituția României, Articolul 115, alin, 1: ”Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice”.

Decizia Curții Constituționale nr. 88/1998: ”Curtea Constituţională a statuat că o derogare poate fi stabilită numai printr-o lege de aceeaşi natură cu aceea a legii de la care se derogă. Rezultă, pe cale de consecinţă, că printr-o lege ordinară nu se poate deroga de la o prevedere de natura legii organice, deoarece ar însemna ca, printr-o asemenea derogare, legea ordinară să reglementeze în domenii rezervate de Constituţie legii organice”

 

Departamentul de Comunicare al PNL