Platforma educațională pentru elevi “VreauLa” a lansat o secțiune gratuită pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

Platforma educațională pentru elevi “VreauLa” a lansat o secțiune gratuită pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Fondatorii vor 50.000 de utilizatori până la finalul 2022 pentru întreaga platformă 

 • O secțiune nouă pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat
 • Target: 50.000 de utilizatori până la finalul 2022 
 • Peste 300 de lecții 
 • Aproape 150 de teste
 • Mai mult de 4.000 de întrebări grilă 

 

București, 26 mai 2021: Platforma educațională pentru elevi “Vreau La” se extinde cu “Vreau La Examen”, o secțiune dedicată celor care vor să se pregătească online pentru examenul de Bacalaureat sau pentru Evaluarea Națională. Platforma este gratuită, are 21.000 de utilizatori, iar fondatorii vizează să ajungă la 50.000 până la finalul anului viitor. 

 

În parteneriat cu Consiliul Național al Elevilor, platforma de e-learning pune la dispoziția elevilor lecții prezentate schematic la materii precum Limba și literatura română, Matematică, Istorie, dar și teste de autoevaluare. Simulările și testele sunt actualizate, iar rezultatele sunt oferite în timp real. 

 

În cautare de profesori care să creeze teste

 

La realizarea materialelor au participat atât studenți din cadrul asociațiilor studențesti, cât și voluntari ai Consiliului Național al Elevilor. În acest moment, platforma oferă: 

 • 300+ materiale la șapte materii
 • 146 teste de antrenament
 • 4000+ întrebări de tip grilă, împărțite pe capitole
 • tips & tricks pentru învățare rapidă

 

“Am lansat această platformă pentru a-i ajuta pe elevi să învețe mai eficient, dar și să se poată autoevalua. Știm cu toții cât de important este să avem instrumentele care să ne permită să învățăm astfel încât să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Până la finalul anului vrem să adăugăm teste pentru toate materiile și să găsim cât mai mulți voluntari care să creeze conținut. Un alt obiectiv este să atragem sponsorizări, întrucât pentru a crește avem nevoie de mai mulți profesori care să facă grile constant”, afirmă Mihai Pîrvuleț, co-fondator VreauLa.

 

11.000 de elevi de la lansarea secțiunii pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

 

Platforma “VreauLa” a fost lansată în aprilie 2020 de Mihai Pîrvuleț și Codruț Lemeni, studenți la Politehnică în anul II-lea. Inițial, site-ul cuprindea teste pentru admiterea la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Drept și cea de Medicină. În urmă cu o lună cei doi co-fondatori au lansat și secțiunea VreauLaExamen pentru pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

 

Site-ul are 21.000 de utilizatori pentru toate cele patru secțiuni: VreauLaPoli, VreauLaMedicina, VreauLaDrept, VreauLaExamen. Dintre acestia, 11.000 de liceeni sunt utilizatori ai VreauLaExamen, secțiune dedicată Bacalaureatului și Examinării Naționale. Fondatorii își doresc să atragă 50.000 de utilizatori până la finalul 2022. 

 

Functionalități noi

 

În acest an școlar, platforma “VreauLa” are funcționalități noi: 

 • elevii își pot compara progresul săptămânal cu ceilalți utilizatori 
 • în fiecare săptămână este adăugat un test nou pentru ca elevii să fie inspirați să lucreze constant;
 • pe lângă teste, platforma cuprindeși materiale de învățare la diferite materii.

 

“VreauLa” este în căutare de profesori și colaboratori interesați să contribuie cu teste noi pentru a veni în sprijinul elevilor și a crește lista de materii disponibile online. 

 

***

 

Despre VreauLa

Platforma “VreauLa” a fost lansată aprilie 2020 de Mihai Pîrvuleț și Codruț Lemeni, studenți la Politehnică în anul II-lea. In prezent platforma are aproximativ 21.000 de utilizatori, iar fondatorii targeteaza 50.000 de elevi pana la finalul lui 2022. Cei interesați pot să se înregistreze gratuit pe https://vreaula.ro/.

 

Press release

 

The educational platform for students “VreauLa” has launched a free section for National Assessment and Baccalaureate. The founders target 50,000 users by the end of 2022 for the entire platform

 

 • A new section for the National Assessment and Baccalaureate
 • Target: 50,000 users by the end of 2022
 • Over 300 lessons 
 • Up to 150 tests
 • More than 4,000 multiple choice questions 

 

Bucharest, May 26, 2021: The educational platform for students “Vreau La” expands with “Vreau La Examen”, a section dedicated to those who want to prepare online for the Baccalaureate exam or for the National Assessment. The platform is free of charge, it has 21,000 users, and the founders aim to reach 50,000 by the end of next year.

 

In partnership with the National Council of Students, the e-learning platform provides students with brief lessons for subjects such as Romanian Language and Literature, Mathematics, History, as well as self-assessment tests. Simulations and tests are updated and the results are provided in real-time.

 

Seeking teachers to create tests

 

The materials on the platform are prepared by students from student associations, as well as by volunteers from the National Council of Students. At this time, the platform provides:

– 300+ materials for seven subjects

– 146 training tests

– 4000+ grid questions, divided o chapters

– tips & tricks for quick learning

 

“We launched this platform to help students study more effectively, but also to be able to self-evaluate. We all know how important it is to have the tools to help us learn in order to get the results we want. By the end of the year, we want to add tests for all subjects and find as many volunteers as possible to provide content for our platform. Another objective is to attract sponsorships because in order to grow we need more teachers to prepare multiple choice tests constantly”, says Mihai Pîrvuleț, co-founder of VreauLa.

 

11,000 students since the section for National Assessment and Baccalaureate was launched

The “VreauLa” platform was launched in April 2020 by Mihai Pîrvuleț and Codruț Lemeni, second year students at the Politehnica University. Initially, the site included tests for the admission to the Politehnica University of Bucharest, the Faculty of Law and the Faculty of Medicine. A month ago, the two co-founders also launched the VreauLaExamen section for preparing students for the National Assessment and the Baccalaureate.

 

The site currently has 21,000 users for all its four sections: VreauLaPoli, VreauLaMedicina, VreauLaDrept, VreauLaExamen. Of these, 11,000 high school students are users of VreauLaExamen, a section dedicated to the Baccalaureate and the National Examination. The founders want to attract 50,000 users by the end of 2022.

 

New features

This school year, the platform “VreauLa” has new functionalities: 

– students can compare their weekly progress against other users

– a new test is added every week to inspire students to work constantly;

– apart from tests, the platform includes learning materials for various subjects.

 

“VreauLa” is looking for teachers and collaborators interested in contributing with new tests to support students and increase the list of subjects available online.

*** 

About VreauLa

The “VreauLa” platform was launched in April 2020 by Mihai Pîrvuleț and Codruț Lemeni, students at the Politehnica University of Bucharest, in the second year. Currently, the platform has approximately 21,000 users, and the founders target 50,000 students by the end of 2022. Those interested can register for free at: https://vreaula.ro/