PDL Dolj: Plângere penală împotriva viceprimarului PSD al comunei Braloștița

comunicatus PDL Dolj: Plângere penală împotriva viceprimarului PSD al comunei Braloștița poze

Consilierul PDL în Consiliul Local Braloştiţa Amza Dumitru a depus plângere penală pentru comiterea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals împotriva secretarului comunei Braloştiţa, Popescu Mircea, şi a viceprimarului PSD Dan Marin, preşedintele şedinţei de CL din 31.08.2012, care au modificat conţinutul hotărârii de consiliu local privind înfiinţarea SC UTILGOSPOD SRL.
În şedinţa CL Braloştiţa din 31 august 2012, primarul comunei a prezentat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea SC UTILGOSPOD SRL, având ca unic asociat CL Braloştiţa şi domeniul principal de activitate – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. În conţinutul procesului-verbal al şedinţei, secretarul Popescu Mircea a consemnat aspecte nereale din timpul dezbaterilor şi a omis cu ştiinţă să menţioneze susţinerea consilierului PDL potrivit căreia dacă se va prelua Serviciul Public de Alimentare cu Apă este nevoie de votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 9 voturi „pentru”, aşa cum prevede art.45, alin3, din Legea 215/2001 (hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie).
Secretarul Popescu Mircea a comis şi infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice acordând aviz de legalitate acestei hotărâri care a fost votată de numai 7 consilieri. Mai mult, deşi în cadrul şedinţei CL din 31.08.2012 nu s-a discutat actul constitutiv al noii societăţi şi nici distribuirea capitalului social, toate aceste aspecte au fost consemnate ulterior in H.CL nr.6/31.08.2012.
In consecinţă, H.CL nr.6/31.08.2012, este falsă, deşi a primit avizul de legalitate din partea Prefecturii Dolj, în condiţiile în care juristul instituţiei fusese înştiinţat asupra acestor aspecte. În şedinţa CL nu s-a discutat despre patrimoniul noii societăţi şi nici despre predarea-primirea activului şi pasivului Serviciului Public de Alimentare cu Apă către noua societate pe baza bilanţului contabil încheiat la 31.08.2012 şi în raport cu rezultatul inventarierii patrimoniului.
Aceasta hotărâre urmează sa fie atacată de către consilierul PDL Amza Dumitru şi în contencios-administrativ.

BIROUL DE PRESĂ
AL PDL DOLJ