OvidiuRO: Pe locuri! Fiți gata! START! Caravana de recrutare Fiecare Copil în Grădiniță ajunge în Dolj

 

 foto activitate Caravana OvidiuRo OvidiuRO: Pe locuri! Fiți gata! START!  Caravana de recrutare Fiecare Copil în Grădiniță ajunge în Dolj poze

 

Dolj, 22 august 2016 – ‘Caravana de varăFiecareCopilînGrădiniță’, un proiect al Asociației OvidiuRo ce urmărește informarea părinților cu privire la Legea nr. 248/2015 și recrutarea copiilor eligibili pentru grădiniță, ajunge astăzi înDolj. Legea nr. 248/2015 încurajează părinții săraci să își aducă copiii la grădiniță, oferindu-le un tichet social pentru grădiniță (TSG) în valoare de 50 de lei/lună, dacă cei mici au prezență zilnică.

foto activitati citit caravana 2 OvidiuRO: Pe locuri! Fiți gata! START!  Caravana de recrutare Fiecare Copil în Grădiniță ajunge în Dolj poze

Cu peste 4.000 de beneficiari estimați ai legii, Dolj este unul dintre cele 15 județe-gazdă[1]selectate de OvidiuRo pe baza gradului de sărăcie și a numărului mare de copii aflați în situație de risc. Caravana se desfășoară aici în colaborare cu autoritățile județene (Prefectura, CJ, ISJ, DGASPC, AJPIS, DSP) și locale.

 

Caravana va acoperi, timp de o săptămână,5comune din Dolj–Urzicuța, Lipovu, Cerăt, CataneșiNegoi–identificate în urma propunerilor partenerilor județeni și confirmate pe baza statisticilor disponibile referitoare la mărimea populației preșcolare, rata de marginalizare și gradul cuprinderii copiilor defavorizați în învățământul preșcolar.

 

După 4 luni de implementare a legii, aproximativ 65.000 de copiiprovenind din familiidefavorizate au fostînscrișiîn program la nivelnațional, iar58% dintreaceștia au avutprezențăzilnicăși au beneficiat de tichetul social pentrugrădinițăpentrulunilefebruarie – iunie. Un prim efectal legiiraportat de autoritățile locale estecreștereafrecvențeipentrutoțicopiii din grădinițe, nu doarpentrucei care sunteligibilisăprimeascătichete.

carte La Gradinita 2 OvidiuRO: Pe locuri! Fiți gata! START!  Caravana de recrutare Fiecare Copil în Grădiniță ajunge în Dolj poze

Obiectivul principal al Caravaneiestesăsusținăechipele locale – asistențisociali, profesori,mediatorișcolari – înimplementareaLegii nr. 248/2015 înprimulrândprinidentificareacopiilorcu vârstacuprinsăîntre 3 – 6 aniîncăneînscrișila grădiniță, informareapărinților cu privire la programșiînscriereaacestoraîntimputilpentruanulșcolar 2016-2017. Activitățiledin Caravanăvor includesesiunide citit cu copiii, jocurieducaționaleșidiscuții de consiliere a părinților cu privire la importanțaeducațieitimpurii. Cu sprijinulFundației Carrefour, vomreușisăoferimfiecăruicopil de vârstăpreșcolarăcâte o carteilustrată„La grădiniță”.

 

Leslie Hawke,CofondatorOvidiuRo, explicăfaptulcă„unuldintrerolurilepe care ni le-am asumatestepromovareaunuiobicei importantîndezvoltareacopiilor: acelacaatâtpărințiicâtșiprofesorii de preșcolarsă le citeascăcelormici. Cum încomunitățilesăracemulțidintrepărinți au la rândullordificultăți cu cititul, aducemcărțialeseatent, cu povești care se spun ușor, prinimaginișiilustrațiipe care familiile le pot recunoașteșiînțelege. Ne dorimcatoatecomunitățilenoisăprofite de peurmabunelorpractici care au făcutcaprogramul FCG pilot săaibă un succesatât de mare”.

 

‘CaravanaFiecareCopilînGrădiniță’ esteposibilădatorităFundației Carrefour,investitor major înprogramul pilotFCGdin anul 2013. Pentruanulșcolar 2016 – 2017, Fundația Carrefour a hotărâtsăsusținăeducațiatimpurieîncomunitățilesăraceprintr-unproiect de încurajare a cititului cu copiii, de cătrepărințișiprofesori.

 

 

 

 

 

 

Pentrumaimultedetalii o putețicontactapeIrina Dobriță, tel: 0723.222.550, e-mail: irina.dobrita@ovid.ro.

 

 

 

Despreprogramul-pilot FiecareCopilînGrădinițăînjudețulDolj

 

Programul pilot FiecareCopilînGrădiniță(FCG) a demaratînjudețulDoljînseptembrie2011, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean și cu școlile și autoritățile locale, cu 147 de copiibeneficiari, în 2 comunități. Înanulșcolar 2014 – 2015,datorităuneifinanțăripringranturile SEE 2009-2014, încadrulFondului ONG înRomânia,numărulcopiilorsusținuțisămeargă la grădiniță a crescut laaproximativ 420, înșasecomunități (Amărăștii de Jos, Calopăr, Cetate, Maglavit, PodarișiValeaStanciului).

 

Peparcursuldesfășurăriiprogramului, celeșasecomunități din județulDolj au beneficiatșide  oserie de activitățieducaționalepentrucopii (ateliere de varăși module ȘotronDoi), de sesiuni de pregătirepentruprofesorii de învățământpreșcolarșimediatoriișcolari, de sesiunide formare ale echipelor locale din celeșasecomunitățiși de programepentrupărinți.

 

De ceesteimportantă educațiatimpurie?

Copiiiproveniți din familiifără posibilitățimateriale, care nu beneficiază de educațietimpurie, începșcoala cu undecalajeducaționalimensfață de ceilalțicopii. Acestediferențedevin din ceîncemaievidenteîntimpșiafectează maitârziuparticiparealor la școală șigăsireaunuiloc de muncă. Acestdecalajpoate fi prevenitprinintervențietimpurie, începând de la grădiniță, atuncicând se formează bazelepe care se vorașezatoatedeprinderile de învățareșiabilitățilecopiilor.

 

 [1]Bacău, Buzău, Botoșani, Brașov, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Iași, Maramureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui