OTIMMC Craiova: SITUAȚIA FINANȚĂRILOR ACORDATE, ÎN ANUL 2014, SUB FORMĂ DE FONDURI NAȚIONALE

SITUAȚIA FINANȚĂRILOR ACORDATE,  ÎN ANUL 2014, SUB FORMĂ DE FONDURI NAȚIONALE DE CĂTRE

OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE CRAIOVA

 

 

 

 

Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de

întreprinderile mici şi mijlocii instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013,

cu modificările şi completările ulterioare

            Obiectiv: stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă, prin acordarea unei alocații financiare nerambursabile de maxim 100.000 euro/IMM, reprezentând maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate.

Dintr-un număr de 90 de firme înscrise, 45 au fost admise în cadrul acestui program, astfel: 22 de firme în bugetul alocat anului 2014 și 23 în bugetul aferent anului 2015.                  Condițiile administrative și de eligibilitate nu au fost îndeplinite de restul de 45 de firme, acestea fiind respinse de la finanțare.

            Valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 5.509.686 lei, fiind aferentă celor 22 de firme care au optat pentru finanțare din bugetul anului 2014.

În cadrul programului au fost create 110 locuri de muncă.

 

 

 

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – 2014

 

 

Obiectivul Programului: încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

În cadrul acestui program s-au înscris 65 de IMM-uri. Au fost admiși 42 de aplicanți, din care au fost finanțati 16, în limita bugetului alocat anului 2014, iar 26 au fost admiși în afara bugetului. Din cei 65 de aplicanți, 23 nu au respectat condițiile administrative și de eligibilitate, fiind respinși de la finanțare.

Valoarea totală a alocației financiare nerambursabile a fost de 1.215.943 lei, iar numărul de locuri de muncă nou create a fost 48.

 

 

 

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri – 2014

 

 

 

         Obiectivul Programului: dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

În cadrul Incubatorului Tehnologic și de Afaceri Craiova s-au înscris 21 de IMM-uri, din care 13 au primit finanțare.

         Valoarea totală a alocației financiare nerambursabile, aferentă celor 13 beneficiari, a fost de 803.000 lei, astfel: – modernizare spațiu incubator 300.000 lei

                                           – extindere incubator ( în curs de realizare) 200.000 lei

utilitați incubator 45.148 lei                                                                                                         – AFN firme incubate 257.852 lei

Numărul de locuri de muncă nou create a fost 26.

 

 

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – 2014

 

Obiectivul programului: stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

În anul 2014, au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă 11 aplicanți, suma totală acordată fiind 8.970 lei.

 

 

 

 

 

 

 

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – 2014

 

 

      Obiectivul programului: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare.

În anul 2014 s-au înscris 4 IMM-uri, din care o singură firmă a fost admisă, dar în afara bugetului, restul de 3 nu au respectat condițiile administrative și de eligibilitate și au fost respinse.

 

          Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – 2014

 

 

      Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private .

În cadrul acestui Program s-au înregistrat la OTIMMC Craiova un număr de 1.345 SRL-D– uri din toată Oltenia din anul 2011 și până la 30 Dec 2014.

În anul 2014 s-au înscris 84 de firme, din zona de activitate a OTIMMC Craiova. Dintre acestea 15 au fost respinse la evaluare, iar  9 au transmis cerere de renunțare.

Au fost semnate 37 de contracte de finanțare și au fost create 74 de noi locuri de muncă.       Restul de 23 au fost acceptate în afara bugetului.

Valoarea totală contractată în cadrul Programului a fost de 1.354.176,00 lei.

 

 

Programul pentru

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare  – START 2014 –

 

 

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

În cadrul acestui Program s-au înscris 62 de firme, din zona de activitate a OTIMMC Craiova, dintre care 57 au depus documentele în vederea finanțării. Dintre acestea 37 nu au îndeplinit condițiile administrative și de eligibilitate, fiind respinse de la finanțare.

Au fost semnate 12 contracte de finanțare din care 7 firme au implementat planul de afaceri acceptat la finanțare. Prin intermediul acestui program au fost create 21 de locuri de muncă.

Valoarea totală decontată în cadrul Programului a fost de 660.760,00 lei.

 

 

 

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii – 2014

 

Obiectivul programului: EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva).

Bugetul Programului alocat Oficiului Craiova a fost în valoare de 62.440 lei și au fost cheltuiți astfel:

–          editarea de materiale de promovare şi prezentare;

–          editare/multiplicare de materiale de curs;

–          materiale suport pentru exerciţiile practice;

–          consumabile necesare desfăşurării cursurilor;

–          închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor;

–          transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor;

–          cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi masa participanţilor.

În cadrul acestui Program s-au înscris 49 de aplicanți din care, în urma interviurilor susținute de către trainerii acreditați UNCTAD au fost selectați 21 de participanți, aceștia primind diplome de absolvire.

 

Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenționate pentru TINEri în București și regiunea Sud Vest ”

 

În cadrul acestei scheme OTIMMC Craiova a avut doar rolul de diseminare de informații ( cu ajutorul presei, prin încheiere de parteneriate cu entități publice, universități, diverse consilii).

OTIMMC Craiova a venit în întâmpinarea potențialilor beneficiari ai acestui program prin facilitarea înscrierii IMM-urilor și a absolvenților în Program. De asemenea ne-am ocupat de întocmirea deconturilor societăților în vederea eliminării eventualelor erori ce ar fi dus la respingerea acestora. Menționăm că înscrierea se putea face și online de către beneficiari.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

În cadrul acestei scheme, prin OTIMMC Craiova, s-au înscris 70 de imm-uri şi 170 de absolvenţi. S-au semnat acorduri de colaborare cu 57 de firme aplicante, din care 46 de imm-uri au decis să implementeze acest program.

Numărul de locuri de muncă nou create a fost 106, din care absolvenţi cu studii superioare 84 şi 22 cu studii medii.

Până în prezent, suma solicitată  spre decontare este in valoare de 85.370 lei, Fonduri Europene.

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA HUB

 

Un alt scop al  OTIMMC Craiova începând cu anul 2014 a fost acela de a deveni o interfață între mediul de afaceri din regiune, viitorii antreprenori și organismele guvernamentale care le influențează activitatea.

CE ESTE ROMÂNIA HUB ? Un program de asistentă, pregătireantreprenorială, mentorat, consultări public private.

OBIECTIVE: Informare, sprijin, asistență tehnică și consiliere pentru mediul de afaceri, tineri, studenți, întreprinzători și potențiali întreprinzători, în scopul creșterii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii atât pe piața locală, cât și pe piața internațională.

În cadrul acestui Program OTIMMC Craiova a organizat mai multe conferințe și întâlniri cu mediul antreprenorial, mediul academic, elevi, studenți din toată regiunea Oltenia:

 

–          Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor în cadrul workshop-ului „Start- up day”;

–          Dezvoltarea activității întreprinzătorilor în cadrul workshop-urilor „Webinars – consiliere de grup” și „Networking day”;

–          Sprijinirea tinerilor prin facilitarea accesului la informare în cadrul workshop-urilor „Start- up day” și „Webiners – consiliere de grup”;

–          Participare și susținere conferințe la „Târg de locuri de muncă – Garanții pentru TINE-ri” în parteneriat cu BNS;

–          Două întâlniri „România HUB la Universitatea din Craiova”;

–          Întâlnire România HUB la licee;

–          România HUB – Lansare EMPRETEC

–          Proiectul „Antreprenor pentru o zi”.

 

România HUB nu a beneficiat de finațare de la bugetul de stat, totul s-a făcut cu fonduri proprii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE ATRIBUȚII ALE OTIMMC Craiova

 

 

 

–   OTIMMC Craiova certifică și monitorizează constant cheltuielile eligibile pentru care au primit finanțare,  peste 200 de firme din anul 2011 și până în prezent.

–    OTIMMC Craiova a contribuit la elaborarea și diseminarea noii “Legi a IMM-urilor

nr. 62/2014”, și de asemenea, la elaborarea procedurilor pentru anul 2014 și elaborarea proiectelor de proceduri pentru anul 2015.

–  Ca urmare a întâlnirilor pe care OTIMMC Craiova le-a organizat cu reprezentanții mediului de afaceri au fost abordate subiecte diverse precum și măsurile pe care aceștia le văd pentru îmbunătățirea desfășurării activității lor și eradicarea evaziunii fiscale, măsuri ce au fost prezentate în Comitetul Consultativ din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism.

–  În urma Proiectului „Antreprenor pentru o zi” OTIMMC Craiova a transmis Ministerului Economiei un Memoriu Justificativ prin care sesiza o problemă ridicată de mediul de afaceri zonal, problemă ce reprezintă un obstacol major în calea dezvoltării industriei pe orizontală din România.

Vă atașăm acest Memoriu cât și răspunsul favorabil primit de la Ministerul Finanțelor Publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMMC Craiova

Sef Oficiu

Radu Mihai GHINEA