Ordin de radere a sporurilor în administraţie

ringo1 Ordin de radere a sporurilor în administraţie poze

Iată şi textul ordinului comun emis de miniştrii de la Muncă şi Finanţe pentru aplicarea prevederilor legii salarizării unice, preluat de pe site-ul sindicatului Forţa Legii.  

ORDIN nr. 32/42     din 11 ianuarie 2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale

EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Nr. 32 din 11 ianuarie 2010
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 42 din 8 ianuarie 2010
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 15 ianuarie 2010

Având în vedere:
– prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
– Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

ART. 1        Se aprobă organizarea unui sistem de monitorizare şi control al aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale, prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale şi direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, Ministerului Finanţelor Publice.

ART. 2    (1) Până la data de 31 ianuarie 2010 agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, cu sprijinul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale, vor proceda la instruirea ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor publice locale (primării şi consilii judeţene), precum şi a persoanelor din cadrul acestora cu responsabilităţi în reîncadrarea personalului propriu, în legătură cu modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a Legii nr. 330/2009, pe baza precizărilor metodologice aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite, al căror personal urmează să fie reîncadrat, instruirea asupra modului de aplicare a cadrului legal se va face de către ordonatorii principali de credite.

ART. 3    (1) Controlul aplicării Legii nr. 330/2009 de către autorităţile publice locale revine în sarcina agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale, în privinţa actelor de decizie internă ale ordonatorilor de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, prin care se stabileşte salarizarea personalului propriu.
(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale au obligaţia să transmită unităţilor de trezorerie teritoriale unde au contul deschis, până la data de 3 februarie 2010, situaţia privind modul de reîncadrare a personalului, conform statului de personal pe luna ianuarie 2010 al cărui modelul este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Unităţile de trezorerie teritoriale transmit situaţiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale la activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene. Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene transmit situaţiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale.
(3) Controlul prevăzut la alin. (1) se realizează de către agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale în perioada 1 februarie – 31 martie 2010.
(4) După verificarea situaţiilor privind modul de reîncadrare a personalului, agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale comunică ordonatorilor de credite rezultatul verificării. Adresa de comunicare va fi transmisă prin unităţile de trezorerie teritoriale.
(5) Ordonatorii de credite au obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării să corecteze eventualele reîncadrări eronate şi să retransmită situaţia prevăzută la alin. (2). În caz contrar, agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.

ART. 4    Controlul aplicării Legii nr. 330/2009 de către autorităţile publice locale revine în sarcina direcţiilor finanţelor publice teritoriale, în privinţa concordanţei dintre totalul de plată înscris în situaţia recapitulativă prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin şi documentele de plată privind drepturile de personal. În cazul în care, pentru plata drepturilor aferente lunii martie a.c., ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu deţin documentul eliberat de către agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, care atestă verificarea modului de reîncadrare a personalului, unităţile Trezoreriei Statului vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.

ART. 5    Controlul exercitat de agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale şi direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale nu exonerează de răspundere ordonatorii de credite, în eventualitatea unor iregularităţi, constatate ulterior, în legătură cu modul de reîncadrare a personalului.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA 1

Denumirea instituţiei
Denumirea instituţiei ierarhic superioare (ordonator principal de credite)
Cod unic de identificare fiscală

STAT DE PERSONAL
pe luna ianuarie 2010

______________________________________________________________________________
|Angajat|                              ANUL 2009                               |
|       |                           luna decembrie                             |
|       |______________________________________________________________________|
|       |Salariu|                Alte drepturi acordate            |  TOTAL    |
|       |de bază|__________________________________________________|  SALARIU  |
|       |       |indemnizaţie|salariu|            sporuri          |           |
|       |       |de conducere|de     |_____________________________|           |
|       |       |            |merit  |vechime|confiden-|alte       |           |
|       |       |            |       |       |ţialitate|sporuri    |           |
|       |       |            |       |       |         |(ex.       |           |
|       |       |            |       |       |         |condiţii de|           |
|       |       |            |       |       |         |muncă)*1)  |           |
|_______|_______|____________|_______|_______|_________|___________|___________|
|   0   |   1   |      2     |   3   |   4   |     5   | 6 | 7 | 8 |9=1+2+…+8|
|_______|_______|____________|_______|_______|_________|___|___|___|___________|

– continuare –
______________________________________________________________________________
|                                   ANUL 2010                                  |
|                              luna ianuarie 2010                              |
|______________________________________________________________________________|
| Noul     | Sporuri şi alte drepturi incluse în         |Sporuri    | TOTAL   |
| salariu  | salariul de bază                            |rămase în  | SALARIU |
| de bază  |                                             |afara      |         |
|          |                                             |salariului |         |
|          |                                             |de bază    |         |
|          |_____________________________________________|___________|         |
|          |indemnizaţie|vechime|confiden-|alte drepturi |alte       |         |
|          |de conducere|       |ţialitate|care potrivit |sporuri    |         |
|          |            |       |         |Legii         |(ex.       |         |
|          |            |       |         |nr. 330/2009  |condiţii   |         |
|          |            |       |         |se includ în  |de muncă)  |         |
|          |            |       |         |salariul de   |           |         |
|          |            |       |         |bază*1)       |           |         |
|__________|____________|_______|_________|______________|___________|_________|
|10=1+11+  |     11     |   12  |    13   |  14| 15 | 16 | 17| 18| 19|20=10+17+|
|12+13..+16|            |       |         |    |    |    |   |   |   |18+19    |
|__________|____________|_______|_________|____|____|____|___|___|___|_________|
*1) Se va detalia separat fiecare drept salarial.

Funcţia        ………        ………            ………

NOTĂ:    Pentru fiecare dintre sporurile acordate în luna decembrie 2009 se vor prezenta temeiul legal, precum şi avizele acordate în baza legii.
Pentru anul 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contracte colective de muncă sau alte acte, decât legi sau hotărâri ale Guvernului.

Figura 1Lex: Stat de personal

ANEXA 2

Denumirea instituţiei
Denumirea instituţiei ierarhic superioare (ordonator principal de credite)
Cod unic de identificare fiscală

SITUAŢIE RECAPITULATIVĂ

______________________________________________________________________________
| Număr posturi plătite |             TOTAL              | TOTAL   |     %     |
|                       | Fond aferent salariilor de bază| sporuri |  sporuri  |
|_______________________|________________________________|_________|___________|
|            0          |                1               |     2   |   3=2/1   |
|_______________________|________________________________|_________|___________|

—————