Olguţa Vasilescu în Bucureşti – plângerea depusă la DNA

olguta la primarie 024 Olguţa Vasilescu în Bucureşti   plângerea depusă la DNA  poze

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, va fi prezentă astăzi, 04.02. a.c., la ora 11, la sediul DNA, Structura Centrală Bucureşti, pentru a depune plângerea de constituire ca parte civilă în dosarul excluderii echipei de fotbal  Universitatea Craiova din competiţiile interne.

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost mandatat joi 31.01. a.c., de către Consiliul Local al Municipiului Craiova de a înainta Cererea de constituire ca parte civilă în acest proces.

Dosar nr. 316/P/2011

Nr.11431/2013

 Către,

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

           Primarul Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale cu sediul în str.A.I Cuza nr.7, CUI 4417214, în conformitate cu prevederile art. 21 alin.2 şi 3 coroborate cu dispoziţiile art.62 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare şi H.C.L. nr.46/2013 , formulează în temeiul  art.14-16 coroborat cu art. 24 alin.1 şi alin. 2 Cod procedură penală  prezenta:

 CERERE DE CONSTITUIRE CA PARTE CIVILĂ

          împotriva învinuiţilor (FRF, LPF, SANDU MIRCEA, DRAGOMIR DUMITRU, GOGA OCTAV1AN, ŞFAIŢER CORNEL, RUSEN MARIAN, STANA ŞTEFAN, BOBAR CRISTIAN, COSTAŞ PAUL, ŢERBEA SORIN, AVRAM VASILE, PĂLĂRIE MARIAN, STAN MARIUS, şi a altor învinuiţi) din acest dosar şi a părţilor responsabile civilmente, pentru ca aceştia să fie obligaţi în solidar să ne plătească suma estimată provizoriu la 1.000.000. euro, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR, de la data efectuării plăţii cu titlu de daune materiale şi morale,  la care se adaugă  dobânda legală calculată de la data depunerii cererii până la data plăţii efective, reprezentând prejudiciu cauzat MUNICIPIULUI CRAIOVA pentru fiecare an de neparticipare în competiţia de fotbal, a Fotbal Club Universitatea Craiova, prin savarsirea infracţiunilor ce fac obiectul dosarului nr. 316/P/2011.

Faptele învinuiţilor şi ale părţilor responsabile civilmente, de natură a ne prejudicia material, moral, au în vedere hotărârea de excludere/dezafiliere a echipei la data de 20.07.2011, dată de la care pe cale de consecinţă şi jucătorii profesionişti ai F C Universităţii Craiova au fost înstrăinaţi/preluaţi.

Prin aceste acţiuni/inacţiuni prin publicitatea negativă adusă activităţii sportive din Municipiul Craiova s-au adus grave prejudicii  imaginii localităţii şi locuitorilor acesteia, având în vedere tradiţia fotbalistică de peste 63 de ani a Clubului Craiovean, performanţele reuşite de echipa Craiova Maxima, a cărei continuatoare este Fotbal Club Universitatea Craiova.

Pe de altă parte, „oferta publică” adresată de învinuiţi Municipiului Craiova, de a participa, prin înfiinţarea unei alte structuri sportive, la campionatul de fotbal, a fost de natură a discredita prestigiul şi reputaţia autorităţii administraţiei publice locale, creând o stare de suspiciune generală în rândul opiniei publice craiovene, cu privire la acţiunile şi demersurile acesteia de a sprijini activitatea Fotbal Club Universitatea Craiova.
Acţiunile învinuiţilor au întrerupt palmaresul Universităţii Craiova, recunoscută prin sintagma „Campiona unei mari iubiri”, ale cărei realizări remarcabile au făcut istorie pentru fotbalul românesc în competiţiile internaţionale.

Excluderea Universităţii Craiova şi înstrăinarea jucătorilor, apreciem că este o sancţiune ilegală, fără precedent în istoria fotbalului românesc, iar amploarea dezbaterilor publice din mass media internă şi internaţională a adus grave prejudicii morale şi de imagine, atât echipei Universitatea Craiova, cât şi tradiţiilor Municipiului Craiova, pentru care clubul de fotbal era prezentat ca un adevărat simbol.

Faţă de cele de mai sus, sunt îndeplinite condiţiile dispoziţiilor art. 14 – art. 16 C. proc. Pen., coroborat cu prevederile art. 998-999 Cod civil de a ne constitui parte civilă atât împotriva învinuiţilor cât şi împotriva părţilor responsabile civilmente.

În cauză sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi a vinovăţiei autorului prejudiciului.

Hotărârea de excludere a Universităţii Craiova şi înstrăinarea/preluarea jucătorilor cu încălcarea prevederilor legale, reprezintă faptul ilicit cauzator de prejudiciu, care a condus la desfiinţarea echipei, la imposibilitatea realizării obiectului de activitate a F. C. Universitatea Craiova, şi pe cale de consecinţă nevalorificarea de către Municipiul Craiova a calităţii sale de acţionar, neîncasarea impozitelor şi taxelor locale aferente activităţii clubului, privarea Municipiului Craiova de imaginea şi publicitatea pozitivă adusă de prestigiul echipei, imposibilitatea punerii în valoare a domeniului public prin exploatarea Stadionului „Ion Oblemenco” şi nexecutarea de către autoritatea locală a obligaţiilor sale legale (prevăzute de Legea nr.69/2000, modificată şi completată prin Legea nr.34/2009) de a sprijini sportul pentru toţi şi sportul de performanta prin asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunitatea locală.

Cât priveşte daunele solicitate, apreciem că acestea sunt justificate având în vedere calitatea  de instituţe publică a Municipiului Craiova şi prejudiciul suferit prin atingerea adusă imaginii şi prestigiului autorităţii locale în raport cu cetăţenii, a încrederii pe care aceştia o au în autorităţile alese prin încercarea de a inocula opiniei publice fapte neadevărate şi nesusţinute legal

Pentru a dovedi pretenţiile de mai sus, în afara probelor indicate, înţelegem să ne folosim de orice mijloc de probă admis de lege.

   PRIMAR,                                                        SECRETAR,

 Lia Olguţa Vasilescu                                           Nicoleta Miulescu