Olguţa Vasilescu a semnat contractul pentru consolidarea Căminului din Pieleşti

olguta bloc craiovita 32 Olguţa Vasilescu a semnat contractul pentru consolidarea Căminului din Pieleşti poze

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, în valoare totală 3.183.737,24 lei, din cadrul Programului Operaţional Regional.

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană Craiova” au semnat marţi, 04.12.2012,  contractul de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de Creştere.

Contractul s-a semnat la sediul Primăriei Craiova de către Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, reprezentantul Parteneriatului dintre Municipiul Craiova si Comuna Pieleşti si de către Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu.

–       Proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr. 1

Pieleşti” are o valoare totală de 3.183.737,24 lei şi este realizat cu sprijinul

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea si diversificarea numărului activităţilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea şi dotarea Căminului Cultural nr. 1 Pieleşti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.

Proiectul cuprinde următoarele obiective specifice:

–       Îmbunătăţirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pieleşti prin consolidarea şi extinderea Căminului Cultural nr. 1 Pieleşti cu 810 mp (de la 340 mp la 1150 mp) a suprafeţei desfăşurate;

–       Creşterea eficienţei energetice prin dotarea clădirii cu centrală termică performantă;

–       Crearea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor socio-culturale şi artistice in cadrul comunei Pieleşti prin dotarea sălii de spectacole cu videoproiector, ecran de proiecţie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini;

–       Menţinerea şi promovarea tradiţiilor populare autentice prin susţinerea Ansamblului Folcloric ”Alunelul” al Căminului Cultural din comuna Pieleşti;

–       Creşterea gradului de acces şi participare a cetaţenilor la viaţa culturală prin realizarea unei expoziţii permanente de artă populară în care vor fi expuse costume populare, ţesături, un război de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiţionale.