OJFIR Dolj: INFORMARE PRIVIND GRADUL DE ABSORBŢIE FEADR ÎN JUDEŢUL DOLJ ÎN ANUL 2014

INFORMARE PRIVIND GRADUL DE ABSORBŢIE FEADR ÎN JUDEŢUL DOLJ ÎN ANUL 2014

 

OJFIR Dolj are ca obiect de activitate implementarea tehnică şi financiară a FEADR, în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare (CF) şi prevederile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR).

Activitatea OJFIR Dolj în anul 2014 poate fi rezumată la:

– informări privind modificări în derularea măsurilor active ale FEADR 2007-2013.

– informări privind PNDR 2014-2020.

– activitatea specifică desfăşurată pe servicii şi compartimente.

 

1. Promovare măsuri active

 

În anul 2014 au fost realizate informări privind modificările şi noutăţile apărute în derularea măsurilor active din FEADR 2007-2013 prin mass-media, materiale promoţionale, discuţii cu beneficiarii şi alte persoane care au vizitat instituţia noastră precum şi postări pe site-ul AFIR.

 

2. Activitatea serviciilor OJFIR Dolj în anul 2014

 

a) Serviciul Active Fizice şi Plăţi Directe (SAFPD)

Serviciul Active Fizice şi Plăţi Directe (SAFPD) prin Compartimentul Evaluare are ca obiect de activitate primirea şi verificarea cererilor de finanţare depuse de solicitanţi pentru măsurile finanţate prin PNDR, prin etapele de conformitate şi eligibilitate, în conformitate cu procedura specifică de lucru.

Selecţia CF declarate conforme şi eligibile la nivelul OJFIR Dolj, are loc la nivel naţional în funcţie de punctajul obţinut de fiecare Cerere de finanţare (CF) şi în limita sumelor alocate pentru finanţare pentru fiecare măsură şi sesiune de depunere conform calendarului stabilit de AFIR.

În anul 2014 la nivel naţional a fost o singură sesiune de depunere cereri de finanţare pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, în perioada 20 mai 2014 – 18 iulie 2014 cu următoarele date tehnice:

a) – fonduri disponibile de 150.000.000 euro defalcate pe tipologii, astfel:

– ferme de familie (50% sectorul vegetal şi 50% sectorul zootehnic), cu alocare de 35.000.000 euro.

– îndeplinirea standardelor (integral pentru sectorul zootehnic) cu alocare de 15.000.000 euro.

– alocare clasică de 100.000.000 euro defalcată 50% sectorul vegetal (80% pentru achiziţii utilaje şi 20% pentru construcţii-montaj) şi 50% sectorul zootehnic (20% pentru achiziţii utilaje şi 80% pentru construcţii-montaj).

b) – valoarea maximă eligibilă a unui proiect este:

– 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor.

– 2.000.000 euro pentru construcţii-montaj din sectorul zootehnic.

– 1.000.000 euro pentru construcţii-montaj din sectorul vegetal.

– 1.000.000 euro pentru achiziţii utilaje/echipamente din sectorul zootehnic.

– 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje din sectorul vegetal.

În sesiunea pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, dn perioada 20 mai 2014 – 18 iulie 2014, la OJFIR Dolj au fost depuse 48 de cereri de finanţare din care au fost selectate pentru finanţare 35 de cereri.

Serviciul Active Fizice şi Plăţi Directe (SAFPD) prin Compartimentul Implementare are ca obiective principale verificarea conformităţii documentelor din dosarele cererilor de plată şi verificarea pe teren dosarelor cererilor de plată pentru a stabili eligibilitatea plăţii.

În anul 2014 SAFPD prin activitatea specifică desfăşurată, a instrumentat un număr de 2184 cereri de plată.

Tabelul 1

Cereri de plată pe măsuri în anul 2014

Măsura

Număr

cereri de plată

112 – Instalarea tinerilor fermieri

277

121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

38

123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

10

141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă

1816

142 – Înfiinţarea grupurilor de producători

1

411.112 – GAL – Instalarea tinerilor fermieri

15

411.121 – GAL – Modernizarea exploataţiilor agricole

14

411.141 – GAL – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă

13

Total

2184

 

b) Serviciul LEADER şi Investiţii Non-Agricole (SLINA)

Serviciul LEADER şi Investiţii Non-Agricole(SLINA) prin Compartimentul Evaluare are ca obiect de activitate primirea şi verificarea cererilor de finanţare depuse de solicitanţi pentru măsurile finanţate prin PNDR, prin etapele de conformitate şi eligibilitate, în conformitate cu procedura specifică de lucru.

Selecţia CF declarate conforme şi eligibile la nivelul OJFIR Dolj, are loc la nivel naţional în funcţie de punctajul obţinut de fiecare Cerere de finanţare (CF) şi în limita sumelor alocate pentru finanţare pentru fiecare măsură şi sesiune de depunere conform calendarului stabilit de AFIR.

În anul 2014 prin Compartimentul evaluare au fost verificate 78 cereri de finanţare depuse în cadrul GAL-urilor Sud Olt, Romula Malva, Amaradia Jiu, Calafat şi Colinele Olteniei (tabelul 2).

Tabelul 2

CF GAL-uri Dolj în anul 2014

 

Măsura

Număr

cereri de finanţare

411.111 – Pregătire profesională

8

411.112 – Instalarea tinerilor fermieri

8

411.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

12

411.123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

1

413.312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor

12

413.313 – Încurajarea activităţilor turistice

6

413.322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor

21

414.421 – Implementarea proiectelor de cooperare

10

Total

78

 

Serviciul LEADER şi Investiţii Non-Agricole (SLINA) prin Compartimentul Implementare are ca obiective principale verificarea conformităţii documentelor din dosarele cererilor de plată şi verificarea pe teren dosarelor cererilor de plată pentru a stabili eligibilitatea plăţii.

În anul 2014 SLINA, prin activitatea specifică desfăşurată, a instrumentat un număr de 151 cereri de plată.

Prin FEADR, în anul 2014, judeţul Dolj au fost efectuate plăţi în valoare de 120.328.082,02 lei (tabelul 3).

Tabelul 3

Absorbţie FEADR judeţul Dolj în anul 2014

Măsura

Plăţi efectuate (lei)

Uniunea Europeană

Buget Naţional

112 – Instalarea tinerilor fermieri

10333166,37

543850,73

121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

12484004,32

642646,59

123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

11864440,98

624444,27

141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă

12086109,49

636121,01

142 – Înfiinţarea grupurilor de producători

331895,70

17468,20

125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice

34150208,00

1797379,39

312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor

9450523,24

491673,86

313 – Încurajarea activităţilor turistice

935770,39

49251,07

322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor

5614528,44

295501,49

411 – Axa 1

4414732,54

232354,43

413 – Axa 3

10471063,50

551108,59

431 – Leader

2194347,47

115491,95

Totaluri

114330790,44

5997291,58

 

120.328.082,02

 

Având în vedere că OJFIR Dolj este structura internă de execuţie a AFIR-Bucureşti, activitatea specifică se desfăşoară în conformitate cu Procedura internă a AFIR. Unitatea este auditată anual, iar eventualele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii rezultate din auditare sunt implementate cu prioritate, răspunderea fiind în sarcina persoanelor/compartimentelor vizate şi a conducerii unităţii.

 

OJFIR Dolj,

Director

Dr.ing. Daniel Popescu