OIRPOSDRU – SVO: Seminar de sprijin pentru beneficiarii fondurilor europene

pref1 OIRPOSDRU   SVO: Seminar de sprijin pentru beneficiarii fondurilor europene poze

Astăzi, 30 septembrie 2011 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia a organizat la sediul Prefecturii Judeţului Dolj Seminarul de sprijin privind implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Organismului Intermediar si reprezentanţi ai echipelor de management, desemnaţi din partea organizaţiilor care implementează proiectele de tip grant, strategic si ajutor de stat si de minimis finanţate din FSE prin POS DRU, din Regiunea Sud Vest Oltenia.
Dezbaterile care au avut loc în cadrul seminarului au vizat noutătile legislative din perioada august – septembrie a.c., în special Normele de implementare ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 66 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea si utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Reprezentanţii OIR POS DRU SV OLTENIA au formulat în cadrul seminarului, recomăndari privind asigurarea unui management de proiect riguros în cadrul echipelor de management a proiectelor POSDRU, în scopul respectării obigaţiilor prevăzute de contractele de finanţare nerambursabilă. Urmare a constatărilor făcute în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului, sau ca urmare a verificării cererilor de rambursare depuse la sediul instituţiei, reprezentanţii OIR POS DRU Sud Vest Oltenia, au adus clarificări privind modul de elaborare al documentelor de rambursare, modul de centralizare şi raportare a indicatorilor şi a grupului ţintă realizate în cadrul proiectelor şi au răspuns la întrebările privind implementarea , adresate de către participanţii la seminar.
La această dată OIR POS DRU Regiunea Sud-Vest Oltenia gestionează un număr de 80 proiecte, cu o valoare totală de 333.368.868,72 lei.