Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj menține măsura sistării activității de relații cu publicul, în perioada 14 – 31 decembrie 2020, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj menține măsura sistării activității de relații cu publicul, în perioada 14 – 31 decembrie 2020, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19. Cetățenii și partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciară. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail (dj@ancpi.ro) sau poștă.

 

În perioada 14 decembrie – 31 decembrie 2020, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate, sau al birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Dolj (www.ocpidolj.ro),  dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

În perioada menționată, audiențele vor fi acordate telefonic, prin e-mail sau prin sistem de videoconferință (utilizând serviciul gratuit Google Meet).

 

Numerele de telefon și adrese de e-mail  destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt următoarele:

Email: dj@ancpi.ro

Telefon centrală: 0251413128, 0251414286

Telefon relația cu publicul: 0251413129

Telefon relația cu birourile notariale: 0251411708

Fax: 0251418018

Fax pentru birouri notariale: 0251411646

 

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

Precizăm că vom anunța în timp util reluarea activității cu publicul la registratura și ghișeele OCPI Dolj.