Oferta educaţională a Facultăţii de Teologie din Craiova

 

Facultatea de Teologie din Craiova şi-a expus astăzi oferta educaţională pentru anul universitar 2013 – 2114, în cadrul Zilelor Porţilor Deschise, ediţia a XI-a, eveniment organizat de Universitatea din Craiova. La specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală sunt propuse 70 de locuri pentru forma de învăţământ la buget şi 10 locuri pentru forma de învăţământ cu taxă. Admiterea constă în două etape: prima etapă, probele eliminatorii, vizita medicală, examenul psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale, admis / respins. Etapa a doua constă în examenul scris la Teologie Dogmatică, care are o valoare de 70% din nota finală, iar 30 % reprezintă media obţinută la examenul de bacalaureat.
Pentru specializarea Artă Sacră sunt propuse 20 de locuri subvenţionate de către stat şi 10 locuri pentru forma de învăţământ cu taxă. La această specializare, admiterea se face pe baza probelor eliminatorii: vizita medicală, examenul psihologic, interviul, pe criteriul admis / respins, şi probele practice care constau în depunerea unei mape personale care trebuie să cuprindă creaţii personale din domeniu, un minim de 20 de lucrări. Mapa se va depune în etapa de înscriere a dosarului la secretariatul Facultăţii de Teologie. Admiterea la specializarea Artă Sacră se va face în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, în procent de 100%
Potrivit pr. lect.univ.dr Ioan Birnea, dosarele de înscriere pentru domeniul Teologie se vor depune între 8 şi 22 iulie 2013, proba eliminatorie va avea loc în data de 23 iulie, iar proba scrisă, pe 24 iulie. Rezultatele vor fi afişate în data de 26 iulie.