OCPI Dolj: Schimbare de regulament la Cadastru. Programul de lucru cu publicul, modificat de la 1 septembrie

cilibiu ocpi dolj 2 OCPI Dolj: Schimbare de regulament la Cadastru. Programul de lucru cu publicul, modificat de la 1 septembrie poze

Va informăm că în Monitorul Oficial nr. 571/31.07.2014  a fost publicat Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 ce aprobă Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară este publicat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară http://www.ancpi.ro/images/legislatie şi pe site-ul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, la adresa http://www.ocpidolj.ro/wp-content/uploads/2012/11.

 

Acest ordin intră în vigoare începând cu data de 01.09.2014 şi va abroga următoarele ordine:

  1. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară.
  2. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.
  3. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2010 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei.
  4. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 

Conform O.D.G ANCPI nr. 700/2014, înregistrarea în Registrul General de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de  cadastru şi/sau publicitate imobiliară prestate de unităţile subordonate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se va efectua zilnic între orele 8.30 – 14.00, pentru toate categoriile de solicitanţi.

Eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se va efectua zilnic în intervalul orar 11.00 -16.00, pentru toate categoriile de solicitanţi.

Deasemenea, o altă noutate o constituie micşorarea termenelor pentru serviciile furnizate, noile termene fiind cuprinse în  Anexa nr. 1.51 – Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

 

Mihai CILIBIU

DIRECTOR