OCPI Dolj: Peste 9.100 de cărți funciare au fost eliberate gratuit, vineri, 15 ianuarie 2021, pentru proprietarii imobilelor din unsprezece unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Dolj

Peste 9.100 de cărți funciare au fost eliberate gratuit, vineri, 15 ianuarie 2021, pentru proprietarii imobilelor din unsprezece unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Dolj, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.

 

Cele 9.190 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparțin locuitorilor din comunele Amărăștii de Sus, Călărași, Castranova, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Ghindeni, Piscu Vechi, Sălcuța, Seaca de Pădure, Siliștea Crucii, Vârtop. Lucrările de cadastru general au început în anul 2019 și au vizat o suprafață totală de 4.921 de hectare.

Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor unsprezece comune de către directorul OCPI Dolj, Victor Alin DUMITRESCU.

 

 „Cu peste 74.000 de cărți funciare înregistrate gratuit pentru cetățeni, în anul 2020, ne menținem pe un loc fruntaș în ierarhia națională. De la începutul derulării PNCCF și POR au fost înscrise gratuit în cartea funciară peste 245.000 de imobile”, a precizat Victor Alin DUMITRESCU, directorul OCPI Dolj.

 

În prezent, din totalul de 111 de UAT-uri din județul Dolj, au fost cadastrate în proporție de sută la sută cinci comune (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești), iar în alte 106 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista unităților administrative teritoriale

pentru care se eliberează

cărți funciare gratuite

 

15.01.2021

 

Nr.

crt.

Denumire UAT Suprafață

-ha-

Număr cărți funciare eliberate gratuit
1 Amărăștii de Sus 98.9340 88
2 Călărași 432.5788 1.085
3 Castranova 366.1966 789
4 Ciupercenii Noi 689.8053 1.600
5 Dăbuleni 401.2071 914
6 Ghindeni 708.5519 614
7 Piscu Vechi 185.3618 589
8 Sălcuța 639.2185 526
9 Seaca de Pădure 913.9940 2.005
10 Siliștea Crucii 206.0593 502
11 Vârtop 279.3908 478
  TOTAL 4921.2981 9.190