OCPI DOLJ: Peste 52.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din județul DOLJ, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), în anul 2018

Peste 52.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din județul DOLJ, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), în anul 2018. Lucrările de cadastru general au fost finanțate 

 

din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) DOLJ.

În 2018, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) în comuna Goicea din județul Dolj, fiind eliberate 14.204 de cărți funciare. De asemenea, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, anul trecut au fost înregistrate 38.110 de imobile, reprezentând o suprafață de 20.947,3492 de hectare de teren agricol din județ.

În anul 2018, OCPI Dolj a semnat contracte de finanțare cu  93 de UAT-uri, care au încheiat ulterior contracte de prestări servicii de cadastru general pentru înregistrarea a 195.759 de imobile, reprezentând o suprafață de 124.515 de hectare.

Totodată, în anul 2018, au fost scoase la licitație primele patru UAT-uri din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării. Poiana Mare, Moțăței, Leu și Maglavit se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație.

În prezent, din totalul de 111 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Dolj, trei (Drănic, Mischii și Goicea) sunt cadastrate în proporție de sută la sută, iar în alte 106 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

 

 

 

 

 

 

Lista UAT-urilor care au semnat contracte de prestări servicii în anul 2018
Nr. crt. Denumire UAT Nr. crt. Denumire UAT
1 AFUMAŢI 48 GIGHERA
2 ALMĂJ 49 GIUBEGA
3 AMĂRĂŞTII DE JOS 50 GIURGIŢA
4 AMĂRĂŞTII DE SUS 51 GOGOŞU
5 APELE VII 52 GOIEŞTI
6 ARGETOAIA 53 GRECEŞTI
7 BĂILEŞTI 54 IZVOARE
8 BÂRCA 55 ÎNTORSURA
9 BECHET 56 LIPOVU
10 BISTREŢ 57 MALU MARE
11 BOTOŞEŞTI PAIA 58 MĂCEŞU DE JOS
12 BRABOVA 59 MĂCEŞU DE SUS
13 BRALOŞTIŢA 60 MELINEŞTI
14 BRATOVOEŞTI 61 MÎRŞANI
15 BREASTA 62 MURGAŞI
16 BUCOVĂŢ 63 NEGOI
17 BULZEŞTI 64 ORODEL
18 CALAFAT 65 OSTROVENI
19 CALOPĂR 66 PERIŞOR
20 CARPEN 67 PISCU VECHI
21 CASTRANOVA 68 PLEȘOI
22 CATANE 69 PODARI
23 CĂLĂRAŞI 70 PREDEȘTI
24 CÂRCEA 71 RADOVAN
25 CÂRNA 72 RAST
26 CELARU 73 ROBĂNEŞTI
27 CERĂT 74 ROJIŞTE
28 CERNĂTEŞTI 75 SADOVA
29 CETATE 76 SĂLCUŢA
30 CIOROIAŞI 77 SCAEŞTI
31 CIUPERCENII NOI 78 SEACA DE CÎMP
32 COŞOVENI 79 SEACA DE PĂDURE
33 COŢOFENII DIN FAŢĂ 80 SECU
34 DANEŢI 81 SEGARCEA
35 DĂBULENI 82 SILIŞTEA CRUCII
36 DESA 83 SOPOT
37 DIOŞTI 84 ȘIMNICU DE SUS
38 DOBREŞTI 85 TĂLPAŞ
39 DOBROTEŞTI 86 TEASC
40 FĂRCAŞ 87 TERPEZIŢA
41 FILIAŞI 88 TESLUI
42 GALICEA MARE 89 ŢUGLUI
43 GALICIUICA 90 URZICUŢA
44 GÂNGIOVA 91 VALEA STANCIULUI
45 GHERCEŞTI 92 VÂRVORU DE JOS
46 GHIDICI 93 VELA
47 GHINDENI