OCPI Dolj anunță începerea lucrărilor de cadastru în 13 comune din județul Dolj

 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj anunță
  începerea lucrărilor de cadastru în 13 comune din județul Dolj.
  Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul
  integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul
  Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF)

   

  și sunt

  gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri
  europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional
  (POR) 2014 – 2020.
  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a
  analizat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de
  înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a
  imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe.
  ANCPI a semnat contracte de prestări servicii pentru 228 de loturi (care
  reprezintă 228 de comune) dintre cele 240 atribuite în urma licitației.
  Printre acestea se numără și 13 comune din județul Dolj: Afumați,
  Almăj, Amărăștii de Jos, Cerăt, Coșoveni, Ișalnița, Malu Mare, Podari,
  Radovan, Siliștea Crucii, Țuglui, Urzicuța, Valea Stanciului.
  În județul Dolj, dintre cele 31 de comune care beneficiază de finanțare
  europeană pentru realizarea cadastrului, două sunt finalizate (Brădești și
  Pielești), iar 11 sunt în lucru (Bistreţ, Calopăr, Cetate, Dioşti, Giurgiţa, Leu,
  Maglavit, Moţăţei, Poiana Mare, Rast și Teslui). Pentru celelalte cinci comune
  care au rămas neatribuite (Cârcea, Coțofenii din Față, Ghercești, Negoi și
  Robănești), ANCPI va iniția o nouă procedură de licitație.
  ANCPI este beneciarul Proiectului major „Creșterea gradului de
  acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele
  rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea
  lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate
  în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de
  312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri
  externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro –
  conanțare de la bugetul de stat.
  Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire
  și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din
  România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte3/por
  20142020.

 

Lista UAT-urilor din județul Dolj
în care încep lucrări de cadastru finanțate din fonduri europene:

Nr. crt. JUDEȚ Denumire UAT

SUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT
(hectare)
⦁ DOLJ

 

AFUMAȚI 3.070
⦁ ALMĂJ 2.639
⦁ AMĂRĂȘTII DE JOS 4.813
⦁ CERĂT 3.218
⦁ COȘOVENI 3.666
⦁ IȘALNIȚA 3.182
⦁ MALU MARE 3.091
⦁ PODARI 5.144
⦁ RADOVAN 4.100
⦁ SILIȘTEA CRUCII 3.256
⦁ ȚUGLUI 3.747
⦁ URZICUȚA 3.567
⦁ VALEA STANCIULUI 7.246