OCPI DOLJ a încheiat contracte de finanțare cu 105 de primării din județ, dintr-un total de 105 primării eligibile, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică

cilibiu ocpi dolj 2 OCPI DOLJ a încheiat contracte  de finanțare cu 105 de primării din județ, dintr un total de 105 primării eligibile, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică poze

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) DOLJ a încheiat contracte  de finanțare cu 105 de primării din județ, dintr-un total de 105 primării eligibile, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Sumele necesare sunt asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc, în 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică  va fi organizată de UAT-uri, iar plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza județului în care se află.

Potrivit legii, primăriile au obligația să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Obiectivul principal al Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul DOLJ este următoarea:

Lucrări finalizate la nivel de UAT: 2 – Mischii și Drănic

Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 5 – Almăj, Cerăt, Orodel, Ostroveni, Valea Stanciului

Lucrări în derulare la nivel de UAT: 1 – Goicea

Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 51 UAT-uri – Afumați, Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Apele Vii, Băilești, Bîrca, Bechet, Bistreț, Botoșești Paia, Brabova, Braloștița, Bratovoești, Bucovăț, Călărași, Calopăr, Cârcea, Cârna, Carpen, Castranova, Cernătești, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Daneți, Desa, Dioști, Fărcaș, Galicea Mare, Gîngiova, Ghercești, Gighera, Giubega, Giurgița, Gogoșu, Grecești, Întorsura, Izvoare, Leu, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Negoi, Podari, Radovan, Robănești, Rojiște, Sălcuța, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Șimnicu de Sus, Țuglui, Vârvoru de Jos.