O nouă sesiune de admitere, la Seminarul Teologic din Craiova

Seminarul Teologic O nouă sesiune de admitere, la Seminarul Teologic din Craiova poze

Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova organizează în zilele de 4 şi 5 septembrie a treia sesiune de admitere. Potrivit prof. dr. Cristian – Angel Stăiculescu, înscrierea va avea loc la data de 3 septembrie, iar pe 6 septembrie vor fi afişate rezultatele. Prima sesiune de admitere s-a desfăşurat în perioada mai – iunie, iar a doua în luna iulie.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină certificat de botez de la preotul paroh, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, fişă de înscriere în original eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, recomandare de la consiliul parohial, binecuvântare din partea Mitropoliei Olteniei, care se obţine la Liceul Teologic, foaia matricolă pentru clasele I-VIII, copie de pe certificatul de naştere şi copie de pe buletin.