Ninel Cercel este de ieri, 16 decembrie, director al RAADPFL Craiova. CV-ul noul șef de regie

Noul director al regiei craiovene (pro)vine de la Partidul Ecologist Român, via CFR Călători, și este, după cum îl arată activitatea pe rețelele de socializare, un împătimit al zonelor verzi. CV-ul noului șef de regie, mai jos. 

 
Curriculum vitae 

Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume CERCEL NINEL
Adresă(e)   Craiova ,Dolj, România, cod postal
Telefon(oane) Mobil             
E-mail(uri)   Personal
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 24.10.1970
Sex Masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupatActivităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

                                                  Perioada

Funcţia sau postul ocupat

              Numele şi adresa angajatorului

                                                  Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
              Numele şi adresa angajatorului

                                              Perioada

2014 – prezent
Director –Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Craiova; Presedintele Consiliului de Conducere;Conducerea, coordonarea si controlul activitatii care se desfasoara pe raza de activitate a SRTFC Craiova, in conditii de siguranta circulatiei si calitate a serviciilor oferite, precum si reprezentarea CFR Calatori in relatiile cu autoritatile statului la nivel judetean si local in probleme legate de activitatea de transport feroviar de calatori in zona de activitate a SRTFC Craiova, in limitele competentelor acordate de conducerea SNTFC  CFR Calatori.
 SNTFC „CFR CALATORI” SA  – STFC Craiova, B-dul Dacia, Nr. 221, 200044, Craiova

    Tel.: (40-51) 418177, Fax.: (40-51) 419540
2017 – August – Noiembrie

Secretar de Stat

Ministerul Transporturilor

2012-2013

  Sef Serviciu Teritorial Siguranta Circulatiei Craiova

Conducerea si coordonarea activitatii de siguranta circulatiei pe raza de activitate a STFC Craiova;
SNTFC ‚CFR CALATORI’ SA – STFC Craiova, B-dul Dacia, Nr. 221, 200044, Craiova

Tel.: (40-51) 418177, Fax.: (40-51) 419540

2011-2012

                      Funcţia sau postul ocupat   Şef staţie  – Staţia Craiova
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizează, coordonează şi controlează activitatea de exploatare comercială a staţiei Craiova şi a subunităţilor arondate
Numele şi adresa angajatorului SNTFC “CFR Călători” SA – STFC Craiova, B-dul Dacia, Nr. 221, 200044, Craiova

Tel.: (40-51) 418177, Fax.: (40-51) 419540

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

                                            Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2007-2012
Sef Serviciu Reglementari Comerciale

Conducerea si coordonarea activitatii comerciale pe raza de activitate a STFC Craiova
SNTFC “CFR Călători” SA – STFC Craiova, B-dul Dacia, Nr. 221, 200044, Craiova

Tel.: (40-51) 418177, Fax.: (40-51) 419540
2004-2007

  Şef staţie  – Staţia Craiova
Organizează, coordonează şi controlează activitatea de exploatare comercială a staţiei Craiova 

  şi a subunităţilor arondate

SNTFC “CFR Călători” SA – STFC Craiova, B-dul Dacia, Nr. 221, 200044, Craiova

Tel.: (40-51) 418177, Fax.: (40-51) 419540

Educaţie şi formare
Perioada 1990-2017
Calificarea / diploma obţinută -Inginer  – diploma licenta profilul INGINERIE ENERGETICA, specializarea Centrale Termoelectrice

-Inginer- diploma de licenta,profilul INGINERIA TRANSPORTURILOR,specializarea Ingineria -transportului si a traficului.

-Curs impegat de miscare.

-Curs manager al sistemului de management al calitatii.

-Curs expert achizitii.

-Curs inspector in domeniul sanatati si securitati in munca .

   -Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingeri incendiilor..

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
 • Sisteme de trasport
 • Mijloace de transport
 • Staţii si complexe feroviare
 • Organizarea si conducerea întreprinderilor de trasport
 • Tehnologia activităţii staţiilor de cale ferată
 • Tehnologii de manipulare, depozitare şi trasport
 • Tehnica circulaţiei trenurilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnica

Universitatea din Petrosani-Ingineria Transportului si a Traficului 

 
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Engleză
Franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini socialeCompetenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

 • Experienţă bună în organizare, coordonarea şi controlul activităţii personalului
 • Capacitate de lucru în echipă
 • Capacitate bună de comunicare
 • Capacitate de adaptare rapidă la diferite medii
 • Consecvenţă
 • Capacitate de lucru în condiţii de stres
 • Limbaje generale de programare C şi Pascal
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Microsoft Office
 • Fotografie

Abilitati de leadership ,capacitate de sinteza si analiza,capacitate decizionale.

                          Permis(e) de conducere
 • B