Nicolescu: Şcolile doljene, păzite din cinci în cinci

decaprioteasaniculescu Nicolescu: Şcolile doljene, păzite din cinci în cinci poze
R A P O R T privind activităţile desfăşurate pentru asigurarea protecţiei
unităţilor şcolare, întărirea siguranţei civice în incinta şi zona adiacentă, în trimestrul I 2013.

Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 modificata si completată prin Legea nr. 29 din 02.03.2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, Sistemului Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ şi Planului de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj în anul şcolar 2012-2013 aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Dolj nr. 416/14.09.2012.
Pe raza judeţului Dolj functionează un număr 189 unităţi de învăţământ care au personalitate juridică (toate cele 46 licee, 122 şcoli generale şi 21 grădiniţe) cu 587 locaţii în care se desfăşoară procesul de învăţământ (158 în mediul urban şi 429 în mediul rural), astfel:
– licee, colegii = 46 (34 în mediul urban şi 12 în mediul rural);
– şcoli generale = 271 (46 – urban şi 225 – rural);
– grădiniţe = 270 (78 – urban şi 192 – rural).
Din cele 587 locatii, sunt asigurate cu pază 106, (urban = 67 si rural =39), respectiv 18% iar 212 unităţi de învăţământ preuniversitar au montate sisteme de protecţie antiefracţie şi/sau sisteme de supraveghere video.
La toate liceele din mediul urban şi 6 din mediul rural, 227 şcoli generale (36 din mediul urban şi 191 din mediul rural) şi 42 grădiniţe (18 în mediul urban şi 24 în mediul rural) există garduri împrejmuitoare, cu menţiunea că la majoritatea unităţilor din mediul rural s-au constatat deficienţe ale acestora (împrejmuiri parţiale, garduri deteriorate etc.).
Cei mai mulţi dintre conducătorii unităţilor de învăţământ la care s-au constatat neajunsuri în asigurarea pazei şi protecţiei au motivat lipsa banilor, cu atât mai mult cu cât acestea sunt subordonate din punct de vedere financiar consiliilor locale, care nu alocă sumele necesare instituirii unor măsuri de antiefracţie.
În baza Planului de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj în anul şcolar 2012-2013, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a fost organizată o întâlnire cu reprezentanţii I.S.J. Dolj, I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova şi Poliţiei Locale Craiova ocazie cu care s-a stabilit instituirea pe raza municipiului Craiova a unui dispozitiv permanent constituit din 15 patrule mixte poliţist–jandarm care acţionează zilnic (luni–vineri), în intervalul orar 12.00- 20.00, în zona a 21 unităţi şcolare şi 8 patrule de poliţişti locali care acţionează în zona a 13 unităţi şcolare.
În trimestrul I 2013, la cele 587 de locaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost organizate şi s-au executat împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova şi poliţiştii locali un număr de 549 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, 758 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea absenteismului ocazie cu care au fost depistaţi 778 elevi absenţi de la cursuri.
Activităţile de prevenire au vizat perioadele de timp de la intrarea/ieşirea elevilor de la curs la care au participat 2381 poliţişti, 897 jandarmi şi 519 de poliţişti locali.
Cu ocazia activităţilor organizate au fost aplicate 167 sancţiuni contravenţionale în valoare de 31.750 lei şi au fost constatate 6 infracţiuni.
Exemple:
In perioada 14-16.01.2013, a fost organizate 128 acţiuni şi controale pentru asigurarea unui climat corespunzător în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar cu ocazia începerii semestrului II la care au participat 381 poliţişti de ordine publică şi poliţie rutieră, ocazie cu care cu care au fost depistaţi 529 minori problemă (50 aflaţi în abandon şcolar, 325 în absenteism şcolar şi 154 alte situaţii);
În perioada 28.02-01.03.2013 au fost organizate 579 acţiuni şi controale preventiv-reactive, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar cât şi pe linia reducerii riscului rutier în zona unităţilor şcolare la care au participat 471 poliţişti de ordine publică şi poliţie rutieră, 38 jandarmi, 20 poliţişti locali şi 8 inspectori şcolari/cadre didactice. Cu aceasta ocazie au fost depistaţi 111 elevi care absentau de la cursuri precum şi un elev în incinta Liceului CN Plopsor Pleniţa care avea asupra sa un pumnal, fiindu-i întocmit dosar penal cf.art.2 alin 1 punctul 1 din Legea nr.61/1991R.
În perioada 06-07-03.2013 în vederea reducerii riscului încălcării normelor legale în domeniul ordinii publice şi al circulaţiei rutiere în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar au fost organizate 345 acţiuni şi controale preventiv-reactive, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar cât şi pe linia reducerii riscului rutier în zona unităţilor şcolare la care au participat 614 poliţişti de ordine publică şi poliţie rutieră, 42 jandarmi, 28 poliţişti locali şi 9 inspectori şcolari/cadre didactice. Cu această ocazie au fost depistaţi 138 elevi care absentau de la cursuri, fiind informate conducerile unităţilor de învăţământ de unde provin acestia în vederea luării măsurilor disciplinare corespunzătoare.
Au fost derulate activităţile stabilite în Programul de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizarii minorilor (prioritate naţională) şi în cele 5 proiectele de siguranţă de tip Security Marketing, în zona unităţilor de învăţământ, aflate în derulare.
La nivelul judeţului Dolj, în trimestrul I 2013, au fost realizate 123 întâlniri pentru popularizarea unor acte normative, iar poliţiştii de proximitate au participat la 61 consilii profesorale. Cu această ocazie au fost identificaţi şi verificaţi 42 elevi problemă, majoritatea ca urmare a numărului mare de absenţe înregistrate.
Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice şi al elevilor, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova au încheiat 31 de parteneriate educaţionale cu instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj şi au desfăşurat 68 activităţi preventiv – educative sub egida programelor „Da vieţii, nu drogurilor”, ,,Interzis faptelor antisociale în instituţiile de învăţământ”, ,,Competiţia sportivă-Spectacol”, „Fair-play în sport–fair-play pe stradă” şi „Minte sănătoasă–organism puternic”.
În baza Planului de măsuri al I.P.J.Dolj, pentru întărirea sigurantei civice în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, cadrele I.P.J. Dolj au desfăşurat în comun cu cadre ale I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova, inspectori din cadrul I.S.J. Dolj şi cu responsabili din unităţile de învăţământ, activitati proactive pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi pentru combaterea absenteismului, după cum urmează :
– dispozitivele de ordine şi siguranţă publică au fost adaptate în funcţie de programul unităţilor de învăţământ, gradul de risc identificat, evenimentele din mediul şcolar, activităţile extracurriculare, etc;
– în fiecare zi (luni-vineri), se efectuează fluidizarea traficului rutier şi pietonal în zonele cunoscute ca fiind aglomerate, situate în apropierea şcolilor şi asigurarea traversării grupurilor mari de elevi la venirea şi plecarea de la şcoală;
– săptămânal se efectuează verificarea societăţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor;
– în permanenţă se efectuează supravegherea zonelor de responsabilitate din punct de vedere al prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de stupefiante, urmărind depistarea comiterii de infracţiuni în flagrant delict, în zonele unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile OMS nr. 121/2011 care reglementează activitatea în domeniu.
– poliţiştii desemnaţi responsabili pentru unităţile de învăţământ au stabilit împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ, agenda activităţilor informativ-preventive, constând în participarea la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirea violenţei în şcoli şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.
– în baza planificării cu reprezentanţi ai CPECA Dolj s-a efectuat prelucrarea problematicii pe linia prevenirii traficului şi consumului de droguri în şcoli şi licee, organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor soluţii alternative la consumul de droguri.
– săptămânal s-a efectuat mediatizarea cazurilor de încălcare a legii, înregistrate în unităţile de învăţământ, soluţionate prin identificarea autorilor, cu accent pe consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
– permanent au fost informate conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratului şcolar şi autorităţile locale despre neregulile constatate şi măsurile legale aplicate cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate.
– au fost cooptaţi în activităţi preventive ARR – Agenţia Dolj, RAR – Filiala Dolj, SDN Craiova, ONG-ul ,,TINERII LUPTĂ ÎMPOTRIVA VICIILOR MILENIULUI III” cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere pentru continuarea Campaniei naţionale “ALEGE VIAŢA!”, din cadrul Programului strategic privind activităţile de educaţie rutieră.
– au fost reactivate 14 patrule şcolare de circulaţie la nivelul judeţului Dolj conform dispoziţiilor Ordinului comun MAI nr. 233/25.06.2007 – MECI nr. 1589/25.07.2007 privind desfăşurarea orelor de educaţie rutieră în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.
– ofiţerii de poliţie rutieră au participat la 24 emisiuni pentru mediatizarea activităţilor de educaţie rutieră şi a celorlalte aspecte prin mass-media la nivel local.
– ofiţerul responsabil cu linia de muncă educaţie rutieră, împreună cu inspectorii şcolari, a participat la 15 controale comune pentru a urmări modul în care se desfăşoară activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ, mai ales la cele situate pe drumuri intens circulate (naţionale, europene) şi/sau la cele care au avut implicaţi în accidente preşcolari şi elevi.
În cursul trimestrului I 2013 au fost sesizate 20 infracţiuni (cu 2 mai puţine faţă de trimestrul IV 2012), din care 19 comise în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar iar una în zona adiacentă.
Nu au fost comise infracţiuni grave, cu impact deosebit asupra elevilor sau cadrelor didactice, cele 20 fapte de natură penală constând în furturi de diverse obiecte (10), loviri sau alte violenţe (4), ameninţare (2), Legea nr. 61/1991 (1), alte fape (2) şi o singură infracţiune de tâlhărie comisă în zona adiacentă şcolii.
Cauze şi împrejurări favorizatoare identificate:
– Nesupravegherea elevilor în timpul pauzelor de către cadrele didactice;
– Lipsa pazei şi a controlului la accesul în unele unităţi de învăţământ;
– Minimalizarea unor comportamente predelicvente ale elevilor de către profesorii diriginţi şi managerii unităţilor şcolare;
– Tratarea cu superficialitate a unor abateri comise de către elevi, în unele unităţi de învăţământ de către cadrele didactice;
– Netransmiterea informaţiilor de acest gen către poliţiştii de proximitate şi părinţi pentru a dispune măsuri în plan instituţional şi familial;
– Implicarea insuficientă a unor poliţişti pentru realizarea colaborării cu conducerile unităţilor şcolare.
Pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea creşterii gradului de siguranţă publică în unităţile de învăţământ preuniversitar şi zona adiacentă acestora se vor lua următoarele măsuri:

1. Punerea în aplicare a prevederilor Protocolului de cooperare IPJ Dolj – ISJ Dolj pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, întocmit în luna martie 2013, în conformitate cu protocolul dintre IGPR şi MEN.
Termen:permanent
Execută: poliţistul şi inspectorul şcolar desemnaţi
Răspund: adjuncţii şefilor IPJ şi ISJ Dolj
2. Analiza permanentă a evoluţiei situaţiei operative din zona unităţilor de învăţământ, în vederea adaptării dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică constituite şi creşterea eficienţei acestora în planul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, concomitent cu intensificarea activităţilor de pregatire antiinfractionala si antivictimală a elevilor;
Termen: săptămânal
Execută: şefii formaţiunilor de OP urban, poliţiştii de proximitate si poliţiştii din mediul rural
Răspund: şefii de subunităţi/secţii
3. Intensificarea acţiunilor comune ale IPJ Dolj, ISJ Dolj, IJJ Dolj, GJMb Craiova, BCCO Craiova şi a controalelor în zona unităţilor şcolare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor stradale, absenteismului şcolar, a faptelor de comerţ ilicit, traficului şi consumului de substanţe psihoactive.
Termen: săptămânal
Execută: poliţiştii şi jandarmii din structurile menţionate
Răspund: adjuncţii şefilor IPJ, ISJ, IJJ,GJMb, BCCO
4. Desfăşurarea de controale si acordarea sprijinului de specialitate la unităţile şcolare pe linia sistemelor de pază şi securitate şi informarea ISJ Dolj şi autorităţilor publice locale cu privire la neajunsurile constatate, în vederea remedierii lor;
Termen: 15.05.2013
Execută: poliţiştii desemnaţi
Răspund: şeful SOP, şefii de subunitati/secţii
5. Organizarea de activităţi specifice pentru prevenirea accidentelor rutiere, inclusiv prin creşterea numarului patrulelor şcolare.
Termen: săptămânal
Execută: poliţiştii desemnaţi din cadrul birourilor şi formaţiunilor rutiere
Răspund: şeful SR şi şefii de subunităţi/sectii rurale
Cu stimă,

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
Dr. NICOLESCU CONSTANTIN