Ne cizelăm un pic de Centenar? FREC Romania – proiect comun Ford – Primăria Craiova

ford sigla Ne cizelăm un pic de Centenar? FREC Romania   proiect comun Ford   Primăria Craiova poze

Centrul de Resurse și Angajamente Ford – FREC Romania, va fi înfințat la Craiova în comun de o fundație a productorului auto, un OND local și primăria municipiului Craiova, care pune la dispoziția proiectului sediul incubatorului de afaceri de la Aeroport.

„Se aprobă acordul de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia ( EDUCOL) şi fundaţia Ford Motor Company, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înfiinţării în comun, în municipiul Craiova, a Centrului de Resurse şi Angajamente Ford (Ford Resource and Engagement Centre)- FREC Romania”, se arată în proictul de hotărâre supus aprobării consiliului local municipal de astăzi, 31 ianuarie.

frec romania Ne cizelăm un pic de Centenar? FREC Romania   proiect comun Ford   Primăria Craiova poze

Proiectul va fi destinat, în principal, studenților craioveni, după cum se arată în raportul întocmit de funcționarii primăriei Craiova: „Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia îşi propune să acţioneze în scopul maximizării oportunităţilor de formare şi valorificare a resursei umane din regiunea SV Oltenia, prin furnizarea de programe şi granturi axate pe dezvoltarea personală şi pregătirea tinerilor în perspectiva inserţiei pe piaţa muncii. Ford Romnia -Craiova , una din cele mai dezvoltate companii care activează în regiunea SV Oltenia, alături de Universitatea din Craiova , a derulat numeroase proiecte în beneficiul studenţilor. Având experienţa unei colaborări fructuoase, Universitatea din Craiova împreună cu Ford Motor Company, prin intermediul asociaţiei EDUCOL, respectiv a fundaţiei Ford Motor Company au identificat oportunitatea de înfiinţare la Craiova a unui Centru de Resurse şi Angajamente Ford ( Ford Resource and Engagement Centre – FREC Romania. Un astfel de centru este conceput pe modelul celor care funcţionează cu succes în beneficiul comunităţii în întreaga lume, fiind un instrument prin care se poate accelera ritmul de dezvoltare al regiunii adăugând o referinţă importantă a municipiului Craiova. Principalele secţiuni tematice care vor face obiectul proiectelor de antreprenoriat social includ educaţia , cultură, agricultură, mediu,inginerie, turism, asistenţă socială,cercetare, ş.a. vor fi conturate de studenţii/absolvenţii Universităţii din Craiova, proiectele vor fi selectate prin competiţie de către echipa EDUCOL-Ford Romania -Ford Motor Company Fund US şi vor fi implementate în cadrul FREC România. Antreprenoriatul social este o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este soluţionarea unor probleme sociale în interesul comunității, de a crea un mediu propice și un cadru complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților de la toate ciclurile de învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii trei ani. Prin acțiunile echipei EDUCOL-Ford Romania -Ford Motor Company Fund US se urmărește conștientizarea cu privire la oportunitățile existente privind antreprenoriatul, angajarea pe cont propriu și promovarea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială în rândul studenților. Scopul principal al antreprenorilor sociali nu este obtinerea de bani, ci construirea unor afaceri etice, durabile, care sa aiba un impact social pozitiv. Scopul principal al antreprenorilor sociali nu este obtinerea de bani, ci construirea unor afaceri etice, durabile, care sa aiba un impact social pozitiv. Printre principiile antreprenoriatul social,se enumeră autonomia gestiunii, procesul democratic de decizie, adeziunea prin voluntariat, precum si faptul ca în procesul de distributie a veniturilor, prioritatea este acordata persoanelor si muncii înaintea capitalului.Tarile unde antreprenoriatul social este raspandit sunt Statele Unite ale Americii, cele din Europa de Vest (Italia, Franta, Marea Britanie, Suedia, Belgia, Olanda).Pentru practicarea, stimularea si dezvoltarea antreprenoriatului social este vital ca oamenii sa aiba acces egal la minime oportunitati de instruire, de dezvoltare personala si profesionala, precum şi la noile tehnologii de comunicare. Antreprenorul social este un membru al societatii civile care dezvoltă o problema socială importanta într-un mod deosebit de eficient sau inovativ şi o rezolvă astfel încât aceasta să aibă un impact social. Având în vedere contextul social actual privind pregătirea personală şi oportunitatea ocupării unui loc de muncă pentru locuitorii urbei noastre, dat fiind şi faptul că reducerea şomajului, reducerea fenomenului de excludere socială şi creşterea calităţii vieţii reprezintă o prioritate a autorităţii locale, FREC poate fi astfel un instrument necesar în abordarea acestor priorităţi, putându-se astfel susţine necesitatea iniţiativei privind înfiinţarea Centrului de Resurse şi Angajamente Ford în municipiul Craiova”.