Muzeul Olteniei Craiova: ExpozițiaTemporară – “MAMIFERE DIN PATRIMONIUL SECŢIEI DE ŞTIINŢELE NATURII”

afis 16 Muzeul Olteniei Craiova: ExpozițiaTemporară – “MAMIFERE DIN PATRIMONIUL SECŢIEI DE ŞTIINŢELE NATURII” poze

 

Secția de Științele Naturii, din cadrul Muzeului Olteniei, vernisează marţi, 05.12.2017, ora 11.00, la sediul din str. Popa Șapcă nr. 8, expoziţia temporară “Mamifere din  patrimonial Secției de ȘtiințeleNaturii”, realizată de muzeograf dr. Claudia Goga.

Expoziţia„Mamifere din patrimoniulSecţiei deŞtiinţeleNaturii“are un caracter ecologic,biogeograficşisistematic, prezentândpiesevaloroaseexistenteîncolecţia de mamifere din patrimonial Secţiei de ŞtiinţeleNaturii a MuzeuluiOlteniei, precum şiaspecte din viaţaacestora.Din celeaproximativ 100 de specii de mamifere din fauna României, 72 au nevoie de măsuri de ocrotire.

Colecţia de mamifere a fostconstituităîncepând cu anul 1952, fiindapoiîmbogăţită permanent. Eaconservă un număr de 750 de piesereprezentând: mamiferenaturalizate, preparateumede, blănurişitrofee, aparţinând la 57 specii, la care se adaugăcele 47 de piese care au fostpreluateîncustodieînanul 1997 de la MuzeulCinegetic al Carpaţilor Posada. La întocmireacolecţiei de mamifereşi-au aduscontribuţiaspecialiştinaturalişti: Elena Bazilescu, ConstantinaSorescu, Mihai Cruce, Mircea Popescu, Ion Firu, Irina Păunescu, princolectărirezultateînurmaactivităţii de cercetareîn diverse zone biogeografice din ţarăşiîn special din Oltenia.

Piesevechi din anii: 1903, 1907, 1909(trofeu de căprior), 1910, 1916, 1917(trofeu de lup), 1918(trofeu de cerb), 1922(trofeu de capră neagră), dar totodată şi de speciile de chiroptere, 15 din cele 17 specii sunt prezente pe teritoriul Olteniei.

Totodată multe dintre piesele din colecţie sunt folosite ca parte integrantă a expoziţiei de bază a Secţiei de Ştiinţele Naturii, dar şi în cadrul activităţilor cultural educative.

Scopulexpoziţieieste de a face cunoscutăcolecţia de mamifere care conservăpiesevaloroase de o deosebităimportanţăştiinţifică.

Din cuprinsulexpoziţiei:

*Aspectevizândsistematicaşibiologiacelormaiimportanteordine de mamifere

*Răspândirealorzoogeografică

*Diversitatealor

*Curiozităţidespremamifere

Fărăîndoială,expoziţia se constituieîntr-o acţiune cultural- educativăpentrutoatecategoriile de vizitatori, darîndeosebipentrutineri, căroraîncercămsă le treziminteresulpentrucunoaştereapatrimoniuluimuzeal.

Au o largărăspândiregeografică, întoatemediile de viaţă, majoritateasuntterestre, unelesubteranedarşiavcatice, semi-avcaticeşichiarzburătoare. Ca urmare a adaptăriilor la diferitemedii de viaţă, aspectul forma şidimensiunilecorpuluivariazăfoartemult.

Craioveniivorputeaadmirafrumoaseleexponatepânăînlunaiunie 2018.