Municipalitatea craioveană acordă burse pentru 8533 de elevi în anul școlar 2015-2016

Consilierii craioveni aprobă în ședința de joi numărul și cuantumul burselor acordate de municipalitate elevilor din învățământul preuniversitar în anul școlar curent. 

Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței CLM, un număr de 8533 de elevi ai unităților de învățământ din Craiova vor primi burse de performanță, de merit, de studiu, ori burse sociale în anul școlar 2015-2016, cuantumul acestora mergând de la 40 la 100 de lei.

 

„Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2015- 2016, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: a) 1022 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei; b) 1369 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 75 lei; c) 2053 burse de studio, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 55 lei; d) 4089 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: – burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ); – burse pentru persoane defavorizate . În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse”, se arată în proiectul de hotărâre supus aprobării CLM.