Modificare de organigramă la Pieţe

piata mare craiova phixr Modificare de organigramă la Pieţe poze

SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL îşi modifică organigrama mânată de la spate de hotărârile instanţelor, după ce mai mulţi salariaţi concediaţi anii trecuţi au câştigat procesele intentate societăţii.

Decizia a fost luată în şedinţa Consiliului Local Municipal de astăzi, la propunerea SC Pieţe şi Târguri SRL, potrivit căreia foştilor angajaţi cu hotărâri favorabile defintive şi executorii li se face loc în organigrama societăţii, pe posturile vacante existente, fiind operate totodată mai multe modificări în structura organizatorică a SRL-ului municipal.

“S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. îşi întemeiază solicitarea prin faptul că, în anul 2013, au fost concediaţi un număr de 21 salariaţi, iar instanţele judecătoreşti au dispus reintegrarea unui număr de 7 salariaţi din numărul total, pe posturile deţinute anterior concedierii (muncitori necalificaţi), astfel că au loc atât redistribuiri în cadrul structurii funcţionale, cât şi modificări de structură.
Comparativ cu organigrama şi statul de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 22/2014, S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L propune următoarele:
a) menţinerea numărului total de posturi de 117 salariaţi, din care 109 posturi de execuţie şi 8 posturi de conducere;
b) se desfiinţează următoarele posturi vacante:
-1 post de şef serviciu economic;
-1 post de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice;
-1 post de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Dezvoltare, Marketing, Informatizare, Imagine;
-1 post de inspector specialitate din cadrul Serviciului Dezvoltare ;
-3 posturi de casier din cadrul Serviciului Dezvoltare;
c) se înfiinţează 7 posturi de muncitori necalificaţi;
d) Compartimentul Achiziţii Publice trece din subordinea directorului economic în subordinea
directă a administratorului;
e) Compartimentul Licitaţii Terenuri trece din subordinea directorului dezvoltare în subordinea
directă a administratorului;
f) Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în Muncă trece din subordinea
directorului tehnic în subordinea administratorului;
g) Compartimentul Financiar Contabilitate şi Buget şi Compartimentul Colectare şi Control
Incasări vor forma un singur compartiment;
h) se înfiinţează Compartimentul Control Intern, în subordinea directorului economic, cu doua posturi de execuţie de inspector specialitate, un post de inspector specialitate II provenind din cadrul Serviciului Dezvoltare, iar un post de inspector specialitate I A provenind din cadrul Compartimentului Investiţii, Intreţinere;
i) se desfiinţează Compartimentul Managementul Calităţii, Arhivă şi se înfiinţează Arhiva, care va funcţiona în cadrul Serviciului Comercial, cu un post de inspector IA SSD, iar inspectorul specialitate II cu atribuţii de managementul calităţii, să fie redistribuit în cadrul Serviciului Dezvoltare;
j) se reorganizează Serviciul Tehnic din cadrul Direcţiei Tehnice, cu un post de conducere de şef serviciu şi două compartimente funcţionale:
– Compartimentul Paza si Transport care va functiona cu 13 posturi de executie;
– Compartimentul Investiţii, Întreţinere şi Salubrizare, creat prin reorganizarea
Compartimentului Investiţii, Întreţinere care va funcţiona cu un număr de 38 posturi, 19 posturi de
muncitor necalificat fiind preluate din cadrul Serviciului Dezvoltare şi 7 posturi de muncitor necalificat
ca urmare a reintegrării salariaţilor, iar un post de inspector specialitate fiind redistribuit în cadrul
Compartimentului Control Intern;
k) se reorganizeaza Serviciul Dezvoltare şi va funcţiona cu un număr total de 30 de posturi de
execuţie, un post de inspector specialitate II provenind din cadrul Compartimentului Managementul
Calităţii, Arhivă şi un post inspector specialitate II prin redistribuire din cadrul Compartimentului
Dezvoltare Marketing, Informatizare, Imagine”, precizează raportul întocmit de funcţionarii primăriei Craiova.