Mitrică: Măsuri şi progrese înregistrate în 2013 pentru creşterea absorbţiei

mitrica Mitrică: Măsuri şi  progrese înregistrate în 2013 pentru creşterea absorbţiei poze

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene reprezintă obiectivul numărul unu al Guvernului pentru anul 2013, deoarece sumele alocate României de către Uniunea Europeană în actualul exerciţiu de programare 2007-2013, constituie o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma caracterului nerambursabil al acestor fonduri.

Progresele înregistrate în cursul anului 2013 au fost semnificative şi, în doar câteva luni, rata de absorbţie a crescut de la 7,46%, atât cât era în aprilie 2012, la un procent aproape dublu. Rezultatele monitorizării stadiului de implementare al celor 7 programe operaţionale evidenţiază faptul că Programul Operaţional Regional are cea mai ridicată rată de absorbţie, respectiv 29, 56%. Sumele rambursate de către CE se cifrează la 1,1 miliarde de euro, ultimele plaţi fiind efectuate chiar în luna mai, în valoare de 142 milioane de euro. Aceste aspecte pozitive pot fi constatate şi la nivelul regiunii S-V Oltenia , acolo unde gradul de contractare este de 100, 54%, iar portofoliul de proiecte depuse permite un procent de 128% contractare. Totodată, ADR S-V Oltenia a avizat şi a rambursat către beneficiari până la sfârşitul lunii aprilie anul curent, sume în valoare de peste 100 milioane de euro, ceea ce reprezintă o contribuţie însemnată la dezvoltarea economică a regiunii.

De remarcat este şi faptul că Programul Operaţional Regional relevă interesul pe care unităţile administrative teritoriale, primării şi consilii judeţene, îl manifestă faţă de atragerea fondurilor europene, dar şi o bună gestionare a activităţii desfăşurate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Perioada pe care o parcurge în prezent România este una foarte dificilă, iar problemele acumulte în timpul fostei guvernări necesită o serie de eforturi pe care Guvernul actual trebuie să le facă în vederea soluționării acestor deficienţe. Având în vedere principalele blocaje apărute (întârzieri privind plăţile către contractori, întârzieri în execuţie, incapacitatea de plată a beneficiarilor generate de corecţiile aplicate), Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a iniţiat mai multe măsuri care s-au dovedit a fi eficiente, unele dintre acestea fiind deja implementate, altele aflându-se în curs de realizare, precum: introducerea unui mecanism adiţional pentru decontarea cererilor de plată, care să se aplice beneficiarilor ce au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale şi care se găsesc în imposibilitatea de a achita facturile pentru servicii, bunuri, lucrări; asigurarea necesarului de fonduri la nivelul autorităţii de management pentru efectuarea plăţilor, reprezentând rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei financiare nerambursabile; formularea unei propuneri la nivelul Guvernului României pentru deblocarea situaţiei generate de corecţiile aplicate fiecărui proiect gestionat de beneficiarii finali; iniţierea procedurii de modificare a OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă în vederea asigurării unui grad de supracontractare la nivel de program operaţional adecvat pentru compensarea corecţiilor financiare, economiilor, deducerilor şi rezilierilor.

Un lucru care trebuie în mod obligatoriu precizat este faptul că MFE apreciază propunerea Comisiei Europene în ceea ce priveşte măsura de extindere a regulii n+3 pentru România şi Slovacia, deoarece aceasta ne va permite o mai bună selecţie şi o implementare mai eficientă a proiectelor strategice. Pornind de la modelele de bună practică aplicate de către alte state membre şi având experienţa perioadei anterioare, formulele normative şi organizatorice propuse conferă posibilitatea unei previziuni optimiste atât pentru actuala perioadă de programare, cât şi pentru 2014-2020.