Ministerul Fondurilor Europene reduce 13 posturi din organigramă

 

Ministerul Fondurilor Europene va reduce numărul de posturi de la 304 la 291, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 538/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi Metodologiei de reorganizare şi restructurare a Ministerului Fondurilor Europene, aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 681/2013.

Ca urmare a reorganizării instituţiei prin reducerea numărului de posturi, Ministerul Fondurilor Europene va organiza examen în vederea selectării funcţionarilor publici care vor fi numiţi în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) şi care îndeplinesc condiţiile impuse de art. 100 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va fi organizat în data de 14 august 2013 şi va consta într-o probă scrisă. Bibliografia, condiţiile de participare, respectiv lista funcţiilor publice pentru care se organizează examentul au fost publicate pe pagina web oficială a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, în data de 6 august 2013.