Ministerul Educaţiei Naționale a premiat 5 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj, câştigătoare ale Competiției Naționale „Şcoală Europeană”, ediția a XVI-a: Colegiul Național “Carol I”, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Ctin. Brâncuși”, Liceul Tehnologic Auto, Liceul “Voltaire” și Școala Gimnazială “Gheorghe Țițeica” Craiova

Marți, 04 iunie, la Palatul Parlamentului a avut loc Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană” 2019 pentru 87 de unități de învățământ din întreaga țară.În cadrul festivității, Ministerul Educaţiei Naționale a premiat 5 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj, câştigătoare ale Competiției Naționale „Şcoală Europeană”, ediția a XVI-a: Colegiul Național “Carol I”, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Ctin. Brâncuși”, Liceul Tehnologic Auto, Liceul “Voltaire” și Școala Gimnazială “Gheorghe Țițeica” Craiova.

Fiecare școală a primit certificatul „Şcoală Europeană 2019″ şi un premiu în valoare de 5.000 lei, care va fi utilizat pentru dotarea unităților școlare.

În evaluarea candidaturilor s-a ținut cont de coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare, de performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare, de asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație, precum și de calitatea și coerența documentelor de candidature.

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în activităţi/proiecte/programe comunitare.

Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să concureze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

Concursul „Școală Europeană” a fost lansat de Ministerul Educației Naționale în anul 2004, ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană.

 

 

 

 

 

 

Purtător de cuvânt,

Inspector Școlar,

 Prof. Nicoleta LIȚOIU