Miercuri, 17 iulie 2019, va avea loc concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

 

Miercuri, 17 iulie 2019, va avea loc concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019.

În județul Dolj s-au înscris970 de candidați pentru a participa la acest concurs.

Concursul se va desfășura în cele patru centre de examen constituite la nivelul județului Dolj:

  • Liceul ”Matei Basarab” Craiova
  • Liceul Teoretic ”H. Coandă” Craiova
  • Liceul ”Traian Vuia” Craiova
  • Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova

Cele mai multe posturi titularizabile scoase la concurs sunt:

  • Muzica instrumentală – 13 posturi
  • Corepetiție – 4 posturi
  • Educație fizică și sport: pregătire sportivă de specialitate – 3 posturi.

Afișarea rezultatelor inițiale se va face în data de 23 iulie.

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare – 23-24 iulie 2019.

Rezolvarea contestațiilor – 24-29 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor finale – 30 iulie 2019

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare –  31 iulie 2019.

 

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu,