MFE supune consultării publice un pachet de finanțări dedicate în special sprijinirii locuitorilor fostelor zone industrializate

 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat în consultare publică, în data de 9 noiembrie a.c., documentele necesare pentru lansarea a patru cereri de propuneri de proiecte care fac parte dintr-un pachet de intervenții adresate în special zonelor foste industrializate.

 

„Industrializarea din timpul regimului comunist a însemnat popularea masivă a localităților din jurul coloșilor industriali. Știm prea bine ce s-a întâmplat după 1990: cei mai mulți s-au închis. Asta a generat un adevărat cutremur social ale cărui unde se simt adânc în România de astăzi. Familii întregi au fost nevoite să își găsească un loc de muncă în alte orașe sau chiar în alte țări. Adesea, fără să beneficieze de niciun sprijin sau de reconversie profesională. Pentru un venit decent, părăsirea orașului sau a țării a însemnat, totodată, și părăsirea propriilor copii. În lipsa unui părinte sau chiar a ambilor, aceștia ajung să părăsească școală și să compenseze o adolescență bulversată prin excese sau derapaje. Vrem să ajutăm aceste familii cu soluții concrete! Le oferim sprijin copiilor și familiilor din zonele foste industrializare, de la soluții de reintegrare socială și profesională, până la consiliere în vedere începerii unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Dacă ne pasă de România trebuie să acționăm acum pentru a opri depopularea satelor, a comunelor și a orașelor mici. Iar asta o putem face doar ajutându-i pe cei care încă mai sunt acolo. Toți au ajutat România, acum a venit vremea ca România să îi ajute pe ei!” a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

Documentele supuse consultării publice, în scopul lansării a patru cereri de propuneri de proiecte, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Acestea sunt următoarele:

 

În cadrul viitorului apel de propuneri de proiecte vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini în special preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și părinţii sau tutorii acestora, precum și persoane care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementării programelor de tip “şcoală după şcoală”, respectiv al programelor de reintegrare în educaţie de tip “a doua şansă”. Minimum 50% din grupul țintă eligibil va fi format din persoane care au domiciliul/ reședința în zonele/ județele/ orașele care au fost industrializate.

 

Scopul acestei cereri de propuneri de proiecte va fi sprijinirea angajaților întreprinderilor/ instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială, în scopul calificării și recalificării. Minimum 50% din grupul țintă eligibil al proiectelor finanțate va fi format din persoane care au domiciliul/ reședința în zonele/ județele/ orașele foste industrializate.

 

Viitorul apel de propuneri de proiecte va sprijini persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii.

 

Cererea de propuneri de proiecte va viza persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă; şomeri, persoane care activează în domeniul agriculturii de subzistenţă, managerii și angajaţiidin mediul rural din regiunile foste industrializate.Scopul acestui apel va fi cel alfacilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale, respectiv promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.

 

Lista beneficiarilor şi a partenerilor eligibili în cadrul fiecărei viitoare cereri de propuneri de proiecte este disponibilă în schiţele Ghidurilor Solicitantului.

 

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publică până la data 13 noiembrie 2014, ora 12.00, la următoarea adresă de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.