MFE supune consultării publice apelul de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice apelul de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat în consultare publică apelul de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

 

„Nu putem rupe cercul vicios al sărăciei şi al excluziunii sociale decât printr-un sistem performant de reintegrare socială. Acesta este, de altfel, şi obiectivul propunerii de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Trebuie să facem, în primul rând, tot posibilul pentru a preveni instituţionalizarea copiilor, prin separarea lor de familie. Odată ce copiii ajung, totuşi, în sistemul public de protecţie, trebuie să ne asigurăm că instituţionalizarea nu este permanentă şi că le oferă soluţii moderne, bazate pe servicii de tip familial sau comunitar. Reintegrarea în familie se dovedeşte a fi extrem de dificilă. De aceea, serviciile de integrare socială și profesională au nevoie de îmbunătăţiri. În acest context, scopul proiectului este tocmai acela de a sprijini tranziția sistemului de îngrijire instituționalizat pentru copii către servicii accesibile, sustenabile, care respectă drepturile copilului şi sunt integrate la nivelul comunității”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

Scopul prezentei cereri de propuneri de proiecte este acela de a sprijini implicarea și activarea actorilor din mediul privat în implementarea planurilor ce vizează facilitarea ocupării pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, precum şi acela de a sprijini tranziția sistemului de îngrijire instituționalizat pentru copii către servicii accesibile, sustenabile, de calitate, centrate pe drepturile copilului, integrate la nivelul comunității, facilitând incluziunea socială a copiilor din sistemul de protecție a copiilor și a celor cu risc de separare de familiile lor.

 

Grupurile ţintă eligibile sunt: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoanele fără adăpost, copii aflați în sistemul de protecţie specială a copilului, familii cu mai mult de doi copii – inclusiv familiile monoparentale, personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile, personalul administraţiei publice locale – inclusiv asistenți maternali, personal al Centrelor de Incluziune Socială etc.

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanţii eligibili sunt:

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – pentru proiecte care vizează, cu precădere, implicarea și activarea actorilor din mediul privat în implementarea planurilor pentru facilitarea ocupării pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile;
  • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – pentru proiecte care vizează cu precădere incluziunea socială a copiilor și tinerilor din sistemul instituţionalizat de protecţie.

Pentru lista completă a partenerilor alături de care pot fi depuse cereri de finanţare, precum şi pentru lista completă a activităţilor eligibile vă invităm să consultaţi schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

 

 

NOTĂ:

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene este publicată schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

 

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publică până la data 25 noiembrie 2014, ora 12.00, la următoarea adresă de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.