MFE: România va trimite oficial Comisiei Europene propunerea de Acord de Parteneriat până la data de 31 martie 2014

Ministerul Fondurilor Europene va trimite oficial Comisiei Europene propunerea de Acord de Parteneriat 2014-2020 până la data de 31 martie a.c., conform deciziei adoptate în şedinţa de Guvern de astăzi, 26 martie 2014.

“România va trimite oficial Comisiei Europene propunerea de Acordul de Parteneriat 2014-2020 până la sfârşitul acestei luni. Statele membre UE trebuie să transmită aceste documente până în data de 22 aprilie 2014, ceea ce înseamnă că România nu înregistrează nicio întârziere în pregătirea sau expedierea acestui document. Autorităţile române au pregătit Acordul de Parteneriat în cadrul dialogului informal avut cu reprezentanţii Comisiei Europene, dar şi prin derularea unei ample consultări cu toţi partenerii de dialog la nivel naţional. Acordul de Parteneriat este documentul care stabileşte priorităţile de finanţare ale României, modul în care ţara noastră va atinge obiectivele prevăzute în strategia Europa 2020. Mai multe detalii referitoare la investiţiile care vor fi susţinute din fonduri europene în viitoarea perioadă de programare vor fi stabilite la nivelul programelor operaţionale. Ministerul Fondurilor Europene a supus consultării publice primele versiuni ale documentelor consultative pentru cele patru programe operaţionale pe care le va avea în subordine în perioada 2014-2020, iar în luna mai a.c. intenţionează să transmită oficial Comisiei Europene şi aceste documente de programare, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale. Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

Ø  Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistență Tehnică;

Ø  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;

Ø  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit.

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 2007-2013 și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.