MFE: România a depus 14 proiecte de transport în cadrul Programului “Connecting Europe Facility”

România a depus 14 proiecte de transport în cadrul Programului “Connecting Europe Facility”

 

România a depus 14 proiecte pentru contractarea de fonduri europene în cadrul Programului „Connecting Europe Facility”. Apelul de proiecte aferent sectorului de transport a fost deschis în data de 11 septembrie 2014 și inițial era programat să se închidă în data de 26 februarie 2015. Recent, termenul limită a fost prelungit până la data de 3 martie a.c.

„Suma alocată României prin acest program pentru finanțarea proiectelor din sectorul de transport din Fondul de Coeziune este de aproximativ 1,23 miliarde de euro. În cadrul primului apel de proiecte, beneficiarii din România, inclusiv cei care s-au asociat cu organizații din alte state, au depus deja 14 propuneri de proiecte cu o valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Vă prezentăm proiectele depuse:

Nr.

Proiectul

Valoarea proiectului (euro)

Obiectivele proiectului

1 Modernizarea legăturii feroviare între Braşov şi Sighişoara; secţiunea Braşov-Apata şi Cata-Sighişoara

890.000.000

Reabilitarea liniei duble de cale ferată pentru viteze de 160 km/h şi 22,5 t/axă, pe cele două secţiuni, situate pe TEN-T core şi Coridorul Rhine-Danube
2 Realizarea unei platforme multimodale în Portul Galaţi

136.000.000

Construcţia unei platforme multimodale în portul Galaţi (TEN-T core), dedicată în special transferului de mărfuri şi containere. Secţiunea Galaţi-Marea Neagră asigură adâncimi de navigaţie de 7 m şi este situată pe TEN-T core şi pe Coridorul Rhine-Danube
3 Multi-modal infrastructure platform for hydro carbons in the Port of Constanta.

92.000.000

Executarea unor construcții în partea de sud a Portului Constanța (TEN-T Core), ce constau în transformarea unei insule artificiale și a țărmului vecin într-un terminal multimodal pentru hidrocarburi.
4 Activități pilot necesare dezvoltării capacității tehnice pentru reabilitarea senalului navigabil

25.000.000

Achiziția de nave tehnice de dragaj
5 High Performance Green Port Giurgiu Stage II – Construction: realizarea unui terminal intermodal în zona libera a Portului Giurgiu

15.594.063

Dezvoltare port Giurgiu
6 Reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil

8.500.000

Achiziție nave tehnice (semnalizare și măsurători); colectare date etc.
7 A single window for the efficient integration of multimodal transport and port operations- studii pentru Intelligent Transport System

6.000.000

Studii Intelligent Transport System (ITS)
8 Revizuirea studiului de fezabilitate pentru proiectul de îmbunătăţire a navigaţiei pe sectorul comun România-Bulgaria; secţiunea Portile de Fier-Călăraşi

6.000.000

Studiu de fezabilitate. Revizuirea studiului de fezabilitate în vederea îmbunătăţirii navigaţiei pe sectorul comun RO-BG, situat pe TEN-T core şi Coridorul Rhine-Danube
9 “SPINE – Safety Performance and Investment for Network Europe”: realizarea unor studii privind siguranța rutieră

2.000.000

Studiu privind măsurile de siguranță rutieră
10 Elaborarea studiului de fezabilitate pentru secţiunea de cale ferată Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeş (230 km)

1.500.000

Studiu de fezabilitate. Pregătire pentru reabilitarea liniei de cale ferată pentru viteze mai mari de peste 100 km/h şi 22,5 t/axă a acestei porţiuni de cale ferată, situată pe TEN-T core şi Coridorul East Med
11 Infrastructure Harmonized eCall European Pilot (I HeRO)- studii pentru siguranța rutieră

1.069.100

Siguranţa rutieră – pregătirea centrelor 112 (Public Safety Answering Points eCall-PSAPs eCall) din Statele Membre pentru implementarea 112 eCall
12 EU ITS Platform- studii pentru Intelligent Transport System

750.000

Studii Intelligent Transport System (ITS)
13 Revizuirea studiului de cale ferată Craiova-Calafat (108 km)

500.000

Pregătire pentru reabilitarea liniei de cale ferată pentru viteze mai mari de peste 100 km/h şi 22,5 t/axă a acestei  porţiuni de cale ferată, situată pe TEN-T core şi Coridorul East Med
14 PILOT Platform for access services to OPMET (worldwide/ECAC) data (METAR, TAF, SIGMET) în format WXXM- studii pentru traficul aerian

407.209

Implementare Air Traffic Management 1: Initial System Wide Information Management

 

Programul Connecting Europe Facility (CEF) urmărește accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor de transport, energie și telecomunicații transeuropene și mobilizarea finanțărilor publice sau private. De asemenea, CEF urmărește valorificarea sinergiilor dintre sectoarele de transport, telecomunicații și energie, sporind astfel eficacitatea intervențiilor UE și permițând optimizarea costurilor. De asemenea, CEF stabilește defalcarea resurselor care urmează a fi puse la dispoziție în cadrul financiar multianual, pentru anii 2014 – 2020.

 

Prin acest program sunt sprijinite proiectele de interes comun care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi sau modernizarea celor existente în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. În cadrul CEF este prioritară acordarea de finanțări pentru dezvoltarea conexiunilor care lipsesc din sectorul transporturilor. De asemenea, CEF contribuie la sprijinirea proiectelor care au o valoare adăugată la nivel european și care au beneficii importante pentru societate, însă nu dispun de finanțare adecvată din partea pieței.

 

Următorul apel de proiecte pentru contractarea de finanțări destinate sectorului de transport va fi deschis în prima parte a anului 2016.