MFE – POS DRU: Un nou apel de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale

 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează o nouă cerere de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale. Bugetul alocat acestui nou apel este de 100 milioane de euro, iar propunerile de proiecte vor putea fi încărcate în sistemul informatic Action Web în perioada 1 – 15 octombrie a.c.

 

România are nevoie de creştere economică şi prin combaterea activă a inegalităţii de şanse. Iar reducerea diferenţelor de dezvoltare între categoriile sociale este un pas important. Am alocat încă 100 de milioane de euro pentru crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupurile vulnerabile, în special pentru cele din zona rurală. Astfel, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane îmbunătăţeşte direct viața tuturor românilor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

În perioada 28 iulie – 11 august a.c., s-a desfăşurat prima cerere de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale. Bugetul alocat acestui apel a fost de 200 milioane de euro. Luni, 22 septembrie a.c., au fost semnate contractele de finanţare pentru primele 63 de proiecte evaluate în cadrul apelului lansat în data de 28 iulie a.c. Proiectele semnate au un buget de aproximativ 82 milioane de euro, din care fondurile UE reprezintă peste 66 milioane de euro. În această lună va fi finalizată evaluarea celorlalte proiecte depuse în cadrul apelului menţionat.

 

În cadrul noii cereri de propuneri de proiecte se încurajează înfiinţarea de noi grupuri și parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii și asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii și noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii în special din zonele rurale. Astfel, va fi facilitat accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi se va contribui la valorificarea forţei de muncă în special din zonele rurale, prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

 

Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

  • ONG-uri;
  • Cooperative;
  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  • Furnizori de servicii sociale;
  • Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
  • Întreprinderi implicate în economia socială;
  • Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

 

 

NOTĂ:

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Cerere de propuneri de proiecte nr. 173 – „Dezvoltarea economiei sociale” este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cppa_173.pdf.