MFE: deschiderea a două sesiuni de depunere a aplicațiilor în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene

Ministerul Fondurilor Europene anunță deschiderea a două sesiuni de depunere a aplicațiilor pentru consolidarea relațiilor bilaterale în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014

 

 

Ministerul Fondurilor Europene anunță lansarea a două apeluri de proiecte în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014, destinate proiectelor/acțiunilor menite să conducă la consolidarea relațiilor bilaterale între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), aferente Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național și Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelulProgramului RO18 – Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională.

 

Finanțările acordate în cadrul acestor apeluri pot fi contractate uşor și repede: cererile de finanțare completate au cel mult 5 pagini, iar perioada de evaluare a acestora este de maximum 30 de zile lucrătoare. Suplimentar, beneficiarii nu trebuie să asigure cofinanțare: cheltuielile eligibile din cererile de finanțare aprobate sunt acoperite integral.

 

 

  1. 1.      Apel în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014:În cadrul acestui apel, cu un buget total de 736.000 euro, vor fi finanțate proiecte/acțiuni ce contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și statele donatoare, în arii prioritare precum justiție și afaceri interne, consolidarea capacității judiciare, cooperarea Schengen, sănătate, cultură, mediu, copii și tineri aflați în situații de risc, dar și alte priorități generale și orizontale. Beneficiarii eligibili sunt instituții publice precum și organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate care activează în sfera ariilor prioritare.

 

  1. 2.      Apel în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 – Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională, Granturile Norvegiene 2009-2014:Acest apel se adresează entităților publice din România și Norvegia și are drept scop finanțarea de proiecte/acțiuni ce contribuie la obiectivul general de întărire a capacității instituționale și dezvoltarea resurselor umane în instituțiile publice române prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia. Bugetul apelului este de 175.765 euro.

 

 

Solicitanții eligibili pot depune dosarele de finanțare la Registratura generală a Ministerului Fondurilor Europene și în format digital la adresa de email: bilateral.relations@fonduri-ue.ro până la data de 31 octombrie 2014, proiectele fiind evaluate și aprobate în ordinea depunerii.

 

Ghidul solicitanților și documentația necesară depunerii cererilor de finanțare sunt publicate pe site-ul http://www.eeagrants.ro.