MFE: Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România

Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România a avut loc, marţi, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, şi de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. La conferinţă au participat invitaţi din România şi statele donatoare, reprezentanţi ai companiilor publice şi private, instituţiilor publice centrale şi locale, organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor de dialog social.
Prin intermediul granturilor SEE & norvegiene, România va beneficia de finanţare nerambursabilă în valoare totală de aproximativ 306 milioane de euro. Fondurile sunt distribuite prin 22 de programe în cadrul cărora vor fi dezvoltate proiecte în următoarele domenii: protecţia mediului, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia roma, justiţie şi afaceri interne, sănătate, cercetare, cultură. Recent, reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene şi cei ai statelor donatoare au convenit realocarea sumei de 55 milioane de euro către domenii precum combaterea sărăciei şi aspecte legate de populaţia roma, sănătate (proiecte legate de problematica cancerului, TBC, finanţarea registrelor care ţin evidenţa populaţiei afectate de boli cronice), societate civilă, energie regenerabilă, copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, capacitate instituţională şi inovare verde în industrie.
În cadrul conferinței, reprezentanții operatorilor de program au prezentat programele şi obiectivele care trebuie îndeplinite în cadrul acestora.
Context:
În baza Acordului pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul UE. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor.
Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European și întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
Informații relevante privind aceste fonduri sunt disponibile pe paginile de internet: http://www.eeagrants.org, http://www.eeagrants.ro și http://www.norvegia.no.