MFE: Cererea de proiecte de 200 milioane de euro pentru dezvoltarea economiei sociale, lansată în data de 28 iulie a.c.

 

Propunerile de proiecte pentru contractarea finanţărilor de 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea economiei sociale vor putea fi încărcate în sistemul Action Web în perioada 28 iulie – 11 august a.c., conform prevederilor documentelor publicate astăzi, 10 iulie a.c., în Monitorul Oficial.

 

„Lansarea acestui apel dedicat dezvoltării economiei sociale reprezintă încă un pas în a începe să finanţăm în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane proiecte care sprijină semnificativ incluziunea socială şi care pot produce schimbări de anvergură la nivelul societăţii. Odată cu lansarea cererii de proiecte de 200 milioane de euro pentru finanţarea economiei sociale prin POS DRU marcăm importante schimbări de abordare: proiectele vor fi evaluate încă din prima zi de depunere – nu mai stăm să aşteptăm închiderea apelului pentru a începe evaluarea-, respectiv am plafonat nivelul salariilor şi al altor cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte va fi încurajată înfiinţarea de noi grupuri şi parteneriate funcţionale între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale. Scopul acestora va fi oferirea de noi servicii şi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii în special din zonele rurale, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă în special din zonele rurale prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

 

Finanţările vor susţine grupurile defavorizate precum persoane de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, copii şi femei în situaţii de risc, familii monoparentale sau care au mai mult de doi copii, persoane care au părăsit timpuriu învăţământul şcolar, victime ale violenţei în familie, persoane care trăiesc din venitul minim garantat sau care locuiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane etc. Din categoria beneficiarilor şi partenerilor eligibili pentru contractarea de finanţări în cadrul acestui apel fac parte ONG-urile, furnizorii de servicii sociale, furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi (publici şi privaţi), autorităţi ale administraţiei publice locale etc.