MFE: Aproximativ 440 de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a primit 436 cereri de finanțare, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile solicitate de peste 2,3 miliarde de lei, în cadrul cererii de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”. Propunerile de proiecte au putut fi depuse în perioada 28 iulie – 11 august a.c. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de peste 877,6 milioane de lei (echivalentul în lei a 200 milioane euro).

 

Prin acest apel de proiecte pentru prima dată contribuim efectiv la dezvoltarea comunităților locale, prin crearea de locuri de muncă, în special pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile în activități care pot fi implicate în activități economice facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității. Este dovada că Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane începe să îmbunătățească viața tuturor românilor, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

În același timp, odată cu lansarea acestui apel, Ministerul Fondurilor Europene și-a propus fluidizarea și eficientizarea procesului de evaluare, prin începerea evaluării cererilor de finanțare în timpul derulării apelului. Primele 32 cereri de finanțare au fost trimise în evaluare în data de 08 august 2014. Evaluarea tuturor propunerilor de proiecte depuse în cadrul acestui apel va fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie a.c.

 

Totodată, procesul de contractare va începe înaintea finalizării procesului de evaluare, în a doua jumătate a lunii august, pentru cererile de finanţare care obțin un punctaj de peste 80 de puncte (cu condiția îndeplinirii punctajelor minime la fiecare criteriu de evaluare).

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se încurajează înfiinţarea de noi grupuri și parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii și asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii și noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii în special din zonele rurale, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă în special din zonele rurale prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

 

Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

 

  • ONG-uri;
  • Cooperative;
  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  • Furnizori de servicii sociale;
  • Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
  • Întreprinderi implicate în economia socială;
  • Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).