MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI DOLJ, ELENA COSTEA, cu ocazia deschiderii noului an universitar

costea prefect 003 MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI DOLJ, ELENA COSTEA, cu ocazia deschiderii noului an universitar poze

MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI DOLJ, ELENA COSTEA, cu ocazia deschiderii noului an universitar
Înalt Prea Sfinţia Voastră,

Domnule rector,

Stimaţi membri ai Senatului Universităţii,

Doamnelor şi domnilor profesori,
Dragi studenţi,
Este pentru mine o onoare şi o mare plăcere să particip la festivitatea de deschidere a noului an universitar, în această instituţie de învăţământ superior cu tradiţie. Ne aflăm astăzi în fața unui început şi orice început este întotdeauna un eveniment important la care venim cu emoţie.
De 65 de ani, Universitatea din Craiova își duce la îndeplinire misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoașterii, cercetării, a științei și culturii naționale, asumându-şi rolul social de a pregăti specialişti de înaltă calificare profesională, capabili să activeze în multiple domenii, atât în ţară, cât şi peste hotare.
Cadrele didactice ale acestei instituţii de prim-rang a învăţământului superior românesc au avut în permanenţă în centrul atenţiei performanţa şi competitivitatea, cooperarea interinstituţională, schimburile de experienţă, atât cu instituţiile de învăţământ din ţară, cât şi cu cele din afara graniţelor. În plus, în ultimii ani, Universitatea din Craiova a pus accent pe inovare, dezvoltare şi cercetare şi a accesat programele de finanţare disponibile pentru aceste domenii. De asemenea, Universitatea din Craiova a dezvoltat parteneriate cu mediul socio-economic, pentru ca pregătirea viitorilor absolvenţi să răspundă tot mai mult cerinţelor pieţei muncii.
Aşadar, dragi studenţi, prin bogata sa ofertă educațională, Universitatea din Craiova oferă fiecăruia dintre voi şansa unei pregătiri de excepţie, creând premisele unei cariere de succes. Vă rămâne doar să fructificaţi aceste oportunităţi.
Chiar dacă în ultima perioadă am asistat la o adevărată coaliţie a mediocrităţii împotriva elitelor culturii cu repercusiuni la nivelul multor instituţii cu tradiţie, pe care le-au dus, aproape de pragul ruinării, apariţia noii generaţii de studenţi trebuie să reprezinte pentru noi toţi un izvor de speranţă că situaţia se va schimba în bine. Mediocritatea nu poate construi nimic durabil şi numai cu o înaltă pregătire puteţi avea rezultate remarcabile. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de oameni cu înaltă calificare, în toate instituţiile, în toate domeniile de activitate, pentru că numai aşa vom putea construi o ţară cu adevărat europeană.
Trebuie să aveţi curaj să vă cultivaţi spiritul competiţiei, competiţie între colegi, competiţie cu voi înşivă şi, de ce nu, chiar cu profesorul de la catedră. Impuneţi-vă standarde înalte, frecventaţi bibliotecile, studiaţi şi alegeţi-vă modele care reprezintă valori autentice, pentru că vremea mediocrităţii se apropie de final.
Să nu veniţi la Universitate doar pentru diplome, ci şi pentru ceea ce reprezintă acestea, pentru că, mai departe, parcursul vostru profesional depinde de tezaurul de cultură şi cunoaştere pe care îl purtaţi.
În final, dati-mi voie să felicit întregul corp profesoral al Universităţii din Craiova pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitate, să îi felicit pe studenţii care au înţeles importanţa învăţăturii şi să le urez bun-venit studenţilor din anul I. Vă doresc tuturor mult succes în noul an universitar!

 
Prefectul Judeţului Dolj,
Prof. Elena Costea