MECTS: Lansarea proiectului strategic „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă– resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”

comunicatus MECTS: Lansarea proiectului strategic „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă– resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”  poze

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a lansat joi, 20.10.2011, ora 09.30, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, str. Boteanu nr. 1, sector 1, Bucureşti, proiectul strategic „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”, cu o durată de 36 de luni. Proiectul este fi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de fi nanţare – POSDRU/91/2.2/S/63158. Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unui debut şcolar echilibrat, asociat cu evitarea riscurilor de părăsire timpurie a sistemului de educaţie pentru preşcolari, prin crearea/testarea/pilotarea unei noi abordări educaţionale integrate: „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”. COMUNICAT DE PRESĂ Bucureşti, 20 octombrie 2011 Lansarea proiectului strategic COMPETENŢE CHEIE PRIN JOCURI VIRTUALE LA GRĂDINIŢĂ RESURSE DIDACTICE PENTRU PUNEREA BAZELOR FORMĂRII COMPETENŢELOR CHEIE LA PREŞCOLARI.

Proiectul corespunde unor nevoi reale identifi cate la nivel de sistem şi, în acest
context, asigură o deschidere deosebită către integrarea curriculară şi învăţarea
activă.
Alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi, implicit,
inspectoratele şcolare judeţene şi unităţile de învăţământ selectate din fi ecare judeţ,
în derularea acestui proiect vor fi implicaţi următorii parteneri:
 Asociaţia SHOTRON;
 CD PRESS SRL;
 Universitatea Bucureşti.
La fi nalul proiectului, programul educaţional alternativ şi multitudinea de
instrumente concepute în cadrul acestuia vor constitui paşi importanţi, pe care i-am
făcut alături pe partenerii noştri, pentru conştientizarea necesităţii educaţiei timpurii
şi pentru creşterea calităţii în educaţie, alături de cei
 3120 de preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani;
 700 de părinţi – tutori ai copiilor preşcolari mai sus menţionaţi;
 156 de cadre didactice din grădiniţe de la nivel naţional.