MECMA: Suplimentare de buget

comunicatus MECMA: Suplimentare de buget pozeMinisterul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri anunta
suplimentarea bugetului alocat pentru cererea de propuneri de proiecte din
2010 a operatiunii 4.2.

“Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”.,

Suplimentarea bugetului, cu 100 milioane euro, s-a realizat în urma adoptării Deciziei nr.13 a Comitetului de Monitorizare a POS CCE, reunit în 28 iunie 2011, având în vedere numărul mare de proiecte care au obţinut un punctaj peste limita impusă de Ghidul Solicitantului (60 puncte).

Biroul de presa
al MECMA