MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR

 

Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii, pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, proprietarii terenurilor agricole, detinatorii de utilaje agricole si de transport, precum și cetațenii trebuie să țină cont de măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfășurării campaniei de recoltare și depozitare a cerealelor.

În perioada campaniei agricole de vară, în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, crește mult riscul de incendiu atât la lanuri, cât și la depozitele de cereale și furaje, evenimente ce pot avea consecințe grave asupra vieții, mediului inconjurator și bunurilor materiale, trebuie urmărită realizarea următoarelor cerinţe:

 

MECANIZATORI! ÎNAINTEA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR AGRICOLE:

VERIFICAŢI toate maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asiguraţi-le cu dispozitive parascântei şi dotaţi-le cu mijloace de primă intervenţie – stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 metri

ÎNSUŞITI-VĂ principalele reglementări de prevenire şi stingere a incendiilor, a regulilor privind fumatul şi utilizarea focului deschis

NU UITAŢI! Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole!

 

ÎN PERIOADA COACERII ŞI PÂNĂ LA TERMINAREA RECOLTĂRII

SE INTERZICE remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole la o distanţă de mai puţin de 100 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată.

SENSUL de recoltare al combinelor va fi invers direcţiei vântului dominant!

ALIMENTAREA cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate. Este interzis transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole.

 

PROPRIETARI DE TERENURI ŞI ADMINISTRATORI DE ASOCIAŢII AGRICOLE

MARCAŢI terenurile agricole cu indicatoare de securitate, privind interdicţia fumatului, a utilizării focului deschis.

FUMATUL, iluminatul şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole!

ASIGURAŢI punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă.

ASIGURAŢI izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 m spre drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente.

STRÂNGEREA paielor rezultate în urma recoltării şi ararea imediată a miriştii.

EFECTUAŢI toate lucrările agricole cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei.

ASIGURAŢI parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâşii longitudinale şi transversale.

INSTRUIŢI personalul de deservire a maşinilor şi utilajelor agricole pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor pe bază de adeverinţă.

STRÂNGEŢI paiele rezultate în urma recoltării şi araţi imediat miriştea

PARCELAŢI suprafeţele mari de teren cultivate cu păioase, prin fâşii longitudinale şi transversale.

ESTE INTERZISĂ ARDEREA miriştilor şi a vegetaţiei uscate fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a primăriilor şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localitate.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă. „Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25.000 la 50.000 lei, iar ale H.G.R. nr. 537/2006,“arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”.

 

ÎN ATENŢIA PRIMARILOR!

MONITORIZAŢI modul de aplicare a măsurilor obligatorii dispuse de Instituţia Prefectului privind arderea miriştilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate, valabile la nivelul judeţului;

PLANIFICAŢI ŞI AFIŞAŢI a zilele şi locurile special amenajate în care să se depoziteze resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii, în funcţie de specificul local;

ASIGURAŢI supravegherea arderilor de către personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, asigurând măsuri locale de intervenţie rapidă. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

ÎN ZONELE de depozitare a deşeurilor combustibile din localităţi (gropi de gunoi) se va asigura, prin componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţi, supravegherea acestora, astfel încât acestea să nu fie incendiate

intenţionat sau din neglijenţă.

ATENŢIE! NEGLIJENŢA SE PLĂTEŞTE !

 

BIROUL DE PRESĂ

din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă”Oltenia” DOLJ