Mario Ovidiu Oprea, membru în BPN al PNL

mario ovidiu oprea Mario Ovidiu Oprea, membru în BPN al PNL poze

Congresul Ordinar al PNL care s-a desfăşurat zilele trecute la Bucureşti nu a accentuat doar menţinerea unei titulaturi cu multă importanţă istorică în spate, a identităţii liberale, ci şi continuitatea unui partid a cărui formă din prezent este cel mai oficial şi convingător argument oferit celor care contestă sau denigrează o echipă care dintotdeauna a aşezat în centrul preocupărilor sale interesul naţional. O realitate care nu poate fi pusă la îndoială, graţie răspunsului pozitiv primit de la români la alegerile din 2012. Un element de noutate al Congresului a constat în votarea unei noi structuri a Biroului Politic Naţional (BPN), una mai solidă, care reuneşte nume cu greutate din PNL.

În virtutea funcţiei de secretar al Senatului, senatorul de Dolj, Mario Ovidiu Oprea a devenit membru al BPN, recunoscut ca organism de conducere al partidului cu atribuţii importante în coordonarea şi evaluarea activităţii politice a PNL.
Parlamentarul doljean aflat la al treilea mandat în Senatul României consideră că noua formulă extinsă nu poate fi decât una de bun augur pentru viitorul unui partid care, la rândul său, are menirea de a asigura viitorul unei ţări. „Este un privilegiu, o poziţie importantă, încărcată de responsabilitate, în strânsă legătură cu funcţia de secretar, funcţie care, de altfel, a permis accederea mea în această structură. Sporirea numărului de membrii din BPN şi votarea lor la Congres a fost o acţiune democratică şi încurajatoare, dat fiind faptul că deciziile fundamentale vor fi luate ţinând seama de considerentele unor oameni bine pregătiţi, mai mulţi la număr acum, care formează o majoritate robustă, ce nu poate fi tranşată printr-o împărţire aiuristică pe tabere războinice, aşa cum îi clasifică pe liberali unii „specialişti” aflaţi în minoritate sau pur şi simplu disperaţi după un fals senzaţional. Noi ne-am întrunit nu pentru a ne duela sau pentru a discuta despre supremaţia individului politic, ci pentru că suntem un partid naţional care, la dimensiunea sa, înţelege să-şi justifice existenţa printr-un lider puternic şi motivat, să-şi sublinieze continuitatea prin elaborarea, prezentarea şi punerea în practică a unor programe temeinice pentru România şi nevoile sale actuale”, a declarat senatorul Mario Ovidiu Oprea.

La Congresul Ordinar, PNL a adoptat o serie de rezoluţii, respectiv, Modernizarea României – Modelul liberal de dezvoltare 2013-2020, rezoluţia PNL privind obiectivele de politică externă, rezoluţia cuprinzând viziunea PNL în privinţa revizuirii Constituţiei României şi rezoluţia privind românii de peste hotare. „Modernizarea României în concepţia PNL se bazează pe cinci dimesiuni fundamentale. Vorbim de o libertate economică ce presupune cele mai eficiente căi de reducere a sărăciei, stimularea competitivităţii şi dezvoltarea pieţelor. Vorbim despre garantarea proprietăţii în cadrul statului de drept, de o industrie competitivă şi o agricultură capitalistă, pentru ca românii să aibă profit şi locuri de muncă stabile, dar şi bine plătite. Vorbim de protejarea resurselor naturale naţionale, prin gestionarea lor raţională şi valorificarea inteligentă. Nu în ultimul rând, vorbim despre acces liber şi egal la educaţie prin dezvoltarea unor sisteme publice moderne. Cât despre Constituţie, PNL consideră că România are nevoie de un act fundamental care să ofere răspunsuri adecvate problemelor unei societăţi în plină transformare, europene, dinamice. Este nevoie de o nouă Constituţie care să conducă la garantarea efectivă a drepturilor cetăţeanului şi să asigure buna funcţionare a instituţiilor statului, o Constituţie care să răspundă aşteptărilor democratice ale generaţiilor născute după 1989. Rezoluţia privind românii de peste hotare dovedeşte faptul că ei sunt o prioritate, liberalii românii susţinând libera circulaţie a persoanelor şi dreptul românilor de a se integra în ţările unde îşi au reşedinţa temporară, precum şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor care sunt aspecte esenţiale. Tocmai de aceea, PNL menţine linia politică externă, susţinând că avem nevoie de relaţii de bună vecinătate, de colaborare reciproc avatajoasă, de bunăstare”, a mai adăugat senatorul doljean.

Senatorul Mario Ovidiu Oprea face parte de curând şi din Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), această uniune fiind una de talie mondială care reuneşte parlamentele a 162 de ţări membre şi 10 asociate.
Scopurile Uniunii Interparlamentare (IPU) constau în dialog, cooperare, schimb de experienţă între parlamentarii ţărilor membre, punerea în discuţie a problemelor de interes internaţional, exprimându-şi propria viziune, pentru ca ulterior să poată acţiona spre soluţionarea lor prin intermediul parlamentarilor.
IPU este un organism recunoscut pentru contribuţia sa în promovarea şi apărarea drepturilor omului şi pentru aportul său în perfecţionarea tehnicilor de acţiune şi dezvoltare în cele mai reprezentative instituţii.
IPU lucrează într-un strâns parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) ale cărei obiective le susţine, dar colaborează şi cu organizaţii non guvernamentale care sunt motivate de aceleaşi idealuri.
În anul 2011, IPU a adoptat propria strategie pentru 2012-2017, intitulată „Parlamente mai bune, democraţie mai puternică”.