MANIFEST! Unioniștii anunță: FĂRĂ POLITICĂ ÎN ACEASTĂ ZI SFÂNTĂ!

 

           Marsul Unirii 1 decembrie Alba Iulia MANIFEST! Unioniștii anunță: FĂRĂ POLITICĂ ÎN ACEASTĂ ZI SFÂNTĂ! poze

            Platforma Unionistă Acțiunea 2012, organizatoarea Marșului Unirii din 1 Decembrie, de la Alba Iulia, anunță că nu se va organiza niciun protest cu ocazia Zilei Naționale și cere diferitelor tabere politice să rămână în afara Cetății Unirii.

 

Avem 364 de zile din an în care să ne certămîntrenoi. Pe 1 Decembrielăsăm la o parte toatedivergențeleși ne unimpentru a cinstiZiuaNațională. Nu conteazănicicazările, nicimeniul, niciabuzurilecomise de diferiteinstituțiidevenite stat în stat. Delegații de la MareaAdunareNațională de acum 100 de ani nu și-au pus acesteproblemeși au făcutcetrebuie. Acum nu avemconducătorii care să se ridice la înălțimeaînaintașilor,darmăcarputemonora cum se cuvineunioniștiianului 1918. Îiinvităm la Alba Iulia,înfațaGării, la ora 08:00,doarpecei care înțelegacestlucru: de la maramureșenii, sătmăreniișicovăsnenii care vin cu căruțele, până la frațiinoștribasarabenișibucovineni care se aflăînafarahotarelor de azi”, a declarat George Simion, președintelePlatformeiUnionisteAcțiunea 2012.

 

Alături de PlatformaUnionistăAcțiunea 2012, vorvenisăparticipe la MarșulUniriimembriiAsociației Diaspora Europeană, reuniți din stateleeuropene la vamaBorș. De asemenea, mii de basarabenișinord-bucovineni se alăturămarșului. Zeci de autocarepornescvineriseară din Chișinău, alteleurmândsăvinăalături de localitățile din țară cu care suntînfrățite.
Spre Alba Iulia, grupuri de inițiativă din diferitejudețeau pornitpejos, cum estecazulfostuluideputat din Bălți, Ion Mărgineanu, sau cu căruțele, pentru a participa la ZiuaNațională de la Alba Iulia. UnioniștiireitereazăcăîncadrulMarșuluiUnirii care vaporni de la ora 08:00 dimineața din fațagării, pejosspreCetateaUnirii, nu vaexistaniciun protest, nicifață de jandarmerie,nicifață de vreotabărăpoliticăsaualta.

 

 

 

 

27 noiembrie 2018