Manda, patru ani sub contract la RAT

Ex-consilierul local va semna un contract de administrare pe patru ani cu noul SRL municipal, care va prelua activitatea regiei autonome de transport.

Consilierii locali craioveni au de aprobat la ședința extraordinară de luni contractul de asministrare, care cuprinde drepturile și obligațiile administratorului.

Potrivit dratului postat pe site-ul primăriei Craiova, șeful RAT SRL va avea dreptul la o indemnizație egală cu cea de viceprimar al Craiovei, condiționată însă de îndeplinirea indicatorilor de performanță, pentru un mandat de patru ani, cu posibililitate de prelungire.

„Art.3. (1) Administratorul societăţii comerciale reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii şi poartă răspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale, in schimbul unei remuneraţii conform celor convenite prin prezentul contract. (2) Administratorul va îndeplini şi funcţia de director general. (3) În calitate de administrator, are dreptul sa primească o remuneraţie lunară ce nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar, care se va plăti din bugetul R.A.T. SRL cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/507/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2315129.

(4) Dreptul prevăzut la alin. (3) reprezintă unica formă de remunerare a administratorului.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.4. Durata prezentului contract este de 4 (patru) ani de la data semnării, conform actului constitutiv al societăţii comerciale. Art.5 In condiţiile îndeplinirii de către administrator a obligaţiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părţile vor putea conveni, prin act adiţional, prelungirea contractului, având ca temei hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor R.A.T. SRL”, se arată în contractul de administrare propus spre aprobare consiliului local.