Lucian Bernd Săuleanu – candidat independent la Primăria Municipiului Craiova

 

Lucian sauleanu Lucian Bernd Săuleanu – candidat independent la Primăria Municipiului Craiova poze

„Bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitaței la prima conferință de presă în care îmi anunț candidatura ca independent la Primăria Municipiului Craiova. 

Înainte de toate, vreau cu ocazia „Zilei Mondiale a Libertății Presei” să vă felicit pentru activitatea depusă și prfesionalismul de care dați dovadă.

Motivația acestui demers este, în primul rând, una personală, anume am conștientizat necesitatea implicării în politică. Locuiesc în acest oraș, îmi desfășor zi de zi activitatea în Craiova și cunosc problemele cu care ne confruntăm.

Cred în acest proiect personal. Nu mă susține niciun partid politic, astfel pot să-mi dedic tot timpul administrării orașului.

Cu toate că este unul dintre cele mai importante orașe ale României, Craiova de ani de zile se află în umbra altor capitale regionale (Timișoara, Cluj, Iași etc), deși dispune de toate avantajele unei excelente poziționări geografice, de o forța de muncă bine pregătită, dar și de o populație relativ tânără la care contribuie în mod decisiv faptul că orașul este în același timp și unul dintre principalele centre universitare ale țării.

 

Din nefericire în ultimii ani numărul craiovenilor a scăzut, mulți dintre aceștiaau ales să trăiască în alte orașe pentru că acolo au mai multe oportunități profesionale. Aceastătendințătrebuiesăînceteze.

Atuncicândamlansatcandidaturaînmediul onlineamplecat de la premisacăresurseleșipotențialulorașuluisuntneexploatate.

De aceeaînaceastăperioadă o săva propun unprogramsimplu care pleacă de laaceastăpremisă. Nu fac promisiunișinici nu promit craiovenilorcăîndoi-treiani de zilevor trăiîntr-unorașprecumStockholm sauViena.

Ceea ce promit este o administrațieorientatăcătredezvoltareeconomică,  crearealocurilor de muncășiîmbunătățireacalitățiivieții, confort pentrulocuitori.

Vreau să ofer o altă viziune privind conducerea acestui oraș. Avem nevoie de o economie locală puternică. Îmi doresc să sprijin mediul de afaceri, să promovez Craiova, în țară și în străinătate, în așa fel încât numărul investițiilor să crească. Vreau o construcție pe termen lung, bazată pe respect, corectitudine, profesioalism și implicare.

Cred că primarul trebuie să fie un bun manager și un bun comunicator. El este un dirijor care dă armonie echipei.

Prioritățile mele sunt infrastructura, sănătatea, educația și transparența în administrație și în procesul de decizie.

Voi continua proiectele începute și îmi voi oferi sprijinul tuturor celor care doresc să lucreze în echipă. Este necesară corelarea proiectelor derulate până acum, cu o viziune pe termen mediu și lung. Avem nevoie de investiții bine asumate și gestionate, care să aducă la creșterea mediului de afaceri  și implicit la creșterea numărului locurilor de muncă.

Mă voi concentra pe problemele orașului și voi oferi soluții,  nu voi intra într-o dezbatere politică inutilă, axată pe denigrarea adversarilor.

În concluzie, îmi asum candidatura și cred în potențialul Craiovei, cu atât mai mult cu cât s-a mai reinventat odată, în jurul anului 1900 sub administrația primarului Nicolae Romanescu”, Lucian Bernd Săuleanu.

Craiova guvernată cu bun simț și competență

 

Extras din programul candidatului independent Lucian Bernd Săuleanu

 

 

Mediul economic

 

Relansarea orașului nu este posibilă fără dezvoltare economică, acesta va fi principala preocupare a mea, de a atrage investitori, de a propune investiții menite să facă atractiv orașul.

În mod constant voi organiza întâlniri cu oamenii de afaceri din Craiova, pentru a realiza o apropiere reală față de aceștia, acordându-le tot sprijinul în probleme concrete, în relația cu Primăria. Pe de altă parte, se impune nu numai o intensificare a relațiilor cu potențiali investitori străini, ci și participarea în mod constant la târguri comerciale internaționale pentru a prezenta oferta și potențialul Craiovei. Numai o astfel de abordare directă și o agendă zilnică cu acest scop pot modifica percepția investitorilor străini și conduce implicit la demararea unor investiții în Craiova.

 

Start-up city – Vreau să transform Craiova în capitala start-upurilor românești. De aceea voi propune Consiliului Local să fie de acord ca pentru orice companie nou înființată care are ca obiect de activitate tehnologia informației (cercetare, dezvoltare, aplicare) să furnizăm un sediu gratis pentru doi ani. De asemenea, vom identifica alte măsuri de susținere a activității acestor societăți. Propun astfel de  măsuri radicale din două motive:primul nevoia subliniată deja de a crea condiții pentru ca absolvenții Universității din Craiova să rămână în oraș, iar al doilea necesitatea de a conecta Craiova nu numai la economia națională, ci și la cea mondială. De altfel, studenții și absolvenții Universității din Craiova vor avea prioritate la preluarea unor spații destinate acestor societăți. Avem deja 2000 de specialiști IT în Craiova, putem avea 4000 în mai puțin de 4 ani.

 

Investiții private- un birou specializat din cadrul primăriei va avea ca unică preocupare atragerea de investiții greenfield în Craiova. Angajații acestei structuri vor compune pachete de facilități adaptate fiecărui investitor interesat în parte. Am luat legătura cu oamenii dispuși să mi se alăture în acest demers și împreună cu ei începem discuțiile cu investitorii în primele zile de mandat.

 

Consiliul Investitorilor Craioveni – voi crea un organism consultativ pe langă primărie care se va reuni lunar și care va avea drept scop identificarea soluțiilor pentru o colaborare public-privată în avantajul craiovenilor. Întâlnirile vor fi transparente, iar concluziile publicate pentru ca întreaga comunitate să cunoască ideile și să le poată amenda, critica sau completa.

 

Construcția din fondurile Primăriei sau în parteneriat cu un investitor privat a cel puțin unui parc industrial .

 

 

Trafic/Infrastructură

 

Traficul din Craiova este din ce în ce mai greu de suportat, iar exemplele Bucureștiului sau Clujului, care au fost sufocate pentru că nu au luat măsuri la timp, trebuie evitate. În aceste condiții trebuie să demarămîmpreună cu specialiști din cadrul Universității din Craiova elaborarea unui Plan de Mobilitate pentru Craiova care va avea următoarele obiective :

 

 • Accesibilitate. Extinderea actualelor trasee de transport public astfel încât oriunde te-ai afla în oraș să nu fii la mai mult de 5 minute distanță de o stație RAT. Trebuie regândite unele trasee.Vom înființa unele noi și vom lărgi paleta de opțiuni pentru transport public, implicând inclusiv operatori privați dacă aceștia vor fi dispuși să colaboreze cu Primăria.
 • Siguranță și confort. Rețeaua de transport public este subdimensionată și, în multe cazuri, depășită moral. Craiova are nevoie nu numai de mai multe linii de transport în comun, dar și de mijloace de transport moderne, cu faclități precum aer condiționat sau wi-fi.
 • Mediu – Deși populația scade, numărul mașinilor crește, iar efectele le simțim cu toții. De aceea, PMC va încuraja prin măsuri pro-active metode de transport alternative. Vom începe construcția de piste de biciclete la care, împreună cu parteneri din zona privată, vom adăuga un program de închiriere pentru biciclete, și înființarea unor stații pentru închiriere mai ales în zonele cu trafic mare de tineri (sediile diverselor facultăți, campusurile studenților, liceele cele mai importante etc.). Demararea unor acțiuni pentru conștientizarea necesității folosirii unor astfel de metode de transport alternativ, dar și pentru creșterea respectului în trafic față de bicicliști.
 • Parcări – primăria va crea un sistem modern de administrare a parcărilor similar cu cel ce poate fi găsit în orașele occidentale. Prețurile vor fi ținute la un nivel decent. Pentru a preveni orice fel de speculații, sistemul va fi administrat de o companie a Primăriei. În același timp, Primăria trebuie să creeze anual un număr suficient de locuri de parcare noi care să fie puse la dispoziția locuitorilor, soluția aplicării stricte Regulamentului privitor la ridicarea autovehiculelor în lipsa unor locuri suficiente nefiind justă.
 • Drumuri – întreținerea drumurilor se va face cu atenție sporită iar, pentru intervenții rapide, primăria va crea o aplicație care va permite cetățenilor să avertizeze rapid administrația atunci când apar situații în care este nevoie de intervenție. Primăria va avea termene clare de răspuns și de intervenție
 • Zone pietonale – se va studia oportunitatea desemnării unor noi zone pietonale permanente sau temporare.

 

Pe lângă infrastructura locală, vitală pentru craioveni este și autostrada care să lege Craiova de București. Timpul pierdut de craiovenii care se deplasează către București sau efectul negativ în plan economic, mă obligă să depun diligențe față de autoritățile statului, parlamentarii doljeni, pentru rezolvarea acestei probleme-cheie.

 

Relația cu cetățenii

 

Din prima zi a mandatului meu doresc să am o comunicare eficientă cu locuitorii orașului, astfel, voi ajusta programul de audiențe în așa fel încât să fie suficient rezolvării cererilor.

Voi propune implementarea unui sistem de alertă prin sms(sau e email) la care se va putea abona gratis orice cetățean al Craiovei. Alertele vor viza anunțuri de achiziții publice, reparații ale infrastructurii rutiere, restricții de circulație și alte aspectede interes public.

Stabilirea unei limite de timp de așteptare de maximum 5 minute pentru a putea plăti impozite la Direcția de taxe locale. Un astfel de termen poate fi respectat dacă există bunăvoință din partea funcționarilor publici.

 

Guvernare locală

 

Voi analiza, împreună cu cetățenii, toate documentele și taxele pe care în prezent Primăria le cere celor care au nevoie de serviciile publice, cu scopul de a elimina birocrația.

Publicarea contractelor Primăriei și instituțiilor subordonate, precum și a altor informații importante.

Cred ca transparența este esențială și cetățenii au dreptul să știe pe ce le sunt cheltuiți banii.

Întărirea relației cu societatea civilă, în special prin susținerea activităților asociațiilor nonprofit, în baza legii 350/ 2005 (programe de finanțare pentru ONG-uri).

Continuarea în parteneriat cu asociațiile neguvernamentale a activităților privind câinii comunitari

 

 

Educație

 

Primăria Craiova va susține în mod special activitatea grădinițelor, creșelor și instituțiilor de tip after school. Am decis să procedăm astfel pentru a încuraja inițiativa privată și pentru că suntem conștienți că apariția unor astfel de servicii este dificilă dacă este lăsată exclusiv în grija statului.

Reformarea actualului sistem de burse pe doua direcții – o țintire mai clară a elevilor din familiile în care există risc de abandon școlar și premierea performanțelor școlare naționale și internaționale. Numărul burselor va fi crescut cu 50 la sută din fondurile primăriei.

Instituirea unor premiii pentru profesorii care au rezultate exceptionale și pentru aceia care ajung la 25 de ani de cariera.

Acordarea de către Primărie a unor suvenții pentru părinții care își înscriu copii la cluburi sportive acreditate, cu scopul de a implica tinerii în activități sportive organizate cu efect asupra descurajării consumului de droguri, acool și tutun.

Înființarea unui centru de excelență în educație care să ofere elevilor craioveni pregătire suplimentară în domeniile pe care vor să se specializeze și care sunt studiate insuficient sau deloc în actuala programă școlară.

Demararea unui program permanent de consultare cu specilaliștii Universității din Craiova care va avea atât rostul de a folosi expertiza acestora pentru dezvoltarea orașului, cât și pentru susținerea și dezvoltarea Universității, astfel încât în următorii 10 ani Craiova să devină al doilea oraș al României după numărul de studenți. Pentru atingerea acestui scop, Primăria va deveni un partener permanent al Universității din Craiova.

 

 

Locuire/Urbanism

 

Blocurile construite în ultimii 50 de ani încep se apropie de perioada de expirare a garanției, ceea ce ne obligă să intervenim pentru menținerea acestora în bună stare. Vom analiza atent nevoile de intervenție, urmând ca sprijinul primăriei să fie prioritizat în funcție de gravitatea situației fiecărei clădiri în parte, după un calendar care va fi făcut public.

Nu s-a reușit anveloparea blocurilor din fonduri europene, astfel că mii de craioveni au rămas fără beneficiile unor locuințe cu eficiență energetică sporită. Vom relua acest proces.

Una dintre marile probleme ale Craiovei este disciplina în construcții, astfel încât nu putem să avem un oraș cu un anumit confort dacă din punct de vedere estetic și al siguranței construcțiilor nu se respectă legislația specială.

Trebuie reduse termenele pentru eliberarea autorizațiilor de construire, mai ales cu privire la investițiile care generează locuri de muncă. Birocrația oprește dezvoltarea economică și cred că din poziția de primar am un cuvânt de spus în această direcție.

Primăria va demara negocieri pentru atragerea de noi investitori în comerțul modern (centre comerciale), însă acestea vor fi îndreptate către zonele de la marginea orașului unde nu sunt riscuri de sufocare a traficului, precum și identificarea unor soluții cu proprietarii celor două centre comerciale ale căror lucrări au început (din str. Caracal si Nicolae Titulescu)

Primăria va planta anual 1000 de arbori pe arterele orașului, urmând ca în următorii ani să facem eforturi pentru a avea cel mai bun raport dintre toate orașele României. Vrem să fim cunoscuți ca cel mai verde oraș al României.

În același timp, voi lua măsuri pentru ridicarea gradului de colectare a deșeurilor care, în acest moment, este la un nivel intolerabil de mic . Găsirea unei soluții optime privind groapa de gunoi a Craiovei, care afectează atât confortul, cât mai ales sănătatea craiovenilor din mai multe cartiere.

Stimularea agenților economici pentru promovarea schemelor voluntare de managment de mediu.

Strategic, dezvoltarea Craiovei se va face în jurul cartierelor. Intenționez să demarez un program de deschiderea unui centru comunitar în fiecare dintre cartierele orașului; activitățile fiecărui centru vor fi orientate către persoanele în vârstă și copii. Centrele vor fi atât spații de socializare, cât și pentru educație sau activități de divertisment de dimensiuni mici. De asemenea, centrele vor servi și ca interfață locală pentru interacțiuni cu Primăria.

 

 

Comunitate/Cultură

 

Sub mandatul meu,  Primăria Craiova va urmări să încurajeze dezvoltarea și sentimentul de apartenență al locuitorulor față de oraș.  Vom încuraja participarea cetățenilor la luarea deciziilor și vom oferi prilejul acestora de a folosi spațiile publice în inițiativele destinate comunității.

 

Craiova lipsește de pe harta marilor concerte și festivaluri din România. Intenționez ca, cel mai târziu în doi ani, să avem la Craiova cel puțin un festival care să marcheze orașul ca unul dintre principalele centre artistice ale Românei.

Intentionez, de asemenea, să pun bazele unui Festival al Artelor și Creativității care să devină în termen relativ scurt una din principalele atracții turistice ale orașului. Festivalul va avea loc timp de zece zile la începutul fiecărei toamne.

Creșterea turismului cultural prin promovarea valorilor și personalităților legate de Craiova  si crearea unor circuite turistice la nivelul Olteniei cu punct de plecare Craiova (exemplu lui C-tin Brâncuși care nu a fost cuprins în proiecte locale menite să atragă turiști)

Creșterea spațiilor verzi puse la dispoziția tinerilor și copiilor pentru recreere, a pistelor de bicliclete, montarea de aparate de fitness în aer liber, înființarea  de skate park-uri, toate acestea cuprinse într-un program coerent în parteneriat cu asociațiile iubitorilor de mișcare  sau alte asociații de profil.

 

 

 

LUCIAN – BERND SĂULEANU

 

Data şi locul naşterii: 16.06.1974 în Craiova

                Studii

1993-1997 – Studii universitare la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”

2000      Doctorat obţinut cu teza “Specificul obligaţiilor comerciale în comparaţie cu obligaţiile civile”, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Ion Dogaru http://drept.ucv.ro/oldsite/Doct/bibl/SauleanuLucian.html

12 septembrie 2014 abilitare susținută la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române ”Andrei Rădulescu” din București, Teza de abilitare: Formarea voinței sociale și controlul judiciar al legalității hotărârii A.G.A., comisia formată din prof univ dr Smaranda Angheni, prof. univ. dr. Mircea Duțu, prof. univ. dr. Gabriel Boroi http://www.icj.ro/sustinerea-publica-a-tezelor-de-abilitare.html

 

                Activitate universitară

Din 1997 cadru universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative şi începând cu anul 2016 profesor universitar – disciplina „Societăţi comerciale”

2008-2012 – Secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova

octombrie 2015-aprilie 2016  director al Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova

 

                Avocatură

2003-2007 Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, iar din 2007 în cadrul Baroului Dolj.

Din 2003 asociat în cadrul Societăţii profesionale de avocaţi „Săuleanu şi Asociaţii”

2011-2015 membru al Consiliului Baroului Dolj

Începând cu 27 martie 2015 decan al Baroului

Președinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților- Baroul Dolj (10 iunie 2015

 

 

Arbitraj

Din 1998 arbitru în cadrul Tribunalului Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia “Craiova”

2015 arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României                http://arbitration.ccir.ro/lista_arbitri.pdf

Președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Dolj (12.10.2016) http://www.ccidj.ro/site/2473/plenul-curtii-de-arbitraj-dolj-lista-arbitri/

 

Asociații

Membru al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din Craiova care îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică sub egida Academiei Române

Membru al Asociatiaței Europeane de Drept Bancar si Financiar – Romania (A.E.D.B.F. – Romania)

 

Redactor reviste

Redactor al Revistei de Ştiinţe Socio-Umane publicată de Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova (2007-2008)

Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice.

Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Române de Jurisprudenţă (Editura Universul Juridic) – secţiunea „drept bancar” (începând cu 2010)

Redactor Revista Baroului Dolj „IUSTITIA” (2010-)

Referent ştiinţific al Editurii Universitaria din Craiova

Editor executiv al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul Juridic (iunie 2011-)

Colaborator principal al Revistei de Drept Comercial (din martie 2012)

Membru în colegiul de redacţie a Revistei Române de Drept al Afacerilor (din septembrie 2015)

Membru în colegiul de redacție al revistei Arhivele Olteniei, editată de Academia  Română, ICSU ”C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova

Membru în Colegiul editorial al  Journal of Law and Public Administration

http://sjea-dj.spiruharet.ro/cercetare/jurnale-stiintifice/77-journal-of-law-and-public-administration/215-editorial-board

                Membru în consiliul ştiinţific-reviste din străinătate

Scientific Journal of Professional Studies, Tirana, Albania, ISSN 2412-5865

 

 

CURSURI, MONOGRAFII

 

 1. Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, 315 pagini (în colaborare cu Sebastian Răduleţu)

Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 346 pagini; Ediţia a 2-a, 2011, 302 pagini.

 1. Drept comercial, Ed. Sitech, Craiova, 2005, pag. 591 pagini
 2. Drept bancar şi valutar. Drept vamal. Jurisprudenţă, Ed. Sitech, Craiova, 2005, 543 pagini.

Drept bancar, Ed. Universitaria, 2006, 375 pagini

Drept bancar, Ed.Sitech, Craiova, 2007, 569 pagini

 1. Teorie şi practică în materia titlurilor comerciale de valoare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 349 pagini (în colaborare cu Prof. univ. dr. Ion Dogaru şi Armand Calotă Ponea)
 2. Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 385 pagini (în colaborare cu Prof. univ. dr. Ion Dogaru)
 3. Drept bancar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 (în colaborare cu Lavinia Smarandache şi Alina Dodocioiu), 448 pagini;

Drept bancar, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 2011, 551 pagini

 1. Societăţi comerciale. Adunările generale ale acţionarilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 334 pagini
 2. Contractul de asociere în participaţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 148 pagini
 3. Societăți comerciale. Studii, Ed. Universul Juridic, București, 2012, 327 pagini
 4. The legal status of professionals and companies under the sway of The New Romanian Civil Code, Ed. Universitaria, Craiova, 2014, 159 pagini (în colaborare cu prof univ dr. Ion Dogaru) ISBN 978-606-14-0819-1

 

 

 

STUDII ŞI ARTICOLE

 

 1. Aspecte privind neconstituţionalitatea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice dobândite în mod ilicit, Revista Paradigma, nr. 1/1996
 2. Explicaţii teoretice ale unor expresii juridice latine, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 7 (1)/1996 (în colaborare cu Sebastian Răduleţu)
 3. Aplicaţii ale dreptului de retenţie în Codul civil, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 8 (2)/1996, pag. 124-128
 4. Principiul libertăţii contractuale limitate în materia pieţei valorilor mobiliare, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 9-10 (1-2)/1997, pag. 163-166 (în colaborare cu Gheorghe Vintilă)
 5. Nulitate totală. Efecte între părţi. Omisiunea instanţei de a se pronunţa cu privire la repunerea părţilor în situaţia anterioară. Consecinţe ce privesc ultimul dobânditor al imobilului în situaţia evacuării acestuia, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 11-12 (1-2)/1998
 6. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative. Neefectuarea declaraţiei în registrul acţionarilor şi a menţiunii pe acţiuni. Consecinţe, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 13-14 (3-4)/1998, pag. 242-244 (în colaborare cu Gheorghe Vintilă)
 7. Contractul de curtaj, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1999, pag. 210-216 (în colaborare cu Armand Calotă)
 8. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/2000, pag. 51-55 (în colaborare cu Carmen Teau)
 9. Regimul juridic al aporturilor asociaţilor în cadrul contractului de asociere în participaţie, în Revista de Drept Comercial, nr. 2/2002,pag. 199-204
 10. Jurisprudenţă rezumată. Unele aspecte privind soluţionarea cererilor de excludere a asociaţilor, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3-4/2005, pag. 272-276
 11. Unele aspecte privind soluţionarea cererilor de excludere a asociaţilor, Revista de Drept Comercial, nr. 4/2006, pag. 87-92.
 12. Hotărârea adunării generale a acţionarilor, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 3/2006
 13. Discuții cu privire la opoziția reglementată de art. 61 din Legea nr. 31/1990, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 4/2006 (în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Dogaru)
 14. Realizarea acordului de voinţă în dreptul comercial, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 4/2006
 15. Convocarea adunării generale a acţionarilor, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2007, pag. 45-55
 16. Delegarea exerciţiului atribuţiilor adunării generale extraordinare către administratori, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2007, pag. 50-57
 17. Studiu cu privire la acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute a hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Suspendarea executării acestora, Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/2007, pag. 7- 31
 18. Consideraţii cu privire la regimul juridic al dividendelor, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 4/2007, pag. 130-143
 19. Suspendarea din funcţie a administratorilor, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2008, pag. 185-187
 20. Consideraţii privind conţinutul convocării, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2008, pag. 43-58
 21. Lucian Săuleanu, Alina Dodocioiu, Specificitatea contractelor bancare,“C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities YEARBOOK IX/2008, p. 381-390,
 22. Lucian Săuleanu, Lavinia Elena Smarandache, Considerații privind noul regim juridic al sistemului bancar național,“C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities YEARBOOK IX/2008, p. 391-396
 23. Practică judiciară bancară, Revista română de jurisprudenţă, nr. 1/2010, p. 198-201
 24. Practică judiciară în materia anulării informaţiilor privind incidentele de plăţi, Revista română de jurisprudenţă, nr. 2/2010, p. 282-288
 25. Elementele caracteristice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2010, p. 80-86
 26. Consideraţii cu privire la pregătirea profesională continuă a avocaţilor din România, Revista de Drept Comercial nr. 10/2010, pag. 41-45 (în colaborare cu Prof. univ. dr. Ion Turculeanu)
 27. Practică judiciară bancară, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3-4/2010, p. 236-244.
 28. Jurisprudenţă în materia clauzelor abuzive în contractele bancare, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1/2011, pag. 217-231 (în colaborare cu drd. Alina Dodocioiu)
 29. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 1/2011, pag. 13-32
 30. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia comercială, Pandectele Române, nr. 1/2011, pag. 183-194
 31. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia comercială, Notă: Abuzul de majoritate şi principiul superiorităţii interesului social, Pandectele Române, nr. 2/2011, pag. 173-193
 32. Societatea cu răspundere limitată. Convocarea adunării generale a asociaţilor, Revista de Drept Comercial, nr. 3/2011, pag. 156-168
 33. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia comercială, Notă: Abuzul de minoritate, Pandectele Române nr. 4/2011 pag. 169-178
 34. Opoziţia la hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale, Revista de drept comercial, nr. 5/2011, pag. 106-125.
 35. Managementul avocaturii: teme actuale şi tendinţe, Revista Iustitia, nr. 1/2011, p. 7-11. Revista Iustitia este editată de Baroul Dolj şi Editura Universul Juridic din Bucureşti (ISSN 2068-6145)
 36. Practică judiciară bancară, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2011, p. 167-177.
 37. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia comercială, Notă: scrisoarea de garanţie bancară, Pandectele Române nr. 6/2011 pag. 185-191
 38. Principiile dreptului societăţilor comerciale cu privire specială asupra principiului salvgardării societăţii comerciale, Revista de drept comercial nr. 7-8/2011, pag.141-154
 39. Răspunderea băncilor, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2011, pag. 240-253 (în colaborare cu asist. univ. dr. Lavinia Smarandache)
 40. Regimul juridic al asocierii în participaţie în Noul Cod civil, Revista de drept comercial nr. 12/2011, pag. 130-152.
 41. Practică judiciară în materia garanțiilor autonome, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2011, pag. 260-264 (în colaborare cu asist. univ. dr. Lavinia Smarandache)
 42. Regimul asigurărilor sociale de sănătate datorate de avocaţi până la 1 iulie 2012, Curierul fiscal nr. 1/2012 pag. 22-25 (în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Turculeanu)
 43. Considerații cu privire la cazurile de excludere a asociaților din societățile comerciale cu răspundere limitată, Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 1/2012, p. 49-68

43.Specificul obligațiilor asumate de profesioniști în contextul dispozițiilor noului Cod civil, Revista Română de Jurisprudență, nr. 1/2012, p. 266-276

 1. Convocarea adunării generale a asociaților.Persoanele care pot sau au obligația să convoace adunarea generală, Revista de drept comercial nr. 2/2012, pag. 92-105
 2. Affectio societatis – element specific al contractului de societate, Revista de drept comercial nr. 3/2012, p. 79-90.
 3. Contractul de intermediere, Dreptul, nr. 6/2012 p. 39-48
 4. Poziția practicii judecătorești și a doctrinei cu privire la executarea silită a părților sociale, în In honorem Radu I. Motica. 20 de ani de învățămând juridic la Timișoara, Universul Juridic, 2012, p. 200-205
 5. Dividendele, Revista de Drept Comercial, nr. 10/2012, pag. 28-45
 6. Considerații privind răspunderea instituțiilor de credit, Revista de drept bancar și financiar nr. 2/2012, p. 8-13.
 7. Retragerea asociatului din societatea cu răspundere limitată, Revista de Drept Comercial nr. 11/2012, pag. 49-63
 8. Cerere de dizolvare a societății în temeiul art. 227 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 31/1990, Pandectele Române nr. 2/2013, pag. 113-117
 9. Retragere asociat. Noțiunea de motive temeinice, Pandectele Române nr. 3/2013, pag. 113-121
 10. Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență în noua reglementare, Phoenix nr. 46/ octombrie-decembrie 2013, pag. 57-60

53.Executarea silită a contractelor de credit bancar – aspecte teoretice și practice, în Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uanțele, Editor Lucian Bercea, Universul Juridic 2013, p. 102-116.

 1. Răspunderea asociaților în societatea în nume colectiv, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2014, p. 70-78
 2. De ce nu pot avocații să angajeze absolvenți ai facultăților de drept ca personal auxiliar, Curierul Judiciciar 3/2014, pag. 123-124
 3. Dreptul comercial și dreptul comerțului internațional în preocupările profesorului Ion Dogaru, în O viață dedicată dreptului: Ion Dogaru, Editura Academiei Române, București, 2014, pag. 50-52
 4. Valențele juridice ale voinței acționarilor în contextul adunărilor generale. Aplicabilitatea principiilor dreptului civil, în O viață dedicată dreptului: Ion Dogaru, Editura Academiei Române, București, 2014, pag. 305-315
 5. Acțiunea directă a lucrătorilor întemeiată pe art. 1488 C.civ. din 1864. Calitate procesuală activă recunoscută doar lucrătorilor persoane fizice, iar nu și subantreprenorului persoană juridică, RRDA nr. 2/2015 p/ 123-128
 6. Specificul obligațiilor asumate de profesioniști în contextul dispozițiilor noului Cod civil în Avocatura în România. 150 de ani în linia întâi a luptei pentru drept, Ed. Hamangiu, 2015, p. 351-364
 7. Incompatibilitatea funcției de consilier județean cu cea de director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri. Statutul juridic al Direcției. Sfera de aplicare a art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015, p. 50-53
 8. Asociat prezent în AGA care nu și-a exprimat votul. Calitate procesuală activăîn promovarea acțiunii în constatarea nulității absolute a respectivei hotărâri AGA, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015, p. 43-52
 9. Obligaţia de informare a băncilor în cazul creditelor acordate în franci elveţieini, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2015, p. 173-178
 10. Valabilitatea dispoziţiilor din actul constitutiv care prevăd condiția calității de acționar a mandatarului şi posibilitatea constituirii unui uzufruct numai între acţionari, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015, p. 129-132
 11. Necompletarea ordinii de zi la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, 5 % din capitalul social. Sacțiune (art. 1171 din legea nr. 31/1990), Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015, p. 133-136
 12. Obligaţia de informare a băncilor în cazul creditelor acordate în franci elveţieini, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2015, p. 85-91
 13. Legal Status of Professionals under the Sway of the New Romanian Civil Code, Journal of Law and Public Administration, Volume I, Issue 2, 2015, p. 65-72,ISSN-ul:ISSN: 2501-2657, ISSN-L 2501-2657http://sjea-dj.spiruharet.ro/images/secretariat/sjdea-2015/JoLawPA_Volume_I.pdf
 14. Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată, Curierul Judiciar nr. 7/2016, vol. I, p. 3963-395
 15. Societate cu răspundere limitată. Excludere asociat administrator de fapt. Admisibilitate, RRDA nr. 9/2016, pag. 137-140

 

STUDII PUBLICATE ÎN ANUARE ORI VOLUME ALE

CONFERINŢELOR NAŢIONALE

 

 1. Valenţele juridice ale voinţei acţionarilor în contextul adunărilor generale. Aplicabilitatea principiilor dreptului civil (în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Dogaru), studiu publicat în lucrările Celui de al doilea Colocviu româno-german de drept european Craiova 15-20 mai 2007, Ed. Universitaria, 2007, pag. 38 şi urm.
 2. Specificitatea contractelor bancare, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, nr. IX/2008, pag. 381-390 (în colaborare cu prep. univ. Alina Dodocioiu)
 3. Consideraţii privind noul regim al sistemului bancar naţional, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, nr. IX/2008, pag. 391-396 (în colaborare cu asist. univ. Lavinia Smarandache)
 4. Practică judiciară în materia dreptului bancar în perioada 2009-2010 publicat în Lucrările Conferinţei Internaţionale „Actualitatea în activitatea juridică bancară” (Piatra Neamţ, 1-5 iunie 2010), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, (ISSN 978-606-522-503-9) p. 440-448. Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Contabil
 5. Contractul de societate în Noul Cod civil, publicat în Lucrările „Conferinţei Internaţionale Bienale” (Ediţia a 8-a, Timişoara, 2010) publicate de Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 (ISSN 2067-3841), p. 678-682
 6. Contractul de asociere în participaţie în Noul Cod civil, publicat în Lucrările Conferinţei Naţionale a Noilor Coduri ale României, Timişoara, 27-28 mai 2011 („Noile Coduri ale României – Studii şi cercetări juridice”), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 307-319, ISBN 978-973-127-653-3
 7. Considerații privind răspunderea instituțiilor de credit publicat în Lucrările conferinței internaționale ”Aspecte juridice într-un sector bancar global în schimbare” (Iași, 31 mai-4 iunie 2011), Ed. Hamangiu, București, 2012, pp. 377-397 (ISBN 978-606-522-781-1). Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Contabil

8.”Regimul excluderii și retragerii asociaților din societatea cu răspundere limitată din perspectiva practicii judiciare și a dispozițiilor noului Cod civil” publicat în Dreptul comercial la confluența a două coduri – Lucrările Conferinței de drept comercial Brașov, 29-30 iunie 2012, Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp.114-153 (ISBN 978-606-673-099-0)

 1. Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului publicat în volumul Creditori versuri debitori. Perspectiva Hexagonului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 113-115 (ISBN 978-606-673-641-1). Conferinţa a fost organizată de Facultatea de Drept, Universitatea UBB Cluj-Napoca și Asociaţia „Henri Capitant” România

 

 

STUDII PUBLICATE ÎN ANUARE ORI VOLUME ALE

CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE

 

Legal status of professionals under the sway of The New Romanian Civil Code,  SGEM Conference, 2014, Bulgaria, vol. I,  p. 671-680 https://issuu.com/dr.mohamedabdelnaby/docs/international_multidisciplinary_sci_65c3214ccd4e85

 1. Specifikat e detyrimeve të tregtarëve në kontekstin e dispoyitave të përmbledhura nga Kodi i Ri Civil, Proceedings of 3rd Annual International Scientific Conference „Sustainable Development and Life Quality Improvement in Albania, Toward EU Integration Process”, Tirana, 2015, p. 292-304 (ISBN 978-9928-187-25-3)

 

 

 

SESIUNI, CONFERINŢE ŞI MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

 

 1. Conferinţa Dreptul Afacerilor „Integrarea dreptului comercial în Codul civil, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept, 16-17 aprilie 2010 (participant)
 2. Conferinţa „Avocatura profesie sau afacere?”, Craiova 18 martie 2011, materialul susţinut „ Managementul avocaturii. Teme actuale şi tendinţe” organizator conferinţă Baroul Dolj şi Editura Universul Juridic

3.Conferinţa Dreptul Afacerilor „Abuzul de putere economică în criză. Răspunsurile dreptului”, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept, 13-14 mai 2011 (participant)

 1. Conferinţa naţională a noilor coduri ale României, Timişoara, 27-28 mai 2011; organizatori: Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice; subiectul prezentat: Contractul de asociere în participaţie în Noul Cod civil
 2. Conferinţa „Avocatura şi mediul de afaceri. Impactul Noului Cod civil”, Rm. Vâlcea, 1 octombrie 2011; organizator Baroul Vâlcea şi I.N.P.P.A.; materialul susţinut: „Specificul obligaţiilor asumate de profesionişti în contextul dispoziţiilor Noului Cod civil”.
 3. Conferinţa „Noul Cod civil”, Craiova, 22 octombrie 2011, organizator Baroul Dolj şi Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; materialul susţinut „Consideraţii cu privire la regimul juridic al contractelor încheiate de profesioniştisub imperiul Noului Cod civil”
 4. Conferinţa „Aspecte teoretice şi practice privind punerea în aplicare a Noului Cod Civil” Slatina, 4 noiembrie 2011, organizator Baroul Olt şi Centru Teritorial INNP Craiova, materialul susţinut: „Implicaţiile Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri”
 5. Conferinţa „Societăţile comerciale în Uniunea European”, Bucureşti 17 noiembrie 2011, organizator Centrul de Studii de Drept European al Institutului de cercetări Juridice din Cadrul Academiei Române, materialul susţinut „Principiile dreptului societăţilor comerciale, cu privire specială asupra principiului salvgardării societăţii comerciale”. http://www.csde.ro/?p=510
 6. Conferința ”Elemente de noutate în Noul Cod civil”, Slatina, 11 mai 2012 organizator Ed. Universul Juridic și Baroul Olt, materialul prezentat ”Codul civil și societățile comerciale”.
 7. Conferința de drept comercial Brașov, 29-30 iunie 2012, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, studiul prezentat: ”Regimul excluderii și retragerii asociaților din societatea cu răspundere limitată din perspectiva practicii judiciare și a dispozițiilor noului Cod civil”
 8. Conferința de drept bancar ”Contractul de credit bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele”, Timișoara, 9 noiembrie 2012, organizatori Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar și Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara; tema prezentată – Executarea silită a contractelor de credit bancar
 9. Conferința ”Probleme actuale în domeniul protecției consumatorilor. Sistemul bancar între interesul persoanelor și interesul general”, Craiova, 19 aprilie 2013, organizatori: Asociația Română de Dezvoltare, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar, Vilău & Mitel; subiect prezentat – Aspecte practice ale aplicării legislației în vigoarehttp://www.ardd.ro/protectia-consumatorilor-in-domeniul-institutiilor-financiare
 10. Conferința Națională de Drept Comercial 2013 – Noile coduri și drepul comercial. Insolvență. Dreptul societăților, Ediția a 3-a, Cluj-Napoca, 31 mai-1 iunie 2013organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara; studiul prezentat: Dreptul societăților între dinamism și control – reflectarea tendințelor în jurisprudență.
 11. Conferința Națională de Insolvență, București 4-5 octombrie 2013, organizată de I.N.P.P.I., tema prezentată: Fundamentele răspunderii membrilor organelor de conducerehttp://www.unpir.ro/downloads/doc-banere/inppi1/Program%20Conferinta%20INPPI.pdf
 12. Conferințanațională de drept comercial 2014, Restructurarea întreprinderii.Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței, Timișoara 6-7 iunie 2014, comunicare: Regimul juridic al deținerilor temporare de părți sociale și acțiuni de către instituțiile de credit
 13. Şcoala de Vară și Conferința Națională de Dreptul Afacerilor, ”Reformarea dreptului afacerilor prin noile coduri”, București, 11-14 septembrie 2014, organizatori Universitatea Româno-Americană din București-Facultatea de Drept și Universitatea Nicolae Titulescu din București – Facultatea de Drept, studiul prezentat: Codul civil-dreptul comun în materia societăților. Repere pentru o reconfiguirare a materieihttp://evenimente.juridice.ro/2014/06/scoala-vara-si-conferinta-nationala-de-dreptul-afacerilor-editia-a-III-a-11-14-septembrie-2014-bucuresti.html
 14. Conferința de drept bancar ”Creditul bancar în monedă străină:evoluții economice, legislative și jurisprudențiale, Timișoara 26-27 martie 2015, organizatori Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timițoara, Asociația Europeană pentru Drept bancar și Financiar – România, studiul prezentat: Obligaţia de informare a băncilor în cazul creditelor în valutăhttp://evenimente.juridice.ro/2015/03/creditul-bancar-in-moneda-straina-evolutii-economice-legislative-si-jurisprudentiale-26-27-martie-2015.html
 15. 18. Colocviul Creditori vs. Debitori – Perspectiva Hexagonului, Cluj-Napoca, 24 aprilie 2015, organizatori Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca și Asociaţia „Henri Capitant” România; subiectul prezentat:Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului http://evenimente.juridice.ro/2015/03/creditori-vs-debitori-perspectiva-hexagonului.html
 16. 19. Seminar de pregătire profesională organizat de INPPI cu tema ”Dreptul insolvenței”, Craiova, 8 mai 2015. Subiectul prezentat – Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență http://evenimente.juridice.ro/2015/05/conferinta-dreptul-insolventei-8-mai-2015-craiova.html
 17. Conferința dreptul afacerilor 2015 ”Insolvența pe aripi de vânt”, Ediția a XI-a organizată de Societatea de Avocați ”Piperea și Asociații”, Facultatea de Drep a Universității din București. Subiectul prezentat: Interferențe pe tărâmul atragerii răspunderii pentru intrarea în insolvență între Legea nr. 85/2014 și Legea nr. 31/1990 http://www.piperea.ro/event/dreptul-afacerilor-2015/
 18. Conferiţa de executare silită organizată de Uniunea Executorilor Judecătoreşti şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 3 iulie 2015. Lucrarea prezentată în conferinţă: Executarea silită a părţilor sociale (art. 757 C.pr.civ.) http://www.drept.uvt.ro/documents/1434783090-UVT_UNEJ_AnuntConferintaExecutareSilita_Timisoara_2015.pdf
 19. 22. Conferința de drept bancar ”Supraîndatorarea consumatorilor de credite bancare. Cauze, efecte soluții”, organizator Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Ediția a V-a, 8 aprilie 2016. Tema prezentată: Eficiență și eficacitate în procedura insolvenței persoanei fizice.http://conferinte.juridice.ro/drept-bancar-2016

 

 

 

SESIUNI, CONFERINŢE ŞI MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

 

 1. Colocviul „Influenţa dreptului european asupra legislaţiei naţionale”; organizator Universitatea Saarland – Saarbrucken, Germania, 2005 şi 2006,
 2. Al doilea Colocviu româno-german de drept european, „Influenţa dreptului european asupra sistemului juridic naţional – Experienţe şi Perspective, Craiova 15-20 mai 2007; studiul prezentat: Valenţele juridice ale voinţei acţionarilor în contextul adunărilor generale. Aplicabilitatea principiilor dreptului civil
 3. Conferinţa Internaţională „Actualitatea în activitatea juridică bancară”, Piatra Neamţ, 1-5 iunie 2010; organizator Asociaţia consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar; subiectul prezentat: „Practică judiciară în materia dreptului bancar în perioada 2009-2010”, 14 pagini
 4. Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 28-30 octombrie 2010; organizator Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; materialul susţinut: Contractul de societate în Noul Cod civil, 7 pagini
 5. Conferinţa Internaţională „Aspecte juridice într-un sistem bancar mondial în schimbare”, Iaşi, 31 mai 2011-4 iunie 2011; organizator Asociaţia consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar; materialul susţinut „Consideraţii privind răspunderea instituţiilor de credit” (3 iunie 2011)
 6. Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, organizator Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 18-19 noiembrie 2011, studiul „”Dreptul comercial în sistemul juridic actual. Întreprinderea şi profesioniştii”
 7. Conferinţa Internaţională „Viitorul instituțiilor de credit și reglementările aplicabile – un răspuns la dinamica noilor realități”, Pitești, 6 iunie 2012-9 iunie 2012; organizator Asociaţia consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar și Asociatiaței Europeane de Drept Bancar si Financiar – Romania (A.E.D.B.F. – Romania); materialul susţinut „Jurisprudența română în material clauzelor abusive din contractile bancare” (8 iunie 2012) http://www.aedbf.eu/uploads/media/program-english.pdf
 8. A Common Law of Sales for Europe?, Sofia, University of National and World Economy, 19/20 octombrie 2012; The European Sales Law in Business-to-Business Transactionshttp://www.unwe.bg/en/news/3045/international-conference-on-the-common-european-law-about-sales.pdf
 9. The Influence of European Law upon National Law – Experiences and Future Perspectives of Romania and Germany; Saarbrueken, 29-31 octombrie 2013; Ion Dogaru, Lucian Săuleanu, The legal status of companies under the new Civil Codehttp://www.ier.uni-saarland.de/docs/RGCoEL5_Programme.pdf
 10. Conferința internațională ”Tendințe actuale în domeniul financiar bancar în legislația națională, europeană și internațională”, Sibiu 25-31 mai 2014 organizată de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept, Asociația Europeană pentru Drept Bancar – România, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, studiu prezentat: Adunarea generală a acționarilor. Repere jurisprudențiale și doctrinare
 11. Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 17-18octombrie 2014, Ediția a X-a organizator Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, tema intervenției: Considerații privind răspunderea membrilor organelor de conducere pentru intrarea debitorului în insolvență
 12. Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 28-29octombrie 2016, Ediția a XI-a organizator Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Secțiunea a II-a Dreptul afacerilor, Tema – Modernizarea dreptului societăților. Influențe, direcții, obiective, studiu prezentat: Excluderea și retragerea asociaților http://drept.uvt.ro/conferinta-bienala-2
 13. The Influence of European Law upon National Law – Experiences and Future Perspectives of Romania and Germany; Saarbrueken, 31.10-05.11.2016; Ion Dogaru, Lucian Săuleanu, The Specifics of Obligations Assumed by Professionals Under the Provisions of the New Civil Codehttp://www.ier.uni-saarland.de/WP/wp-content/uploads/2016/11/Congress-with-Craiova-programme-2016-version-23-October-1.pdf

 

CITĂRI

 

De către autori din ţară

Lucrări de drept comercial

Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004 citare la pagina 313

Stanciu Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, citare la paginile 313 şi 314

Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. Universul Juridic, 2009, citare la paginile 240, 367, 802 (citată monografia Adunările generale ale acţionarilor, Ed. Hamangiu, 2008), 363 (citat articolul Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative, RDC nr. 5/2000, coautor), 372 (citat articolul Studiu cu privire la acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute a hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Suspendarea executării acestora, RDC nr. 7-8/2007), 425 (citat articolul Unele aspecte privind soluţionarea cererilor de excludere a asociaţilor, RDC 4/2006), 431 (citat articolul Regimul juridic al aporturilor în cadrul contractului de asociere în participaţie, RDC 2/2002)

Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, 2012, citare la paginile 200, 321, 325, 330, 365, 378, 382, 386, 507, 510

Radu Motica, Lucian Bercea, Drept comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, citare la pagina 174

Ioan Schiua, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, citare la paginile 298, 299, 303, 358

Titus Prescure, Curs de contracte civile, Ed. Hamangiu, 2012, citare la pag.191, 194 (Contractul de asociere în participație)

D.A. Sitaru, Intermedierea în activitatea comercială, Ed. Hamangiu, 2012, citare la pag. 91 (Contractul de curtaj)

Florin Aurel Moţiu, Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag. 219, 222 şi226

Gabriel Chifan, Asociaţia în participaţie, în Revista de drept comercial nr. 2/2005, pag. 35-46 citat articolul Regimul juridic al aporturilor asociaţilor în cadrul contractului de asociere în participaţie, publicat în Revista de Drept Comercial, nr. 2/2002,pag. 199-204

Crenguţa Leaua, Societăţile comerciale. Proceduri speciale, C.H. Beck, Bucureşti, 2009, citare la paginile 181, 195 şi 431

Marian Bratiş, Clasificarea acţiunilor emise de societatea comercială pe acţiuni (I), în Revista de Drept Comercial nr. 2/2006, citare la pagina 34

Marian Bratiş, Clasificarea acţiunilor emise de societatea comercială pe acţiuni (II), în Revista de Drept Comercial nr. 3/2006, citare la pagina 32

Marian Bratiş, Regimul juridic al operaţiunilor cu acţiuni emise de societatea comercială pe acţiuni, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/2006, citare la pag. 50.

Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriș, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 502, 512, 514 516 (citat articolul Unele aspecte privind soluționarea cererilor de excludere a asociaților, R.D.C. nr. 4/2006)

Carmen Todică, Răspunderea administratorilor societății comerciale în cazul nerespectării obligației de loialitate față de societate, Analele Universitării Titu Maiorescu, Drept – Serie Nouă, 2008, citare la pag. 137 Lucian Săuleanu,  Studiu cu privire la acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute a hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Suspendarea executării acestora, Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/2007

Smaranda Angeni, Drept comercial. Profesioniștii-comercianți, Ed. C.H. Beck, București, 2013,  la pagina 159 (citată lucrarea Adunările generale ale acționarilor) și la pag. 221 (citat articolul Opoziția la hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale)

Marieta Avram, Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti,  citare la pagina 140

Ioan Apostu, Izvoarele obligaţiilor civile, Ed. Naţional, Bucureşti, 2005, citare la paginile 111 şi 380

Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, citare la paginile 219 şi 355

Ioana Haţegan, Andreea Iancu, Alina Iosza, Instrumente financiar-bancare pentru societăţile comerciale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, citarea lucrării „Drept bancar” (Ediţia I, Universul Juridic 2009) l paginile 13, 21,26, 30, 44, 56, 116, 123,164,175, 188, 191.

Lucian Bojin, Acţiunea în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor şi oppression remedy: două instrumente diferite, în sisteme juridice diferite, pentru realizarea unor scopuri similare, în Lucrările „Conferinţei Internaţionale Bienale” (Ediţia a 8-a, Timişoara, 2010) publicate de Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 (ISSN 2067-3841) citează la pag. 689-690 articolul Lucian Săuleanu, Studiu cu privire la acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, Revista de drept comercial, nr. 7-8/2007.

Flaminia Stârc-Meclejan, Votul asociaţilor în societăţile comerciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011 citează la paginile 88,106, 346,417 , monografia „Societăţile comerciale. Adunările generale ale acţionarilor”, iar la pag. 92, 104, 420 articolul „Hotărârile adunării generale ale acţionarilor, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3/2006.

Dragoş Călin, Formarea voinţei sociale a societăţilor comerciale pe acţiuni, Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 6/2011 la paginile 31 şi 39 este citată monografia „Societăţile comerciale. Adunările generale ale acţionarilor”

Călin Dobre, Urmărirea silită a părților sociale deținute într-o societate cu răspundere limitată, Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2011 citare la pp. 188, 189, 194 citat articolul Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, RRDA nr. 1/2011

Daniel-Mihai Șandru, Pacte societare. Clauze, pacte, înțelegeri înntre asociații societății comerciale în reglementarea NCC, Ediția a II-a, Ed. Universitară, București, 2012 (citată la pag 250  lucrarea Eseu asupra voineți acționarilor.Adunarea generală a acționarilor)

Florin Moţiu, Contractele civile în Noul Cod civil, Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, la pagina 297 citată lucrarea Bazele dreptului civil, vol. IV Contracte speciale coordonatori I.Dogaru, E.G. Olteanu, L. Săuleanu

Andreea Tabacu, Amelia Singh, Recentele modificări ale O.U.G. nr. 34/2006, Revista Transilvană de Științe Administrative, nr. 1(28)/2011, p. 169 citată lucrarea Contractul de asociere în participație

Dragoș Călin, Considerații privind termenul de 48 de ore pentru depunerea procurilor de reprezentare în adunarea generală a acționarilor, Curierul Judiciar nr. 3/2012 citată la pp. 143, 15, 146 lucrarea L. Săuleanu, Adunările generale ale acționarilor

Mirela Buliga, Alexandra Safta, Considerații privind dreptul la dividende al uzufructuarului, Iurisprudentia Studia Universitatis Babeș-Bolyai nr. 2/2012 (http://studia.law.ubbcluj.ro/articole.php?an=2012)

Anton Trăilescu, Alin Trăilescu, Sfera de aplicare a principiului simetriei juridice, în In honorem Radu I. Motica. 20 de ani de învățămând juridic la Timișoara, Universul Juridic, 2012, p. 534-536 citare Dciționar de expresii juridice latine la pagina 536

Cristina Florescu, Concepte și tendințe actuale în legătură cu dreptul societăților comerciale, Pandectele Române, nr. 10/2012, citată la pag. 68 și 70 lucrarea Societăți comerciale.Studii, Universul Juridic, 2012

Radu N. Catană, Drept comercial, Universul Juridic,București, 2013 citare la pag. 139 L. Săuleanu, Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, RRDA, nr. 1/2011, pag. 141 Retragerea asociaților din societatea cu răspundere limitată, RDC nr. 11/2012; pag. 142, Considerații cu privire la cazurile de excludere a asociaților din societățile cu răspundere limitată, RRDA nr. 1/2012

Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comerciale, Ed. Hamangiu, 2013, citat la pag. 394 articolul ”Contractul de intermediere în Codul civil”.

Andreea Elena Cărare, Considerații privind prețul cesiunii de părți sociale, R.D.C. nr. 11/2013, citat la p. 38 articolul Opoziția la hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale

Flaminia Stârc-Meclejan, Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală prin intermediul unui reprezentant, Analele Universitărții de Vest din Timișoara, Seria Drept, nr. 1/2013 citare Lucian Săuleanu, Hotărârile adunării generale ale acţionarilor, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3/2006.

Anca Popescu Cruceru, Consideraţii privind intenţia de colaborare în afaceri, Revista Română de Statistică Trim. I/2013 Supliment, pag. 207-211, citat articolul L. Săuleanu, Affectio societatis – element specific al contractului de societate http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2013/1_2013/srrs1_2013a28.pdf

Cristina Florescu, Evoluții semnificative în domeniul reglementărilor privind societățile comerciale în Dreptul comercial la confluența a două coduri, Universul Juridic, 2013, citată la pp.245,246,247, lucrarea Societăți comerciale.Studii

Dragoş Călin, Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni admise la tranzacționare, RRDA nr. 1/2014 citată la pp. 35, 36, 41, 55 Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, 2008

Sebastian V. Bodu, Elemnetele de validitate ale contractului de societate, RRDA nr. 1/2014 citat la pp. 60, 61, 63, Lucian Săuleanu în I.Dogaru, E.G. Olteanu, L. Săuleanu, Bazele dreptului civil vol. IV, C.H. Beck, 2009

Iolanda-Elena Cadariu-Lungu, Definiția și caracterele juridice ale contractului de societate, Dreptul nr. 1/2014 citat la pag. 71 Lucian Săuleanu în I.Dogaru, E.G. Olteanu, L. Săuleanu, Bazele dreptului civil vol. IV, C.H. Beck, 2009

Gheorghe Guțu, Rules of conduct regarding of constitution, activity and dismissal of activity for  limited liability companies, Curentul Juridic, nr. 3/2012 (ISSN 1224-9173 Editată de Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș)

http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_201203/recjurid123_10F.pdf

citate lucrarile Societăți comerciale. Adunările Generale ale Acționarilor p. 94 și

Dragoş Călin, Regimul juridic al societăților de investiții, Ed. Hamangiu, București, 2014,citată lucrarea Societăți comerciale. Adunările generale ale acționarilor p. 137, 164, 168, 173, 199,

Dan Claudiu Ciobanu, Ecludere asociat. Condiții de adminibilitate, RRDJ nr. 2/2014 citare la pag, 66 studiul Considerații cu privire la cazurile de excludere a asociaților din societățile cu răspundere limitată și la pag. 68 citat studiul Affectio societatis – element specific al contractului de societate

Sorin David în St. D Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăților.Comentariu pe articole, Ediția 5, CH Beck, București 2014 citare la paginile 352,375, 382, 411, 413, 425, 426, 459,460

Gh. Piperea, P. Piperea în St. D Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăților.Comentariu pe articole, Ediția 5, CH Beck, București 2014 citare la paginile 693, 697, 703, 704, 705, 706, 707

Iolanda-Elena Cadariu-Lungu, Contractul de societate conform noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2014, citări la pag. 18, 31 I.Dogaru, E.G. Olteanu, L. Săuleanu, Bazele dreptului civil vol. IV, C.H. Beck, 2009

Iolanda-Elena Cadariu-Lungu, Contractul de societate conform noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2014, citări la pag.252 L Săuleanu, Regimul juridic al aporturilor în cadrul contractului de asociere în participațiune și la pag. 251 L. Săuleanu, Regimul juridic al asocierii în participație în noul Cod civil

Adrian Vârgolici, Unele aspecte referitoare la interpretarea art. 132 alin (3) din Legea nr. 31/1990 în funcție de poziția acționarului/asociatului față de adunarea generală care adoptă hotărârea contestată, RRDA nr. 12/2014 citare la pag. 81, 88 L. Săuleanu, Tot cu privire la interpretarea deciziei nr. 3915/2013 pronunțată de ICCJ cu privire la calitatea procesuală activă a asociaților în promovarea acțiunii în constatarea nulității absolute a unei hotărâri AGA postat pe juridice.ro; la pag. 89 și 92 citat articolul L. Săuleanu, Hotărârile adunării generale a acționarilor, Revista de Științe Juridice nr. 3/2006

Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0112-3, citat la pag. 326 studiu Contractul de intermediere, Dreptul 6/2012

Sebastian Bodu, Nulitatea hotărârilor adunării generale (I), Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 1/2015, citată la pag. 125, 126, 128, 130, 131,132 Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, București, 2008

Sebastian V. Bodu, Tratat de drept societar, vol. I, Ed. Rosetti International. București, 2014 citat la pp. 18,19, 3234,35, 47, 286,, Lucian Săuleanu în I.Dogaru, E.G. Olteanu, L. Săuleanu, Bazele dreptului civil vol. IV, C.H. Beck, 2009

Sebastian Bodu, Nulitatea hotărârilor adunării generale, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 2/2015, citată la pag. 26, 31, 32,33, 36, 47, 48, 5052 Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, București, 2008

Adrian Vârgolici, Comentariu referitor la soluția judicioasă cuprinsă în decizia nr. 3915/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă  în legătură cu interpretarea art. 132 alin (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Dreptul nr. 4/2015 citat la pag. 220 articolul L. Săuleanu, Hotărârile adunării generale a acționarilor, Revista de Științe Juridice nr. 3/2006

Anca Popescu Cruceru, The silent partnership in romania– theoretical and practical aspects, Perspectives of Business Law Journal Volume 3, Issue 1, November 2014 http://www.businesslawconference.ro/revista/articole/an3nr1/41.%20Popescu-Cruceru%20Anca%20EN.pdf citată la pag. 323, 324, 328, 329 L. Săuleanu, Societăți comerciale. Studii și la pag. 324, 327, 328, L. Săuleanu, Contractul de asociere în participație

Cristina Paraschiv, Regimul juridic al asocierii în participație în noul Cod civil, Curierul Judiciar, nr. 4/2014 citat la pag. 198, Lucian Săuleanu, Elemente caracteristice ale asocierii în participație. Regimul fiscal, RSJ nr. 1/2010

Emöd Veress, Contractul de fideiusiune, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, citare la pag. 62, 249 Ion Dogaru, Lucian Săuleanu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2006

Andreea-Teodora Stănescu, Contracte profesionale speciale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2015 citare la pag. 178 L. Săuleanu, Contractul de intermediere în Codul civil, Dreptul nr. 6/2012

Andreea-Teodora Stănescu, Contracte profesionale speciale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2015 citare la pag. 179 L. Săuleanu, Contractul curtaj, RDC nr. 7-8/1999

Marian Nicolae, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, 2015, citare la pag. 68, 95, 102, 108, 203, 206, 296, 507 – I. Dogaru, Lucian Săuleanu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006

Marian Nicolae, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, 2015, citare la pag 101 – L. Săuleanu, Armand Calotă, Contractul de curtaj, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1999, pag. 210-216

Marian Nicolae, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, 2015, citare la pag 409, 534 – Lucian Săuleanu, Societăți comerciale. Studii, Ed. Universul Juridic, București, 2012

Marian Nicolae, Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, 2015, citare la pag 487, 514, 550, 575 – Lucian Săuleanu, Specificul obligațiilor asumate de profesioniști în contextul dispozițiilor noului Cod civil, Revista Română de Jurisprudență, nr. 1/2012, p. 266-276

Emöd Veress, Controverse privind executarea silită a părţilor sociale ale societăţilor cu răspundere limitată pentru datoriile personale ale asociaţilor, RRDA nr. 11/2015, citată la pag 116 lucrarea Societăţi comerciale.Studii, Universul Juridic, 2012

Viorel Terzea, Noul Cod civil adnotat cu doctrină și jurisprudență, VOL. II (art. 1164-2664), Ediția a II-a, Universul Juridic, București, 2014, citată la paginile 955, 957, 958,959, 961 lucrarea L. Săuleanu, Contractul de asociere în participație în noul Cod civil publicat în ”Noile Coduri ale României”, Ed. Universul Juridic, 2011

Georgeta Maxim, Societăți pe acțiuni. Admisibilitatea votului prin corespondență, R.R.D.A. nr. 4/2016 p. 112 citată lucrarea L. Săuleanu,Societăți comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, 2008.

Luminița Tuleașcă, Drept comercial. Întreprinderile comerciale, Universul Juridic, București, 2016, citat la pag. 155 studiul L. Săuleanu, Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, RRDA nr. 1/2011 și la pag. 357 L. Săuleanu, Cerere de dizolvare a societății în temeiul art. 227 alin. 1 lit e) din Legea nr. 31/1990, Pandectele Române nr. 4/2013

Dragoș Călin, Abuzul de drept de vot în societățile comerciale, Curierul Judiciar, nr. 7/2016, vol. I, citat la pag. 361,364 L. Săuleanu,Societăți comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, 2008

Daniel Mihail Șandru, Dreptul societăților în România, Ed Universitară, București, 2017, citat la pag. 22 L. Săuleanu, Elementele caracteristice ale asocierii în participație, Revista de Științe Juridice nr. 1/2010, p. 80-86 si la pag. 341 L. Săuleanu, Regimul excluderii și retagerii din societatea cu răspundere limitată, din vol. Dreptul la confluența celor două coduri, Universul Juridic, 2013,

 

 

Lucrări de drept bancar

Lucian Bercea, Creditul bancar. O încercare de conceptualizare, în Contractul de credit bancar, Ed. Universul Juridic, București, 2013 citat la pag. 48, 52, Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache, A. Dodocioiu, Drept bancar, Universul Juridic, 2011

Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, citare la paginile 235, 241, 346, 347, 384

Carmen Adriana Gheorghe, Regimul juridic al clauzelor abuzive în contractele de credit bancar, în Contractul de credit bancar, Ed. Universul Juridic, București, 2013 citat la pag. 158, 161, 162 Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache, A. Dodocioiu, Drept bancar, Universul Juridic, 2011

Vasile Nemeş, Drept bancar. Curs universitar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011, la paginile 217, 231, 233, 239 citarea lucrării „Drept bancar” (Ediţia I, Universul Juridic 2009)

Rada Postolache, Ilioara Genoiu, Steluţa Ionescu, Marinela Manea, Manuela Niţă, Contractul de depozit şi varietăţile acestuia, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, citarea lucrării „Drept bancar” (Ediţia I, Universul Juridic 2009; C.H. Beck, 2010) la paginile102, 104, 126, 140, 250.

Lucian Bercea, Drept bancar.Studii, Ed. Universul Juridic, 2014, citat Drept bancar Ed. II 2011  la p. 165,169,186

Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0112-3, citată la pag. 102 Drept bancar Ed. II, 2011

Emöd Veress, Contractul de fideiusiune, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, citare la pag 65, 66 Lucian Săuleanu, Executarea silită a contractelor de credit bancar. Aspecte teoretice şi practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 103-109

Andreea-Teodora Stănescu, Contracte profesionale speciale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2015 Drept bancar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011, la paginile 225,228, 247

 

 

De către autori din Craiova

Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, citare la paginile 129 şi 296

Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Bech, 2006, citare la paginile 201, 248, 254, 255, 431, 432, 441, 445,

Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Ed. Sitech, 2006, citare la pag. 804.

Sevastian Cercel în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012, citată la pp. 795,796 monografia Societăți comerciale. Adunările generale ale acționarilor

Lavinia Smarandache, Mijloace de protecţie recunoscute normativ clientelei bancare în calitatea sa de consumator de servicii financiare, R.D.C. 4/2010, citare la pagina 96 (Drept bancar Sitech)

Elena Veronica Ştefan, Sensurile cuvântului ius, în Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi clasice, nr. 1-2/2009, citare la pagina 105, 206

Aida Diana Dumitrescu, Ttitlurile de valoare. Reglementare-Doctrină-Jurisprudenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, citări ale lucrării Teorie şi practică în materia titlurilor comerciale de valoare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 (în colaborare Ion Dogaru şi Armand Calotă Ponea) la paginile: 2,48,14,15,32,33, 86,88, 100, 120, 127, 140, 174, 191, 194, 197, 198, 199, 200, 202, 206, 208, 212, 215, 218, 241, 247, 252, 257, 261, 268, 270, 277, 278, 288, 294, 326, 327, 328, 340, 349, 356, 366, 376

Aida Diana Dumitrescu, Ttitlurile de valoare. Reglementare-Doctrină-Jurisprudenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, citări ale lucrării Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, (în colaborare cu Prof. univ. dr. Ion Dogaru), la paginile 36, 50, 78, 84, 173, 195

Aida Diana Dumitrescu, Ttitlurile de valoare. Reglementare-Doctrină-Jurisprudenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, citare la pagina 114 articol Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/2000, pag. 51-55 (în colaborare cu Carmen Teau)

Lavina ElenaSmarandache, Regimul juridic al instituțiilor de credit, persoane juridice române, în context european, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013 citata la paginile 3, 46, 100, 269, 290, 298, 321, 373, 376 lucrarea Drept bancar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Lavina ElenaSmarandache, Regimul juridic al instituțiilor de credit, persoane juridice române, în context european, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013 citata la paginile 181, 183,184, 193,199, 200, 202, 203, 206, 207,   Societățile comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008

Lavina ElenaSmarandache, Regimul juridic al instituțiilor de credit, persoane juridice române, în context european, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013 citata la paginile 184, 191, 195 lucrarea Societățile comerciale. Studii, Ed. Universul Juridic, București, 2012

Ștefan Scurtu, Drept civil. Regimul juridic al obligațiilor, C.H. Beck, București, 2014 citare la pag. 106 Dicționar de expresii juridice, C.H. Beck, 2007 și la pag. 172 Teoria generală a obligațiilor comerciale, Editura Didactică și Pedagogică, 2006

 

Citări pe Internet

Social Science Research Network

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2092918

The Brokerage Contract in the Civil Code (Law No. 287/2009)

 1. D. Dumitrescu, Ş. Mihăilă, IDENTIFICATION OF COMMON LAW RULES APPLICABLE TO SECURITIES THAT ARE CLASSIFIED BY ECONOMIC FUNCTION AND METHOD OF ISSUANCE citat articolul: C. Teau, L. Săuleanu, Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative

http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/ICLRASCEFM2012II7.pdf

Anca POPESCU-CRUCERU Consideraţii privind intenţia de colaborare în afaceri(affectio societatis) citat articolul L. B. Săuleanu, „Element specific al contractului de societate – affectio societatis”, în RDC nr. 3/2012

http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2013/1_2013/srrs1_2013a28.pdf

 

Laurenţiu NOVAC-DIACONU, Configuraţia plăţii cambiale citează lucrarea Drept bancar, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, U.J. 2011

http://www.ugb.ro/Juridica/Issue1RO/7_Configurarea_platii_cambialeNovacRO.pdf

Eugenia Gabriela, LEUCIUC CONVENING THE GENERAL MEETING OF THE

SHAREHOLDERS AND THE VOTING RIGHT OF THE PARTNERSIN LIMITED LIABILITY COMPANIES The USV Annals of Economics and Public Administration Volume 12, Issue 1(15), 2012

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/482/482

 

Curtea de Apel Cluj, Secțiunea doctrină

http://www.curteadeapelcluj.ro/Doctrine/index%20drept%20comercial-profesionisti.PDF

referințe la

 • Lucian Săuleanu, Specificul obligaţiilor asumate de profesionişti în contextul dispoziţiilor noului Cod civil, Revista română de jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 266-277
 • Lucian Bernd Săuleanu, Principiile dreptului societăţilor comerciale, cu privire specială asupra principiului salvgardării societăţii comerciale, Revista de drept comercial, nr. 7-8/2011, p. 141-154
 • Lucian Săuleanu: Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, Revista română de drept al afacerilor, nr. 1/2011 – pag. 13-33 Lucian SĂULEANU, Consideraţii cu privire la cazurile de excludere a asociaţilor din societăţile comerciale cu răspundere limitată, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2012, p. 49-70
 • Lucian Săuleanu, Retragere asociat. Noţiunea de motive temeinice. Repartizarea părţilor sociale. Cerere reconvenţională de excludere inadmisibilă. Momentul la care asociatul la a cărui excludere se tinde trebuie să deţină calitatea de administrator (Trib. Dolj, sentinţa 2837 din 7 decembrie 2010; C. Apel Craiova, decizia nr. 164 din 2 februarie 2012) , Pandectele Române, nr. 3/2013, pag. 113-121
 • Lucian Bernd Săuleanu, Opoziţia la hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale , Revista de drept comercial, nr. 5/2011 – pag. 106-125
 • Lucian Bernd Săuleanu, Societatea cu răspundere limitată. Convocarea adunării generale a asociaţilor, Revista de drept comercial, nr. 3/2011 – pag. 156-168
 • Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache – Răspunderea băncilor , Revista română de jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 240-254
 • Lucian Săuleanu, Cerere de dizolvare a societăţii în temeiul art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990. Întrunirea cumulativă a celor două condiţii legale pentru a se dispune dizolvarea. Calea de atac împotriva hotărârii ce are ca obiect dizolvarea societăţii (ÎCCJ, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2454 din 10 mai 2012) , Pandectele române, nr. 4/2013, pag. 131-134

Ciprian Popa, Notă critică la Decizia nr. 3915/2013 a ICCJ ref. nulitatea absolută a unei hotărâri AG, http://www.juridice.ro/334001/nota-critica-la-decizia-nr-39152013-a-iccj-ref-nulitatea-absoluta-a-unei-hotarari-aga.html, 18 august 2014 citată lucrarea Societățile comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed Hamangiu, 2008

Gheorghe Guțu, Rules of conduct regarding the constitution, activity and dismissal of activity for limited liability companies

http://revcurentjur.ro/old/arhiva/attachments_201203/recjurid123_10F.pdfcitată la pagina 94 lucrarea Societățile comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed Hamangiu, 2008

Mirela Carmen DOBRILĂ, BONA FIDE PURCHASER AND THE SALE OF A PROPERTY BELONGING TO ANOTHER. QUESTIONS ON THE EVOLUTION OF JURISPRUDENCE IN THIS FIELD UNDER THE NEW CIVIL CODE, Journal of Public Administration, Finance and Law, 1/2014, http://www.jopafl.com/uploads/special-issue-1-2014/BONA_FIDE_PURCHASER_AND_THE_SALE_OF_A_PROPERTY_BELONGING_TO_ANOTHER.pdf

 

 

Citări în lucrări publicate in străinătate

Ionut Raduletu, Der Schutz von Minderheitsaktionären nach rumänischem und deutschem Aktienrecht unter Berücksichtigung des EU-Acquis, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010 citate articolele Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative (RDC 5/2000) si Unele aspecte privind solutionarea cererilor de excludere (RDC 4/2006)http://books.google.ro/books?id=Xd77mWwnIcQC&pg=PA274&lpg=PA274&dq=s%C4%83uleanu&source=bl&ots=B5Gj-c1k2W&sig=ueAZIlN4n8neCKu9VZyHlkG1MB4&hl=ro&sa=X&ei=LmYuU8-SKej9ygPRtoHoCg&ved=0CD0Q6AEwBzi0AQ#v=onepage&q=s%C4%83uleanu&f=false

Bledar Ilia, Drejtësia shqiptare dhe lufta për identitet, Proceedings of 1st Annual International Scientific Conference, Tirana, June 14, 2013, citată la pag. 342 lucrarea Ion Dogaru, Edmond Gabriel Olteanu, Lucian Bernd Săuleanu, Bazele dreptului civil, vol. IV, Contracte speciale, CH Beck, Bucuresti, 2009

 

Moderator la conferințe

 1. Conferința de drept bancar ”Contractul de credit bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele”, Timișoara, 9 noiembrie 2012
 2. Conferința bienală ”Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, Craiova, 26-27 aprilie 2013 (moderator Secțiunea Drept privat I, 26 aprilie 2013)
 3. Conferința internațională ”Tendințe actuale în domeniul financiar bancar în legislația națională, europeană și internațională”, Sibiu 25-31 mai 2014 (moderator Secțiunea a V-a, 28 mai 2014)Conferința națională de drept comercial 2014, Restructurarea întreprinderii.Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței, Timișoara 6-7 iunie 2014 (moderator 6 iunie)
 4. Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 17-18octombrie 2014, Ediția a X-a organizator Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, moderator secțiunea a IV-a Dreptul afacerilor, vineri 17 octombrie 2014
 5. Colocviul Creditori vs. Debitori – Perspectiva Hexagonului, Cluj-Napoca, 24 aprilie 2015, organizatori Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca și Asociaţia „Henri Capitant” România, moderator SECȚIUNEA B – CREDITORI VS. DEBITORI, LA ÎNTÂLNIREA CU PROFESIONIŞTIIhttp://evenimente.juridice.ro/2015/03/creditori-vs-debitori-perspectiva-hexagonului.html
 6. Conferința ”Probleme dificile de drept comercial (Ed. 2) – Conferința Stanciu Cărpenaru” – 22 septembrie 2016, București http://conferinte.juridice.ro/conferinta-drept-comercial-2016 , moderator Panelul IV
 7. Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 28-29 octombrie 2016, Ediția a XI-a organizator Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Secțiunea a II-a Dreptul afacerilor, Tema – Modernizarea dreptului societăților. Influențe, direcții, obiective http://drept.uvt.ro/conferinta-bienala-2

 

Organizator conferințe

 1. Conferința internațională ”Tendințe actuale în domeniul financiar bancar în legislația națională, europeană și internațională”, Sibiu 25-31 mai 2014 organizată de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept

http://drept.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documente/conferinte/2014/tend.bancare/Comitet-Stiintific.pdf

 1. Conferința Studențească Internațională ”Morală-Drept-Societate în SEC XXI, 30-31 mai 2014, Târgu Mureș, organizator Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș
 2. ȘCOALA DE VARĂ ȘI CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL AFACERILOR EDIȚIA A III–A REFORMAREA DREPTULUI AFACERILOR PRIN NOILE CODURI, Universitatea Româno-Americană, București 11 – 14 septembrie 2014

http://scoaladevaradrept.rau.ro/index.php/comitetul-de-organizare

 1. Conferința ştiinţifică internaţională bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova 20-21 martie 2015 organizator Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale http://evenimente.juridice.ro/2015/03/sistemul-juridic-intre-stabilitate-si-reforma-20-21-martie-2015-craiova.html
 2. Organizator Conferința ”Probleme dificile de drept comercial (Ed. 2) – Conferința Stanciu Cărpenaru” – 22 septembrie 2016, București http://conferinte.juridice.ro/conferinta-drept-comercial-2016

 

Membru în consiliul ştiinţific – conferinţe internaţionale

The 3rd Annual International Scientific Conference „Sustainable Development and Life Quality Improvement in Albania, Toward EU Integration Process”, Tirana, 2015

Membru comisii examene

Decizia 57/10 aprilie 2009 UNBR, Membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru materia drept comercial și dreptul societăților comerciale la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitivhttp://www.unbr.ro/fisiere/file/examene/definitiv/DECIZIA-CP-57-10-APR-2009-EXAMEN-DEFINITIVAT-APRILIE-2009-PFG-AMT-ACP-AG-10409-CORECTATA-RECTIFICATA-150409.pdf

 

GRANTURI

 1. Membru în Proiectul de cercetare “Dezvoltarea cercetării juridice fundamentale şi a cercetării în domeniul dreptului european” realizat în baza proiectului de cercetare nr. 122/C/09.06.1999, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, obţinut pe bază de grant (tip A) prin C.N.C.S.I.S.; director Prof. univ. dr. Ion Dogaru Iunie 1999- decembrie 2002
 2. Membru în Proiectul de cercetare cu Academia Română: „Intermedierea în dreptul comercial intern şi în dreptul internaţional”; perioada 2001-2002
 3. Grant nr. 8/2005 Academia Română, Institutul de cercetări socio – umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” Craiova „Dicţionarul Istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea”, director grant Prof. univ. dr. Cezar Avram
 4. Proiectul de cercetare cu tema „Aspecte teoretice fundamentale ale obligaţiilor comerciale şi valenţele comerciale ale actelor notariale” încheiat cu Camera Notarilor Publici Craiova în 2006; Director proiect Lucian Săuleanu; Membri: Prof. univ. dr. Ion Dogaru şi Asist. Univ. dr. Armand Calotă
 5. Grant Academia Română, Institutul de cercetări socio – umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” Craiova „Cultură şi civilizaţie urbană la Dunărea de Jos” (sector Istoria Dreptului); perioada 2007-2010

 

 

Premii

Diplomă de onoare acordată în anul 2004 de Uniunea Juristilor din Romania  pentru lucrarea I. Dogaru, G. E. Olteanu,. L. Săuleanu, “Drept civil. Contracte speciale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2004

 

Premiul IUSTITIA acordat în anul 2011 de către Baroul Dolj pentru cea mai bună apariție publicistică de specialitate

 

 

Membru în comisii de doctorat

Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timişoara, Regimul juridic al votului asociaţilor în societăţile comerciale, conducător Prof. univ. dr. Radu I. Motica, 2011

Lucian Bojin,Universitatea de Vest din Timişoara, Acțiunea în anulare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conducător Prof. univ. dr. Radu I. Motica, 2011

Anca Buta, Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă, Universitatea de Vest din Timişoara, conducător Prof. univ. dr. Radu I. Motica, 2011

Popescu (Micu) Petruţa, Închiderea procedurii insolvenței,Universitatea de Vest din Timişoara, 2011, conducător Prof. Univ. dr. Radu I. Motica

 

Nicolae Cătălin Şerban, Efectele deschiderii procedurii insolvenţei, Universitatea de Vest din Timişoara, 2012,conducător Prof. univ. dr. Radu I. Motica

Anca Cristina Mataragiu (Grapini), Fuziunea.Instrumente de restructurare a societăților comerciale, Universitatea de Vest din Timişoara conducător Prof. univ. dr. Radu I. Motica,2012

Dimitrie Crăciun, Scrisoarea de garanție, Universitatea de Vest, conducător Prof. univ. dr. Ion Lulă, 2012

Felix Hodor, Plata electronică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, ianuarie 2014,conducătorprof. univ. dr. Mircea N. Costin

Sergiu Golub, Fiducia şi operaţiunile fiduciare, Universitatea Babeş-Bolyai, februarie 2014, conducător Ptof. univ. dr. Ion Turcu

Alina Georgeta Dodocioiu, Locul și rolul coproprietății în sistemul modalităților juridice ale dreptului de proprietate, Universitatea din Craiova, mai 2014, conducător științific prof. univ. dr Ion Dogaru

Olar Gavril Daniel, Regimul juridic al restricțiilor verticale de concurență, Universitatea de Vest din Timișoara, octombrie 2014, conducător științific Radu I. Motica

Claudiu Ignat, Universitatea din Craiova, octombrie 2016, conducător științific prof. univ. dr Ion Dogaru

Silvana Bello, Universitatea din Craiova, octombrie 2016, conducător științific prof. univ. dr Ion Dogaru

 

LUCRĂRI ÎNGRIJITE

 1. Nicolae Titulescu, Eseu despre o teorie generală a drepturilor eventuale, Fundaţia Europeană Titulescu-Filiala Craiova, 2002, (ediţie îngrijită în colaborare cu Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel)

                RECENZII

Lucian Bercea la „Drept bancar”, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită”,  Juridice. ro